Search result for

การเหยียด

(44 entries)
(0.0307 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การเหยียด-, *การเหยียด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การเหยียดหยาม[N] despising, See also: looking down upon, Syn. การดูหมิ่น, การดูถูก, Ant. การยกย่อง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
extensionการเหยียด, การยืด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
superextension; hyperextension; overextensionการเหยียดเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
overextension; hyperextension; superextensionการเหยียดเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hyperextension; overextension; superextensionการเหยียดเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Babinski's Signการเหยียดนิ้วแม่เท้า,ไซน์ของบาบินสกี [การแพทย์]
Elbow Extensionการเหยียดตรงของข้อศอก [การแพทย์]
Extension in Abductionการเหยียดข้อศอกร่วมกับการเคลื่อนออกนอก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We didn't get any coffee that you didn't want and I didn't order, and that's evidence of racial discrimination?เราไม่ได้กาแฟที่เราไม่ดื่ม และฉันก็ไม่ได้สั่ง และนั่นหมายถึง การเหยียดผิวเหรอ Crash (2004)
And it's the same bullshit sexism I put up with when I was in charge.นี่ก็เป็นการเหยียดเพศทุเรศๆ ที่ฉันต้องทนตอนฉันมีอำนาจสั่งการ An Inconvenient Lie (2007)
He believed that you could cure racism and hate, literally cure it, by injecting music and love into people's lives.เค้าคิดว่าเค้าสามารถรักษาอาการเหยียดผิว.. และเกลียดชัง ซึ่งรักษาด้วยวิธีการ ฉีดเพลงและความรัก I Am Legend (2007)
To desperately and blindly stretch out our hands towards the heavens, to launch such a big mass into the sky, and to fix our eyes on something in the darkness of the far reaches of space.ราวกับเป็นการเหยียดแขนสู่สรวงสวรรค์ วัตถุขนาดใหญ่ถูกปล่อยขึ้นสู่ท้องฟ้า เพื่อเปิดประตูสู่ความมืดมิดที่ไกลออกไปในอวกาศ 5 Centimeters Per Second (2007)
Now, I want you to feel what it's like to be on the wrong end of your grand disdain.ตอนนี้, ชั้นยังต้องการที่จะรู้สึกอะไรอีก มันเหมือนตอนจบที่ผิดพลาด ของการเหยียดหยามจากคุณ Episode #2.6 (2008)
That means that your days of flaunting the law are over.นั่นหมายถึง วันแห่งการเหยียดหยามกฏหมาย ณ ที่แห่งนี้ District 9 (2009)
- You will be held in contempt of this court. - And everyday you let madmen and murderersคุณได้ทำการเหยียดหยามศาลแห่งนี้ \ และทุกวันคุณปล่อยให้ไอ้พวกบ้า และ ฆาตรกร Law Abiding Citizen (2009)
and that they deserve to be despised and hated?และนั่นพวกมันสมควรได้รับ การเหยียดหยามและเกลียดชัง Invitation Only (2009)
I don't know what is more insulting.ฉันไม่รู้ว่าอะไรเป็นการเหยียดหยามมากกว่ากัน Rates of Exchange (2009)
I'm leaving my homework with Slumdog Millionaire over here.ฉันว่านั่นเป็นการเหยียดเชื้อชาตินะ Pilot (2009)
This is a travesty of international proportions.นี่เป็นเรื่องของการเหยียดเชื้อชาติ Throwdown (2009)
Can you imagine,in this day and age,being discriminated against?แทบไม่อยากเชื่อว่าทุกวันนี้ ยังจะมีการเหยียดเชื้อชาติกันอีก Throwdown (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การเหยียด[n.] (kān yīet) EN: extension   
การเหยียดผิว[n.] (kān yīetphiu) EN: racism ; racial discrimination ; racialism   FR: racisme [m] ; discrimination raciale [f]
การเหยียดหยาม[n.] (kān yīetyām) EN: despising   
การเหยียดเข่า[n. exp.] (kān yīet khao) EN: knee extension   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
contemptibility[N] การเหยียดหยาม, See also: การดูถูก, Syn. scorn, disdain
Jim Crow[N] นโยบายการแบ่งแยกคนผิวดำ, See also: การเหยียดชนผิวดำ, Syn. Jim Crowism
racialism[N] การเหยียดสีผิว, Syn. racism
racism[N] การเหยียดเชื้อชาติ
sacrilege[N] การลบหลู่ศาสนา, See also: การเหยียดหยามศาสนา, การดูหมิ่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์, Syn. desecration, blasphemy, profanation
scorn[N] การเหยียดหยาม, See also: การดูถูก, Syn. contempt, disdain, mockery, sarcasm
stretch[N] การยืดเนื้อยืดตัว, See also: การเหยียดแขนขา, Syn. extent

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anti-apartheid(แอน' ทีอะพาร์' เธด) adj.,n. ซึ่งต่อต้านการเหยียดผิว
boo(บู) {booed,booing,boos} interj.,n. (การ) คำอุทานแสดงการเหยียดหยามการไม่เห็นด้วย,โห่ฮิ้ว vt. ร้องเสียงอุทานดังกล่าว
despite(ดิสไพทฺ') prep. ถึงอย่างไรก็ตาม,โดยไม่คำนึงถึง. n. ความเกลียดชัง,การดูหมิ่น,การเหยียดหยาม-Phr. (in despite of ถึงแม้ว่า)
indignity(อินดิก' นิที) n. ความเสียเกียรติ, ความเสื่อมเสีย, การเหยียดหยาม, การสบประมาท,การดูถูก, Syn. insult,dishonour
jim crow(จิม'โคร) n. การเหยียดคนผิวดำ, See also: jim-crow adj. ดูJim Crow Jim-crow adj. ดูJim Crow, Syn. Jim-Crowism.
sprawl(สพรอล) vi. นอนเหยียด,นั่งเหนียด,เหยียดเท้า,เหยียดแขน,เลื้อยคลาน vt. เหยีดดแขนขา. n. ความพยายาม,การเหยียดแขนขา, Syn. loll,lounge

English-Thai: Nontri Dictionary
abuse(n) การปรามาส,การเหยียดหยาม,การดูถูก,การด่าว่า
despite(n) การดูหมิ่น,การดูถูก,การเหยียดหยาม,ความชั่ว,ความเกลียดชัง
disdain(n) การดูถูก,การรังเกียจ,การเหยียดหยาม,ความไม่ชอบ
flow(n) การเหยียดหยาม,การเยาะเย้ย,การดูถูก,การหมิ่นประมาท
indignity(n) การดูถูก,การหมิ่นประมาท,การเหยียดหยาม
stretch(n) ความยืดหยุ่น,ระยะทาง,การแผ่,การขึง,การเหยียด
trample(n) การเหยียบย่ำ,การกระทืบ,การเหยียดหยาม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top