ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

การเสีย

   
73 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การเสีย-, *การเสีย*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา (phrase ) Without further ado

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ขวัญการเสียเงินค่าปรับให้แก่ผู้ถูกทำร้ายหรือถูกหมิ่นประมาท เรียกว่า ทำขวัญ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
breakdownการเสีย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
satireการเสียดสี [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
Menippean satireการเสียดสีแบบเมนิปพัส [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
imbalanceการเสียดุล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ophthalmosteresisการเสียตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
loss of engagementการเสียรายได้จากการรับจ้าง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
general average sacrificeการเสียสละในความเสียหายร่วม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
asynergia; asynergyการเสียสหการของอวัยวะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
asynergy; asynergiaการเสียสหการของอวัยวะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
loss of nationalityการเสียสัญชาติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Blood loss, Surgicalการเสียเลือดขณะศัลยกรรม [TU Subject Heading]
loss of nationalityการเสียสัญชาติ [การทูต]
Permanent setการเสียสภาพถาวรหลังจากชิ้นงานถูกดึงยืดตามเวลาที่กำหนดและปล่อยออก ชิ้นงานนั้นไม่สามารถกลับคืนสู่ความยาวเดิมได้ โดยมีส่วนที่ยืดยาวออกมามากกว่าความยาวก่อนการดึงยืด ความยาวส่วนที่เพิ่มขึ้นนี้คำนวณเป็นร้อยละของความยาวเดิม [เทคโนโลยียาง]
Amnesiaการเสียความจำ, ความจำเสีย, การลืม, แอมนีเซีย, ความผิดปกติของความจำ, ความจำเสื่อม, อาการลืม [การแพทย์]
Anesthesia, Glove and Stockingการเสียความรู้สึกเริ่มบริเวณปลายเท้าปลายมือค่อย [การแพทย์]
Attritionการเสียดทาน [การแพทย์]
Blood Loss, Acuteการเสียเลือดเฉียบพลัน,หนองฝีที่กระดูกชนิดเฉียบพลัน,การเสียเลือดมากๆทันที,การเสียเลือดอย่างปัจจุบัน,เสียเลือดเฉียบพลัน [การแพทย์]
Crepitus, Gasseousการเสียดสีของชิ้นกระดูกหักเป็นแบบฟองอากาศ [การแพทย์]
Cytolysisการเสียหายของผิวเซลล์,การสลายตัวของเซลล์,การละลายของเซลล์,เซลล์เนื้องอกสลายตัว,เซลล์แตกทำลาย,การแตกสลายของเซลล์,การสลายตัวของเซลล์,การแตกสลายของเซลล์,ซัยโตลัยลิส [การแพทย์]
Derangementการเสียระเบียบ,ความผิดปกติ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Now, that boat builder's evidence suggested certain possible theories concerning Rebecca's death.หลักฐานของช่างต่อเรือได้ชี้แนะทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของรีเบคคา Rebecca (1940)
The coroner fixed the time of death around midnight.เจ้าหน้าที่ชันสูตรศพคงที่เวลาของการเสียชีวิตประมาณเที่ยงคืน 12 Angry Men (1957)
Without the ring, there will be no sacrifice, without the sacrifice, no congregation.จะไม่มีการเสียสละ ถาไม่มีเสียสละ จะไม่มีการชุมนุม Help! (1965)
We're taking up fox hunting so young people are involved in their sacrifices.เรากำลังการล่าสุนัขจิ้งจอกขึ้น เพื่อให้คนหนุ่ม สามารถมีส่วนร่วมในการเสียสละของ พวกเขาเอง Help! (1965)
Clang had the whole temple transported here for your sacrifice.คแลง วัดได้ทั้งส่งที่นี่ จากทางทิศตะวันออกเพียงสำหรับ การเสียสละของคุณ Help! (1965)
I'm going to miss the sacrifice.ฉันจะพลาดการเสียสละ Help! (1965)
Get sacrificed!ได้รับการเสียสละ Help! (1965)
After them! I'm going to miss the sacrifice.ฉันจะพลาดการเสียสละ Help! (1965)
Clean-limbed, without dishonourable actions on either side.ไม่กระทำการเสียชื่อเสียง ด้านใดด้านหนึ่ง How I Won the War (1967)
If I meant "waste," I would have written, "Thou shalt not waste."ถ้าผมหมายถึงการเสียไป ผมคงจะเขียนคัมภีร์ว่า "คนเราไม่ควรจะเสียกันไป" Oh, God! (1977)
As each week passes, I have to face up to the fact... that the poor man must have perished in the attempt.ขณะที่ในแต่ละสัปดาห์ผ่าน ไปฉันต้องเผชิญหน้ากับความเป็นจริง ... ว่าคนยากจนจะต้องมี การเสียชีวิตในความพยายาม Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
The Thuggee was an obscenity that worshipped Kali with human sacrifices.ทักกีเป็นลามกอนาจารที่บูชาพระแม่กาลี กับการเสียสละของมนุษย์ Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การเสีย[n.] (kān sīa) FR: perte [f] ; deuil [m]
การเสียกำลัง[n. exp.] (kān sīa kamlang) EN: waste of energy   
การเสียชีวิต[n. exp.] (kān sīa chīwit) EN: death   FR: mort [f]
การเสียสละ[n.] (kān sīasala) FR: abnégation [f] ; sacrifice [m]
การเสียเวลา[n. exp.] (kān sīa wēlā) EN: waste of time   FR: perte de temps [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
blood[N] การนองเลือด, See also: การเสียเลือดเนื้อ, Syn. bloodshed
death[N] การตาย, See also: การเสียชีวิต, การถึงแก่กรรม, การสิ้นชีวิต, การสิ้นใจ, Syn. decease, demise, departure, dying, expiration, passing, the act of dying, the end of life, loss of life, Ant. birth, life
decease[N] ความตาย, See also: การเสียชีวิต, การถึงแก่กรรม, มรณกรรม, มรณภาพ, Syn. death
deformation[N] การเสียรูป, See also: การผิดรูปร่าง, ความผิดปกติ, Syn. contortion, deformity
deformity[N] ความพิกลพิการ, See also: การเสียรูป, ความไม่เป็นรูปเป็นร่าง, Syn. disfigurer
dehydration[N] การเสียน้ำของร่างกาย
dishonor[N] ความเสื่อมเสีย, See also: การเสียชื่อเสียง, ความขายหน้า, ความอับอาย, ความอัปยศ, Syn. shame, infamy, abasement, Ant. grace, honor
dishonour[N] ความเสื่อมเสีย, See also: การเสียชื่อเสียง, ความอับอายขายหน้า, Syn. shame, infamy, Ant. grace, honor
disrepute[N] การเสียชื่อเสียง, See also: การมีชื่อเสียงที่ไม่ดี, Syn. disfavor, disgrace
disservice[N] การกระทำที่เป็นอันตราย, See also: การเสียประโยชน์, Syn. injury, harm

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
antifriction(แอนทีฟริค' ชัน) adj. ป้องกันหรือลดการเสียดสี (lubricant)
attrition(อะทริช'เชิน) n. การสึกกร่อนเนื่องจากการเสียดสี,การเสียดสี,การสึกกร่อน,การลดลงของขนาดหรือจำนวน. attritional, attritive adj., Syn. erosion, weakening, wearing ###A. buildup, reenforcement)
cedulan. หลักฐานการเสียภาษีแล้ว,ประกาศนียบัตร
colic(คอล'ลิค) n. อาการเสียดท้อง (ซึ่งเกี่ยวกับลำไส้ใหญ่), Syn. colicky
deformity(ดิฟอร์'มิที) n. การเสียโฉม,การผิดรูปร่าง
disequilibriumn. การเสียสมดุล, Syn. imbalance
disgrace(ดิสเกรส') n. การเสียหน้า,ความเสื่อมเสีย,การถอดถอนยศฐาบรรดาศักดิ์,ความอัปยศอดสู vt. ทำให้เสียหน้า,ทำให้ขายหน้า,ทำให้เสื่อมเสีย., See also: disgracer n., Syn. shame,dishonour ###A. honour,credit
docket(ดอค'คิท) n. รายการคดีและคำพิพากษาของศาล, รายการเรื่องราวการพิจารณาโดยคณะกรรมการสภา,ใบเซ็นของสินค้า,ใบปะหน้า,หนังสือแสดงการเสียภาษีศุลกากร,บัตร,สาระสำคัญ. vt. นำเข้ารายการพิจารณาคดีของศาล,เขียนใบปะหน้า,สรุปสาระสำคัญ
female connectorปลั๊กตัวเมียหมายถึง ปลั๊กไฟฟ้าแบบหนึ่งที่เป็นตัวรองรับ (มีแต่รูที่จะรับ การเสียบจากปลั๊กตัวผู้อีกทีหนึ่ง)
friction(ฟริค'เชิน) n. การเสียดสี,การขัดสี,ความขัดแย้ง,ความไม่ลงรอยกัน., See also: less adj., Syn. attrition

English-Thai: Nontri Dictionary
bereavement(n) การเสียไป,การหมดสิ้น,การปลิดชีพ
discredit(n) ความไม่เชื่อถือ,ความอัปยศ,ความขายหน้า,การเสียชื่อเสียง
friction(n) การขัดถู,การกระทบกระเทือน,ความฝืด,การเสียดสี
gibe(n) การหัวเราะเยาะ,การเยาะเย้ย,การเสียดสี,การถากถาง
handicap(n) การต่อให้,การเสียเปรียบ,ความบกพร่อง,อุปสรรค
sacrifice(n) การบูชายัญ,เครื่องบวงสรวง,เครื่องสังเวย,การเสียสละ
sarcasm(n) การเสียดสี,การถากถาง,การเหน็บแนม,การเยาะเย้ย
satire(n) การเหน็บแนม,การเสียดสี,เรื่องเสียดสี,เรื่องถากถาง
scoff(n) การเยาะเย้ย,การหัวเราะเยาะ,การเสียดสี,การถากถาง
SELF-self-denial(n) การหักห้ามใจ,การเสียสละประโยชน์ส่วนตน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
不利[ふり, furi] (adj) การเสียเปรียบ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
損傷[そんしょう, sonshou] (n vt) การเสียหาย,การบาดเจ็บ
殉職[じゅんしょく, junshoku] (n vi) การเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ เช่น 知り合いのおまわりさんが殉職しました
死亡[しぼう, shibou] การเสียชีวิต

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top