Search result for

การล่อ

(45 entries)
(0.0237 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การล่อ-, *การล่อ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การล่อ[N] temptation, See also: inducement, lure, enticement, allurement, seduction, Syn. การลวง, การหลอก, การหลอกลวง, การล่อลวง, การล่อหลอก, Example: การล่อซื้อยาบ้าของตำรวจครั้งนี้สามารถจับตัวการใหญ่ระดับชาติได้, Thai definition: การใช้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นอุบายชักนำ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
enticementการล่อลวง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
seductionการล่อลวงร่วมประเวณี, การล่อลวงหญิง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
entrapmentการล่อให้ติดกับ (โดยเจ้าหน้าที่) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Entrapment (Criminal Law)การล่อให้กระทำผิด (กฎหมายอาญา) [TU Subject Heading]
primingpriming, การล่อน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Something about "sailing". Does that make sense?บางอย่างเกี่ยวกับ " การล่องเรือ" ดูว่าน่าจะใช่มั้ยน่ะ? The Curious Case of Benjamin Button (2008)
They want us to get to the Separatist headquarters, which means this is a trap.มันต้องการล่อเราให้ไปที่ กองบัญชาการของฝ่ายแบ่งแยก ซึ่งก็หมายความว่านี่คือกับดัก The Hidden Enemy (2009)
Quite a useful tool in a seduction.เป็นอาวุธที่มีประโยชน์ในการล่อลวงใจ X-Men Origins: Wolverine (2009)
You have very poor evaporating skills. I should be the one.นายน่ะมีทักษะการล่องหนต่ำ ฉันจะเป็นคนนั้นเอง Alice in Wonderland (2010)
Then it is up to you to lure our enemy to their rightful place:จากนั้นเป็นหน้าที่เจ้าในการล่อศัตรู เข้ามาให้ถูกที่ Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
Letting our imaginations run away with us is exactly what we were told to do in your freshman address.ให้จินตนาการล่องลอยไปกับเรา เป็นสุนทรพจน์ที่ท่านพูด ตอนปฐมนิเทศนะครับ The Social Network (2010)
Well, then I would suggest that you let your imaginations run away with you on a new project.งั้นฉันก็ขอให้พวกเธอ จินตนาการล่องลอย ไปกับโปรเจคใหม่ก็แล้วกัน The Social Network (2010)
He believed that invisibility would save lives.เขาเชื่อว่าการล่องหนได้จะช่วยชีวิตคนได้อีกมาก Johari Window (2010)
Singing with tennille? Ha ha ha hee ha ha ho ho hey. Sailing.ร้องรำทำเพลงกับ Tennille การล่องเรือต่างหากล่ะ Beginner Pottery (2010)
On a real boatสำหรับการล่องเรือจริง Beginner Pottery (2010)
But I think sailing in the parking lotแต่การล่องเรือในลานจอดรถ Beginner Pottery (2010)
I'm going to sue you for entrapment.ผมกำลังจะฟ้องร้องพวกนาย ในการล่อลวงประชาชนให้ติดกับ Pilot (2010)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bait[VT] การดึงดูดใจ, See also: การล่อหลอก, Syn. attraction
cruise[N] การล่องเรือ, Syn. voyage, sail
enticement[N] การล่อใจ, Syn. attraction, inducement, temptation
sail[N] การล่องเรือ, Syn. cruise, trip, voyage
seduction[N] การล่อใจ, See also: การล่อลวง, Syn. lure, persuasion
temptation[N] การล่อ, See also: การล่อใจ, Syn. attraction, fascination, lure, inducement
waftage[N] การล่องลอยไปในอากาศ, Syn. waffing, conveyance

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cajolery(คะโจล'ละรี) n. การล่อลวง,การหลอกลวง,การล่อใจ, Syn. flattery
comeon(คัม'ออน) n. การล่อลวง, Syn. lure
debauchee(เดบ'บอชี) n. ผู้ลุ่มหลงในสุรายาเมา,ผู้ลุ่มหลงในโลกียวิสัย,การล่อลวงไปในทางเสีย
demagogicadj. เป็นการล่อหลอก,เป็นการปลุกปั่น
demagogicaladj. เป็นการล่อหลอก,เป็นการปลุกปั่น
driftage(ดริฟ'ทิจฺ) n. การล่องลอย,ปริมาณที่ล่องลอย,สิ่งที่ล่องลอย,กำลังลมที่ทำให้เบี่ยงเบน
drifty(ดริฟ'ทิ) adj. เกี่ยวกับการล่องลอย,ซึ่งล่องลอย,ชอบพเนจร
enticement(เอนไทสฺ'เมินทฺ) n. การล่อลวง,ทางผิด,การล่อใจ,การทำให้หลงเข้าใจผิด,สิ่งที่ทำให้หลงเข้าใจผิด,สิ่งล่อใจ
floatation(โฟลเท'เชิน) n. การลอย,การล่องลอย,การเริ่มโครงการ,การก่อตั้งกิจการ,การรวบรวมเงิน, Syn. flotation
persuasive(เพอสเว'ซิฟว) adj. สามารถชักจูงได้,ซึ่งชักจูง,โน้มน้าวใจ. n. สิ่งที่โน้มน้าวใจ,สิ่งจูงใจ,การล่อใจ

English-Thai: Nontri Dictionary
cozenage(n) การโกง,การหลอกลวง,การต้มตุ๋น,การล่อลวง,การหลอกต้ม
drift(n) การพเนจร,การพัดพาไป,กระแส,การล่องลอย,สิ่งที่ล่องลอย,กอง
enticement(n) สิ่งล่อใจ,การล่อลวง,การหลอกลวง
nakedness(n) ความเปลือยเปล่า,การเปลือยกาย,การล่อนจ้อน
sail(n) ใบเรือ,การล่องเรือ,การแล่นเรือ,การเดินเรือ
sailing(n) ใบเรือ,การล่องเรือ,การแล่นเรือ,การเดินเรือ
seduction(n) การล่อลวง,การนำไปในทางชั่ว,การชักจูง
temptation(n) การยั่วยวน,สิ่งล่อใจ,การล่อ

German-Thai: Longdo Dictionary
Kreuzfahrt(n) |die, pl. Kreuzfahrten| การล่องเรือเที่ยว, การเที่ยวโดยล่องเรือสำราญ
Versuchung(n) |die, pl. Versuchungen| การล่อลวงให้ทำในสิ่งที่คนเราไม่อยากทำ, การชักจูงในทางที่ไม่ดี เช่น Einmal war er in Versuchung, die Armbanduhr zu stehlen. ครั้งหนึ่งเขาเคยถูกล่อลวงให้ขโมยนาฬิกาข้อมือ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top