ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

การสัมมนา

   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การสัมมนา-, *การสัมมนา*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Build a house. - And you? - l don't know.ไม่ใช่การสัมมนา Fight Club (1999)
Tomorrow will be the Official Discussion, before that, we shall arrange a 'gathering', so as to pull them to our side.พรุ่งนี้จะมีการสัมมนาอย่างเป็นทางการ แต่ก่อนอื่น เราจะต้องทำให้พวกเขาอยู่ข้างเรา My Girl (2005)
This worldwide peace summit and conference of dignitaries... may very well forge our future.การสัมมนาสันติภาพโลกและการประชุมของผู้นำระดับสูง... ...จะสร้างอนาคตที่ดีของพวกเรา Appleseed Ex Machina (2007)
I need you to get ready for the Nanny Conflict Resolution Seminar at the Parents' Society.ฉันต้องให้เธอเตรียมพร้อมสำหรับ การสัมมนาเรื่องความขัดแย้งกับพี่เลี้ยงเด็ก ที่สมาคมผู้ปกครองอีก The Nanny Diaries (2007)
The entire point of the seminar is that everybody brings their nanny.ส่วนสำคัญของการสัมมนาครั้งนี้ คือทุกคนจะต้องพาพี่เลี้ยงเด็กของตัวเองมา The Nanny Diaries (2007)
The seminar is called "Sexy Mom, Happy Mom."การสัมมนาในหัวข้อ "คุณแม่เซ็กซี่ คุณแม่สุขสันต์" The Nanny Diaries (2007)
I think it's time to address the reason for this seminar:ฉันคิดว่าถึงเวลาแล้วที่จะมาพูดคุย ถึงเหตุผลของการสัมมนาครั้งนี้ The Nanny Diaries (2007)
And that will be on the last day of the conference.แล้วจนถึงวันสุดท้าย ของการสัมมนาThe Visitor (2007)
How was the conference?การสัมมนาเป็นไงบ้าง? The Visitor (2007)
So what's the conference about?แล้วการสัมมนาเกี่ยวกับอะไรล่ะครับ? The Visitor (2007)
The conference went very well.การสัมมนาเสร็จสิ้นไปอย่างดีมาก. The Visitor (2007)
I'm just here presenting a paper at a conference.ผมมาที่นี่ เพื่อเสนอรายงานวิจัยที่การสัมมนาThe Visitor (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การสัมมนา[n.] (kān sammanā) EN: seminar ; colloquium   FR: séminaire [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
colloquium[N] การสัมมนา, Syn. conference
conference[N] การสัมมนา, Syn. convention, gathering, conferrence
conferrence[N] การสัมมนา, Syn. convention, gathering, conference
seminar[N] การสัมมนา, See also: การประชุม, การประชุมสัมมนา, การปรึกษา, Syn. discussion group, conference, workshop

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
teleconferenceการประชุมทางวีดิทัศน์หมายถึง การประชุมหรือการสัมมนาผ่านทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ผู้ร่วมประชุมไม่จำเป็นต้องอยู่ในที่เดียวกัน แต่คุยกันได้ มองเห็นกันได้โดยผ่านทางจอภาพของคอมพิวเตอร์ ส่วนหนึ่งของจอภาพ อาจแบ่งไว้เป็นที่สำหรับเขียนข้อความหรือภาพ หรือแสดงข้อมูลจากโปรแกรมที่เตรียมไว้ ลักษณะการทำงานเป็นระบบเครือข่าย (network) มีความหมายเหมือน videoconference
videoconferenceหมายถึง การประชุมหรือการสัมมนาผ่านทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ผู้ร่วมประชุมไม่จำเป็นต้องอยู่ในที่เดียวกัน แต่คุยกันได้ มองเห็นกันได้โดยผ่านทางจอภาพของคอมพิวเตอร์ ส่วนหนึ่งของจอภาพ อาจแบ่งไว้เป็นที่สำหรับเขียนข้อความหรือภาพ หรือแสดงข้อมูลจากโปรแกรมที่เตรียมไว้ ลักษณะการทำงานเป็นระบบเครือข่าย (network) มีความหมายเหมือน teleconference

English-Thai: Nontri Dictionary
seminar(n) การสัมมนา,การประชุมกลุ่ม
workshop(n) โรงงาน,ห้องเครื่อง,การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top