Search result for

การเคลื่อนที่กลับไปกลับมา

(6 entries)
(0.0408 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การเคลื่อนที่กลับไปกลับมา-, *การเคลื่อนที่กลับไปกลับมา*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา การเคลื่อนที่กลับไปกลับมา มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *การเคลื่อนที่กลับไปกลับมา*)
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
periodic motionการเคลื่อนที่แบบพีริออดิก, การเคลื่อนที่กลับไปกลับมาซ้ำทางเดิมโดยผ่านตำแหน่งสมดุล [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
simple pendulumลูกตุ้มอย่างง่าย, ระบบที่ประกอบด้วยวัตถุขนาดเล็ก แขวนด้วยเชือกเบา ความยาวคงตัว อีกปลายตรึงแน่น เมื่อดึงวัตถุให้เชือกทำมุมเล็ก ๆ กับแนวดิ่ง แล้วปล่อย วัตถุจะมีการเคลื่อนที่กลับไปกลับมา (แกว่ง) รอบตำแหน่งสมดุล (ดู restoring force ประกอบ) [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
restoring forceแรงดึงกลับ, แรงที่กระทำต่อวัตถุให้มีการเคลื่อนที่กลับไปกลับมารอบตำแหน่งสมดุล เช่น เมื่อออกแรงดึงวัตถุที่ติดกับปลายข้างหนึ่งของสปริง อีกปลายหนึ่งของสปริงตรึงแน่น แล้วปล่อย สปริงจะออกแรงดึงกลับกระทำต่อวัตถุในทิศทางเข้าสู่ตำแหน่งสมดุล มีผลให้วัตถุเคลื่อนที่กลับไปกลับมาร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
seesaw[N] การเคลื่อนที่ขึ้นลง, See also: การเคลื่อนที่กลับไปกลับมา, การย้ายไปมา, การเปลี่ยนแปลงไปมา, Syn. alternation

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top