ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

การสืบสกุล

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การสืบสกุล-, *การสืบสกุล*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Some of us only get to see it in snow globes.พ่อรอมานานสำหรับการสืบสกุลนากามูระ Chapter Twenty-One 'The Hard Part' (2007)
He made you an offer that you couldn't refuse.พ่อรอมานานสำหรับการสืบสกุลนากามูระ Chapter Twenty-Two 'Landslide' (2007)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
succession[N] การสืบสันตติวงศ์, See also: การสืบสกุล, Syn. heirship, heredity

English-Thai: Nontri Dictionary
inheritance(n) มรดก,การสืบทอด,การสืบสกุล,การรับช่วง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
matrilineal descent (n ) การสืบสกุลทางมารดา, การนับญาติข้างแม่

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top