ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

การแข่งฟุตบอล

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การแข่งฟุตบอล-, *การแข่งฟุตบอล*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Now, in the yard tomorrow, there's a soccer game at 2:00.ฟังนะ บ่าย 2 โมงพรุ่งนี้จะมีการแข่งฟุตบอล Interference (2007)
Rachel, have you actually seen a tackle football game?เรเชล เธอเคยเห็นการแท็คกันในการแข่งฟุตบอลมั้ย The Sue Sylvester Shuffle (2011)
I'm Brittany S. Pierce, and I'm your next senior class president. + Harvard/Yale 1968.และฉันคือ ประธานนักเรียนคนต่อไปของพวกเธอ \"ฮาร์วาร์ด-เยล\" ปี1968 (การแข่งฟุตบอลมหาวิทยาลัย) Asian F (2011)
The soccer game that Michael went to two weeks before he disappeared.การแข่งฟุตบอลที่ไมเคิลไปดู 2 สัปดาห์ก่อนที่จะหายตัวไป Tell Me No Lies (2012)
Most high schools have football games for Thanksgiving.โรงเรียนส่วนใหญ่จะมีการแข่งฟุตบอลในวันขอบคุณพระเจ้า Thanksgiving (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การแข่งฟุตบอล[n. exp.] (kān khaeng futbøn) FR: match de football [m] ; rencontre de football [f]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top