ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

การแปลความหมาย

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การแปลความหมาย-, *การแปลความหมาย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การแปลความหมาย[N] interpretation, See also: explication, elucidation, translation, Syn. การตีความหมาย, การให้ความหมาย, การถ่ายทอดความหมาย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The hard part is interpreting what I'm given.ส่วนที่ยากที่สุดคือการแปลความหมาย Cold Comfort (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การแปลความหมาย[n. exp.] (kān plaē khwāmmāi) EN: interpretation ; explication ; elucidation ; translation   FR: interprétation [f] ; élucidation [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
interpretation[N] การแปลความหมาย, See also: การตีความ, Syn. translation, rendition
misconstruction[N] การแปลความหมายผิด, See also: การเข้าใจผิด, Syn. distortion, misunderstanding
misinterpretation[N] การแปลความหมายผิดๆ, See also: การตีความผิด, การเข้าใจผิดๆ, Syn. misconceive, misconstrue, misread, misapprehend, misjudge, misunderstand, Ant. distortion, delusion
rendition[N] การแปลความหมาย, See also: การตีความ, การถอดความ, Syn. interpretation, translation
translatability[N] การแปลความหมายได้
translatableness[N] การแปลความหมายได้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anagoge(แอนนะโก' จี) n. การแปลความหมายของคำโดยผ่านทางจิตวิญญาณ (หรือพรเจ้า) -anagogic (al) adj. (spiritual interpretation)

English-Thai: Nontri Dictionary
interpretation(n) การอธิบาย,การแปลความหมาย,การตีความ,การชี้แจง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top