ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

การสืบเชื้อสาย

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การสืบเชื้อสาย-, *การสืบเชื้อสาย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การสืบเชื้อสาย[N] descent

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
descentการสืบเชื้อสาย, การสืบสกุล [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There's a natural precedent.การสืบเชื้อสายโดยธรรมชาติ World War Z (2013)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
descent(ดิเซนทฺ') การตกลงมา,การเคลื่อนต่ำลงมา,การเอียงลาดลงมา,ทางลง,ทางเนิน,การโจมตีอย่างกะทันหัน,สายโลหิต,การสืบเชื้อสาย,การถ่อมตัว,การลดเกียรติ, Syn. slope,fall

English-Thai: Nontri Dictionary
descent(n) การตกทอด,การสืบเชื้อสาย,สายเลือด,การถ่อมตัว

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top