Search result for

การเริ่มต้น

(56 entries)
(0.022 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การเริ่มต้น-, *การเริ่มต้น*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อารัมภ-, อารัมภะ, อารัมภ์การเริ่มต้น, การตั้งต้น, ในคำว่า วิริยารัมภะ = การเริ่มต้นความเพียร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
initialisation; initializationการเริ่มต้น [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
initialisation; initializationการเริ่มต้น [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
onsetการเริ่มต้น, การตั้งต้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sudden onsetการเริ่มต้นฉับพลัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
onset, suddenการเริ่มต้นฉับพลัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
onset, delayedการเริ่มต้นล่าช้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
delayed onsetการเริ่มต้นล่าช้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Commencement of the Functions of the Head of Diplomatic Missionการเริ่มต้นรับหน้าที่ของหัวหน้าคณะผู้แทนทางการ ทูต กล่าวคือ เมื่อหัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูตเดินทางไปถึงนครหลวงของประเทศผู้รับแล้ว ควรรีบแจ้งให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศทราบว่า ตนได้เดินทางมาถึงแล้วและขอนัดเยี่ยมคารวะ ตามปกติกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งเป็นหน้าที่ของอธิบดีกรมพิธีการทูตจะดำเนินการตระเตรียมให้หัวหน้าคณะ ผู้แทนทางการทูตได้เข้ายื่นสารตราตั้งต่อไประหว่างนั้น หัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูตจะต้องไม่ไปพบเยี่ยมผู้ใดเป็นทางการ จนกว่าจะได้ยื่นสารตราตั้งเรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ดี หัวหน้าคณะผู้แทนอาจขอพบเป็นการภายในกับหัวหน้าของคณะทูตานุทูต (Dean หรือ Doyen of the Diplomatic Corps) ได้ เพื่อขอทราบพิธีการปฏิบัติในการเข้ายื่นสารตราตั้งต่อประมุขของประเทศผู้รับ เกี่ยวกับเรื่องนี้ อนุสัญญากรุงเวียนนา ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 13 ว่า1. พึงถือได้ว่าหัวหน้าคณะผู้แทนได้เข้ารับภารกิจหน้าที่ของตนในรัฐผู้รับ เมื่อตนได้ยื่นสารตราตั้งหรือเมื่อตนได้บอกกล่าวการมาถึงของตน พร้อมทั้งได้เสนอสำเนาที่ถูกต้องของสารตราตั้งต่อกระทรวงการต่างประเทศของ รัฐผู้รับ หรือกระทรวงอื่นตามที่อาจจะตกลงกันในแนวปฏิบัติที่มีอยู่ในรัฐผู้รับ ซึ่งจะต้องใช้ในทำนองอันเป็นเอกรูป2. ลำดับของการยื่นสารตราตั้ง หรือสำเนาที่ถูกต้องของสารตราตั้ง จะได้พิจารณากำหนดตามวันและเวลาของการมาถึงของหัวหน้าคณะผู้แทน [การทูต]
Initiationการเริ่มต้น, การเริ่มต้น, ขั้นเริ่มต้น [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Unless this is a prelude to an actual spanking, there's no reason for me to be...ไม่มีประโยชน์นี่เป็นอาการเริ่มต้น ที่กลายเป็นสภาพปัจจุบันอย่างรวดเร็ว ฉันไม่มีเหตุที่จะทำ Lucky Thirteen (2008)
Akai Ito Episode 7 A New Love Beginsอะกะอิ อิโตะ ตอน ๗ การเริ่มต้นของรักครั้งใหม่ Akai ito (2008)
And tonight is a whole new beginning.และคืนนี้คือการเริ่มต้นครั้งใหม่ทั้งหมด Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
For starters, summon the chieftains.สำหรับการเริ่มต้น, ไปเรียกหัวหน้ามา The Kingdom of the Winds (2008)
The doctors said if they didn't know any better... it is the beginnings of dementia.หมอบอกว่า ถ้าอาการไม่ดีขึ้น มันน่าจะเป็นอาการเริ่มต้นของโรคความจำเสื่อม The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Turns out that it's not that difficult once you dive right into it.เป็นการเริ่มต้นที่ไม่เลว ถ้าคุณตั้งใจทำมัน Passengers (2008)
Nothing much, but enough to start a family.ไม่มีอะไรมาก แต่ก็เพียงพอสำหรับการเริ่มต้นครอบครัว The Other Boleyn Girl (2008)
It is a good place for any who wish to make a new start.โลกเดียวกับ พระราชา พระราชินีของเรา ผู้ที่ต้องการเริ่มต้นใหม่. The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
This is a suit for you at your university initiation.นี่เป็นชุดสูท สำหรับเจ้า... ในการเริ่มต้นเรียนที่มหา'ลัย Episode #1.7 (2008)
You wear this when you attend the initiation ceremony.เจ้าส่วมชุดนี้ ตอนเข้าร่วม งานฉลองการเริ่มต้นเข้าเรียน Episode #1.7 (2008)
You must be the only one to have your grandfather join in the initiation ceremony.ลูกคงเป็นคนเดียว ที่มีคุณตาเข้าร่วม งานฉลองการเริ่มต้นเข้าเรียน Episode #1.7 (2008)
1981 Seoul University Initiation Ceremonyงานฉลองการเริ่มต้นเข้าเรียน ของมหาวิทยาลัยโซล ปี 1981 Episode #1.7 (2008)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
commencement[N] การเริ่มต้น
conception[N] การเริ่มต้น
continuation[N] การเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง (หลังจากถูกขัดจังหวะ)
head start[N] การเริ่มต้นก่อนทำให้ได้เปรียบคนอื่น, Syn. advantage, edge, vantage, Ant. disadvantage, drawback
inception[N] การก่อตั้ง (คำทางการ), See also: การเริ่มต้น, Syn. beginning, initiation
inchoation[N] การเริ่มต้น, See also: ระยะเริ่มต้น, Syn. incipience, rudiment
initiation[N] การริเริ่ม, See also: การเริ่มต้น, Syn. introduction, entrance, installation
initiative[N] การเริ่มต้น, See also: การเริ่มดำเนินการ, Syn. lead, frist step, first move
introduction[N] การริเริ่ม, See also: การเริ่มต้น, Syn. inauguration, launch, establishment
leadoff[N] การตั้งต้น, See also: การเริ่มต้น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cold startเปิดเครื่อง (คอมพิวเตอร์) การเริ่มต้นระบบการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ทั้งหมด โดยเปิดสวิตซ์ที่ตัวเครื่อง การเริ่มต้นเช่นนี้เป็นการเริ่มต้นครั้งแรกหรือเริ่มต้นใหม่เนื่องจากบางครั้ง ขณะที่ใช้อยู่ เกิดข้อผิดพลาดบางประการเกี่ยวกับตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ จนทำให้ไม่สามารถประมวลผลต่อไปได้ จึงต้องใช้วิธีปิดสวิตช์ แล้วเริ่มต้นใหม่ดู warm start เปรียบเทียบ
commencement(คะเมนซฺ'เมินทฺ) n. การเริ่มต้น,การเริ่ม,พิธีรับปริญญา,วันรับปริญญา
dawn(ดอน) {dawned,dawning,dawns} n. อรุณ,รุ่งอรุณ,การเริ่มต้น,การเริ่มปรากฎขึ้น,การเข้าใจอย่างกะทันหัน vi. เริ่มทอแสง,เริ่มมองเห็นได้,เริ่มปรากฎขึ้นในใจครั้งแรก -S.beginning
fresh(เฟรช) adj. สด,ใหม่,สดใส,สีไม่ตก,ไม่มีประสบการณ์ -n. การเริ่มต้น vt. vi. ทำให้สด. -adv. ใหม่,เมื่อเร็ว ๆ นี้,เดียวนี้ adj. ทะลึ่ง,ไม่มีมารยาท, See also: freshly adv. freshness n., Syn. recent,new
inceptive(อิมเซพ' ทิฟว) adj. เริ่มต้น, เริ่มแรกเกี่ยวกับกริยา (ไวยากรณ์) ที่เริ่มต้น. -n. คำกริยาที่แสดงการเริ่มต้น, Syn. inchoative)
initializeเริ่มต้นหมายถึง การเตรียมการให้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่าง ๆ พร้อมที่จะทำงานได้ การเริ่มต้นในอุปกรณ์ส่วนใดก็จะลบล้างข้อมูลเก่าที่บรรจุไว้ที่ส่วนนั้นหมดไป สำหรับเครื่องแมคอินทอช คำ "intialize" จานบันทึก มีความหมายเหมือนคำ format ในระบบดอส กล่าวคือ แปลว่า จัดเตรียมรูปแบบการบันทึก หมายถึง กำหนดแทร็ก (track) และเซ็กเตอร์ (sector) ให้มีความหมายเหมือนคำ format
kickoff(คิค'ออฟ) n. การเตะลูกครั้งแรก,การเขี่ยลูก,การเริ่มต้น,ระยะแรกเริ่ม. -S.kick-off
leadoff(ลีด'ออฟ) n. การตั้งตน,การเริ่มต้น,ผู้เริ่มเล่นตีลูกเบสบอล, Syn. beginning
mouse buttonปุ่มบนเมาส์หมายถึง ส่วนพื้นที่บนหลังเมาส์ที่ใช้สำหรับกดเพื่อทำให้เกิดการกระทำบางประการ เช่น การเริ่มต้นโปรแกรม การเลือกรายการ การย้ายข้อความหรือภาพ ฯ เมาส์ของเครื่องแมคอินทอชจะมีปุ่มเดียว ส่วนของพีซีจะมีถึงสามปุ่ม ดู mouse ประกอบ
offset(ออฟ'เซท) n. สิ่งชดเชย,การหักล้างกัน,การเริ่มต้น,ขั้นบันไดฝาผนัง,หน่อแยก,แขนง,สาขา,เชื้อสาย,การวางเอียง,ระบบการพิมพ์ออฟเซท (offset lithography) ,ช่วงระยะที่แยก.

English-Thai: Nontri Dictionary
beginning(n) การเริ่มต้น,การตั้งต้น,ตอนต้น
commencement(n) การเริ่มต้น,การริเริ่ม,พิธีรับปริญญา,วันรับปริญญา
inception(n) การเริ่มต้น,พิธีมอบปริญญา
initiation(n) การเริ่มต้น,การอุปสมบท,การนำมาให้รู้จัก,การทำพิธีรับเข้า
kickoff(n) การเขี่ยลูกออก,การเตะลูกครั้งแรก,การเริ่มต้น,ระยะเริ่มแรก
onset(n) การบุกรุก,การโจมตี,การจู่โจม,การเริ่มต้น
outset(n) การเริ่มต้น,ระยะเริ่มแรก
overture(n) การทาบทาม,การติดต่อ,การเริ่มต้น,เพลงโหมโรง
prologue(n) การอารัมภบท,การเปิดฉาก,คำนำ,การเริ่มต้น
start(n) การเริ่มต้น,อาการสะดุ้ง,จุดเริ่มต้น,โอกาส,การออกวิ่ง

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
開始[かいし, kaishi] Thai: การเริ่มต้น English: commencement

German-Thai: Longdo Dictionary
Anfang(n) |der| การเริ่มต้น
Beginn(n) |der| การเริ่มต้น, จุดเริ่ม, See also: der Anfang
Ära(n) |die, pl. Ären| ยุคสมัย เช่น Beginn der Ära Merkel การเริ่มต้นแห่งยุคของ Merkel นายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของเยอรมนี, See also: S. Epoche

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top