ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

การลู่เข้า

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การลู่เข้า-, *การลู่เข้า*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การลู่เข้า[N] convergence, Syn. การบรรจบ, การเบนเข้า, Ant. การแยก, การบาน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
convergenceการลู่เข้า [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
convergenceการลู่เข้า [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
conditional convergenceการลู่เข้ามีเงื่อนไข [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
absolute convergenceการลู่เข้าสัมบูรณ์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
convergenceการลู่เข้าหากัน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
uniform convergenceการลู่เข้าเอกรูป [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

English-Thai: Nontri Dictionary
convergence(n) การลู่เข้า,การมาบรรจบกัน,การมารวมกัน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
収束[しゅうそく, shuusoku] (n ) การลู่เข้า,การมาบรรจบกัน,การมารวมกัน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top