Search result for

การละทิ้งภูมิลำเนา

(2 entries)
(0.5381 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การละทิ้งภูมิลำเนา-, *การละทิ้งภูมิลำเนา*.
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
abandonment of domicileการละทิ้งภูมิลำเนา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การละทิ้งภูมิลำเนา[n. exp.] (kān lathing phūmlamnao = kān lathing phūmilamnao) EN: abandonment of domicile   FR: abandon du domicile [m]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

การละทิ้งภูมิลำเนา

 


  

  การละทิ้งภูมิลำเนา
 


Similar ENGLISH words suggested by aspell:
ski, DI, Di, Ki, DUI, DWI tombs, timber, tomboy, timbre, tomb's, tombed, tumble, Dubhe, Dumbo, dumbo, dumbs * ego, Egor, Egon, egos, ego's

Similar GERMAN words suggested by aspell:
Ski, DKP, dpi GmbH, BH, MB, MBB, mäh, Tabu, Tube, Tuch, tabu, tobe, tobt, MBit, Mohn, toben, Tibet, mähen * Ego, Egon, Egos, Egoist

Similar FRENCH words suggested by aspell:
ski, skis, dis, dois, d'aï, d'y, qui, dey, dry, toi, tri, d'ouï tub, tomba, tombe, tombé, tubs, imbu, tuba, tube, tubé * ego, go, ergot, égal, égout, goy, goï, étoc, mégot, éros, look, écot, émoi, d'ego, l'ego

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Go to Top