Search result for

การเน้น

(33 entries)
(0.0227 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การเน้น-, *การเน้น*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
accentuationการเน้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
emphasisการเน้น [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
stressการเน้น(พยางค์) [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
anaphoraการเน้นซ้ำคำ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
accentการเน้นให้เด่น [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
highlightingการเน้นให้เด่น [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Emphasis (Linguistics)การเน้นข้อความ (ภาษาศาสตร์) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And through this new transformation to the military look, we've revived the old uniform image with a modern twist.และด้วยการเน้นเครื่องแบบทหารนี้ เราจึงได้รูปแบบที่ลงตัวระหว่าง ความทันสมัยและความคลาสสิค Episode #1.14 (2010)
On one hand it accentuates the structures of the curves, on the other hand, it is patched with feathers.อีกด้านหนึ่งจะเป็นการเน้นส่วนเว้าส่วนโค้ง ด้านตรงข้ามจะเย็บติดด้วยขนนก Me Too, Flower! (2011)
I'll take care of it. Right now, all we have to do is get away from that fucked up family.แต่ตอนน ทั้งหมดที่เราต้องทำคือการเน้นการกับพวกเขาครอบครัวจิต We're the Millers (2013)
I know how stressed out you are, planning a wedding and everything.ฉันรู้วิธีการเน้นออกคุณม การวางแผนจัดงานแต่งงานและทุกอย่าง. The To Do List (2013)
Oh, forget "ironic." It's iconic.ไม่ใช่ "กระแทกเสียง" มันคือการเน้น Saving Mr. Banks (2013)
How can I not get stressed out?ฉันจะไม่ได้รับการเน้นออก? The Wolf of Wall Street (2013)
Recruiting men only!ต้องการสมาชิกใหม่เพศชายเท่านั้น หรืออันที่จริง เขารับเฉพาะเพศชายเพราะต้องการเน้นเป็นพิเศษ Episode #1.1 (2006)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
accent[N] การเน้น, See also: การเน้นหนัก, Syn. stress, emphasis, weight
accent[N] การเน้นเสียง
emphasis[N] การเน้นย้ำ, Syn. accent, stress, weight
pietism[N] การแสร้งทำเป็นเลื่อมใส, See also: การเน้นหนักในความศรัทธามากเกินไป
stress[N] การเน้นเป็นพิเศษ, See also: การให้ความสำคัญเป็นพิเศษ, Syn. importance, significance
stress[N] เสียงเน้น, See also: การเน้นเสียง, Syn. accent, emphasis

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accent(n. แอค' เซินทฺ, v. แอค' เซินทฺ, แอค' เซนทฺ') n. เสียงหนัก, เสียงเน้น,เครื่องหมายเสียงหนัก, การเน้นเสียงหนักตรงพยางค์หนึ่งพยางค์ใด, สำเนียงเปล่ง, ลักษณะจำพวก, ความเน้นหนัก.
accent markเครื่องหมายการเน้นเสียง
accentual(แอคเซน' ชวล) adj. เกี่ยวกับการเน้นเสียงหนัก, ซึ่งเป็นจังหวะ. -accentuality n.
attribute(อะทริบ'บิวทฺ) vt. ให้เหตุผลว่า,ถือเอา,อ้างเหตุผล. -n. คุณลักษณะ. -attributer, attributor n. -attribution n., Syn. assign, consider , quality) ลักษณะประจำหมายถึง คุณสมบัติของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีลักษณะพิเศษ มีการเน้นความแตกต่างจากของอื่นในประเภทเดียวกัน เช่น ถ้าเป็นแฟ้มข้อมูลในระบบดอส จะมีลักษณะประจำต่างกันเป็น 4 อย่าง คือ แฟ้มข้อมูลที่มีการจัดเก็บเป็นระเบียบ (archive) แฟ้มที่อ่านได้อย่างเดียว แก้ไขไม่ได้ (read only) แฟ้มที่ไม่แสดงตัว (hidden) และแฟ้มระบบ (system) หรือถ้าต้องการหาคำใดคำหนึ่ง (เช่น ในโปรแกรมประมวลผลคำ) นอกจากจะบอกคอมพิวเตอร์ว่าสะกดอย่างไรแล้ว อาจบอกเพิ่มเติมว่า ...เป็นคำที่ใช้แบบอักษร Times New Roman ขนาด 14 จุด ข้อความที่บ่งบอกคุณสมบัติเพิ่มเติมไปนี้ก็เรียกว่า " attribute " ทั้งสิ้น
beat(บีท) {beat,beaten,beating,beats} vt. ตี,เคาะ,หวด,ตบ,เฆี่ยน,กระทบ,รบชนะ,พิชิต,ฟัน,ดีกว่า,เก่งกว่า,โกง,ค้นหา n. จังหวะ,การเต้น,เสียงเดินติ๊ก ๆ ของนาฬิกา,ทางเดินปกติ,การเน้น adj. เหนื่อยอ่อน
em dash(เอ็มแดช) เป็นอักษรพิเศษตัวหนึ่งที่ใช้ในการพิมพ์ มีลักษณะเป็นขีดยาวเท่า ๆ กับอักษร M หรือเครื่องหมาย hyphen 2 ตัวพิมพ์ติด ๆ กัน (--) โดยปกติ จะใช้เพื่อแสดงว่าต้องการเน้นข้อความนั้น ๆ เช่น " การ เล่นกอล์ฟเป็นการพนันอย่างหนึ่ง -- การพนันที่เป็นที่นิยมมากเสียด้วย " ดู en dash เปรียบเทียบ
emphasis(เอม'ฟะซิส) n. การเน้น,ความสำคัญ,สิ่งที่มีความสำคัญ,การเน้น คำ,ความเข้มข้น,ความ
emphatic(เอมแฟท'ทิค) adj. เกี่ยวกับการเน้น,สำคัญ,มีพลังงาน,เด่นชัด,เด็ดขาด,เฉียบขาด., See also: emphaticalness n. ดูemphatic
emphatical(เอมแฟท'ทิค) adj. เกี่ยวกับการเน้น,สำคัญ,มีพลังงาน,เด่นชัด,เด็ดขาด,เฉียบขาด., See also: emphaticalness n. ดูemphatic
extended technologyเทคโนโลยีแบบขยายใช้ตัวย่อว่า XT (อ่านว่า เอกซ์ที) เป็นเทคโนโลยีใหม่แบบหนึ่งที่นำมาใช้ในการสร้างไมโครคอมพิวเตอร์ ไมโครคอมพิวเตอร์รุ่นนั้น จึงได้รับสมญานาม ว่า XT มีการเน้นในเรื่องการกำหนดให้มีช่องเสียบแผ่นวงจร (card) เพิ่ม เพื่อการปรับขยายในภายหลัง กับการใช้จานบันทึกที่มีความจุสูง ดู AT ประกอบ

English-Thai: Nontri Dictionary
accent(n) เสียงเน้น,สำเนียง,การเน้นเสียง
emphasis(n) การย้ำ,การเน้น,การให้น้ำหนัก,ความสำคัญ,ความหนักแน่น
stress(n) ความตึงเครียด,น้ำหนัก,เสียงหนัก,การบีบคั้น,การเน้น

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top