Search result for

การหมกมุ่น

(14 entries)
(0.2237 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การหมกมุ่น-, *การหมกมุ่น*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การหมกมุ่น    [N] engrossment, See also: preoccupation, immersion, Syn. การหลง, การลุ่มหลง, Example: การหมกมุ่นกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากเกินไปอาจทำให้กลายเป็นคนเซื่องซึมได้, Thai definition: การฝังใจมุ่งไปทางเดียว

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Egomaniaการหมกมุ่นอยู่กับเรื่องของตัวเองอย่างมากผิดปกติ [การแพทย์]
Erotomaniaการหมกมุ่นอยู่กับเรื่องเพศอย่างผิดปกติ [การแพทย์]
Monomaniaการหมกมุ่นอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างผิดปกติ [การแพทย์]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
absorption    [N] การหมกมุ่น
engrossment    [N] การหมกมุ่น, See also: ความจดจ่อ
eroticism    [N] การหมกมุ่นในกามารมณ์, See also: การหมกมุ่นในเรื่องเพศ
immersion    [N] การหมกมุ่น, See also: การมีใจจดจ่อ, การง่วนอยู่กับบางสิ่ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
absorption(แอบซอร์พ' เชิน) n. การดูดซึม, การรับ, การหมกมุ่น. -absortive adj.
devotion(ดิโว'เชิน) n. การอุทิศตัว,การใส่ใจ,การหมกมุ่นในทาง,การบูชา., Syn. ardour
immersion(อิเมอ'เชิน,-เชิน) n. การจุ่ม,การแช่,การหมกมุ่น,การมีใจจดใจจ่อ
indulgence(อินดัล'เจินซฺ) n. การหมกมุ่น,การทำตามความรู้สึก,การปล่อยตัว,การทำตามใจตัว,ความหลงระเริง,การยึดเวลาการชำระหนี้ vt. ทำให้หมกมุ่น,ทำให้ตามใจตัว, Syn. gratification

English-Thai: Nontri Dictionary
indulgence(n) การมั่วสุม,การยอมตาม,การผ่อนผัน,การปล่อยตัว,การหมกมุ่น
prepossession(n) ความมีใจชอบ,ความโน้มน้าว,การหมกมุ่น

Are you satisfied with the result?

Go to Top