ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

การเอาออก

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การเอาออก-, *การเอาออก*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- That's right. We're gonna have to clear it all out - What?ใช่พวกเราจะจัดการเอาออกไป อะไรนะ โอ้ พระเจ้า Just My Luck (2006)
It doesn't come out.ไม่มีการเอาออกหรอก Peaceful Warrior (2006)
Pulling those out kills them.การเอาออก ฆ่าพวกเด็กๆมาแล้ว Prisoner of War (2011)
Um, would this be a good time to talk about getting off the Naughty List?อืม นี่มันเป็น เวลาที่สมควรที่จะพูดถึง การเอาออกจากรายชื่อคนหยาบคายรึเปล่า? Ice Age: A Mammoth Christmas (2011)
If it's the nano-tech I think it is, removing the piece could be dangerous for the victim.ถ้าเป็นเทคโนโลยีขนาดจิ๋วอย่างที่ฉันคิด การเอาออกอาจจะเป็นอันตรายกับเหยื่อ To Bear Witness (2013)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
clearance[N] การทำให้หมดไป, See also: การเอาออกไป, Syn. removal, withdrawal

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
deletion(ดิลี'เชิน) n. การลบออก,การเอาออก,การตัดออก
detraction(ดิแทรค'เชิน) n. การหันเห,การเคลื่อนย้าย,การเอาออก,การลดต่ำ,การทำให้เสื่อมเกียรติ., See also: detractive adj. ดูdetraction
draft(ดราฟทฺ) {drafted,drafting,drafts} n. ต้นร่าง,ฉบับร่าง,การร่าง,การวาด,การสเก็ตช์ภาพ,กระแสลมในห้องหรือช่องว่าง,เครื่องเป่าลม,เครื่องควบคุมกระแสลม,การเกณฑ์ทหาร,การลากหรือดึงของ,สิ่งที่ถูกลากหรือดึง,สัตว์ที่ใช้ลากของ,แรงลากหรือแรงดึง,ตั๋วแลกเงิน,การเอาออก,กา
reduction(รีดัค'เชิน) n. การลดลง,การย่อ,การทำให้หด,การทด,การทอน,การทำให้เจือจาง,การเอาออกซิเจนออกจากออกไซด์,การเพิ่มไฮโดรเจนแก่สาร,การได้อิเล็กตรอนของสาร,การลดวาเลนซีของธาตุที่มีประจุบวกในสารประกอบ, See also: reductional adj. -S...
removal(รีมู'เวิล) n. การเอาออก,การย้าย,การถอด,การเปลี่ยนแปลง,การโยกย้าย,การไล่ออก,การขับออก,การฆ่า,การลอบฆ่า
remove(รีมูฟว') vt. เอาออก,ย้าย,โยกย้าย,ถอด,ขนของ,ลบ,ขจัด,กำจัด,ปลด,ปลดเปลื้อง,ไล่ออก,ฆ่า,ลอบฆ่า vi. ย้าย,โยกย้าย,จากไป,หายไป n. การเอาออก, (ย้าย,โยกย้าย...) , ระยะทางที่อยู่แยกห่างจากกัน,การคั่นกลาง,การเลื่อนชั้น,ระดับความแตกต่าง, See also: remover n.

English-Thai: Nontri Dictionary
abstraction(n) การเอาออก,การเหม่อลอย,สิ่งที่เป็นนามธรรม
discharge(n) การเอาออก,การปลดปล่อย,การยิงปืน,การปลดประจำการ,การชำระสะสาง
exclusion(n) การเอาออก,การไล่ออก,การกีดกัน,การยกเว้น

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top