ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

การแจ้งเตือน

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การแจ้งเตือน-, *การแจ้งเตือน*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Were your notices good?มีการแจ้งเตือนของคุณดีหรือไม่? Yellow Submarine (1968)
All American air defense and satellite defense forces are on full alert.ทั้งหมดป้องกันภัยทางอากาศ และอเมริกัน กองกำลังป้องกันดาวเทียมเต็ม รูปแบบในการแจ้งเตือน 2010: The Year We Make Contact (1984)
Move all fire and rescue personnel into position one.ขั้นที่หนึ่งการแจ้งเตือน! ย้ายไฟและเจ้าหน้าที่กู้ภัยใน ตำแหน่งหนึ่ง Contact (1997)
- All I'm talking about... is you consider alerting the town to the possibility of an evacuation.- สิ่งที่ผมกำลังพูดถึง ... คือคุณพิจารณาการแจ้งเตือนเมือง เป็นไปได้ของการอพยพ Dante's Peak (1997)
I've recommended to the council members they put this town on alert.ผมเคยแนะนำให้สมาชิกสภา พวกเขาวางเมืองนี้ในการแจ้งเตือน Dante's Peak (1997)
We began to talk about the possibility of putting that town on alert.เราเริ่มที่จะพูดคุยเกี่ยวกับความเป็นไปได้ ของการวางเมืองที่ในการแจ้งเตือน Dante's Peak (1997)
Consequently, I'm now a lot more cautious... when it comes to even talking about putting a town on alert.ดังนั้นฉันตอนนี้ จำนวนมากระมัดระวังมากขึ้น ... เมื่อมันมาถึงได้พูด เมืองที่เกี่ยวกับการวางในการแจ้งเตือน Dante's Peak (1997)
But I want you to understand if the time comes to call for an alert...แต่ฉันต้องการให้คุณเข้าใจ ถ้าถึงเวลาที่จะเรียกร้องให้การแจ้งเตือน ... Dante's Peak (1997)
This town should be on alert.เมืองนี้ควรจะเป็นในการแจ้งเตือน Dante's Peak (1997)
You should put this town on alert. There's a lot of activity there.คุณควรใส่เมืองนี้ในการแจ้งเตือน มีมีจำนวนมากของกิจกรรมคือ Dante's Peak (1997)
If we got here today, we'd know we're in hot water. We'd put this town on alert.ถ้าเรามาถึงที่นี่ในวันนี้เราจะรู้ว่าเราอยู่ใน น้ำร้อน เราต้องการใส่เมืองนี้ในการแจ้งเตือน Dante's Peak (1997)
Call the mayor. Have her put the town on alert. I'll call the F.A.A.โทรนายกเทศมนตรี เธอได้ใส่เมือง ในการแจ้งเตือน ฉันจะเรียก F.A.A. Dante's Peak (1997)

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
การแจ้งเตือน(n) การแจ้งเตือน

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top