Search result for

การร่วมมือ

(38 entries)
(0.0347 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การร่วมมือ-, *การร่วมมือ*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cooperation, voluntaryการร่วมมือ, สหการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
voluntary cooperationการร่วมมือ, สหการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Strategic alliances (Business)การร่วมมือกันทางธุรกิจ [TU Subject Heading]
Cell Participation, Inflammatoryการร่วมมือของเซลล์จากการอักเสบ [การแพทย์]
Co-Operativityการร่วมมือ [การแพทย์]
Coordinationการร่วมมือประสานงาน,การประสานงาน,การประสานรวมกัน,การใช้กล้ามเนื้อในการเคลื่อนไหว,ความสัมพันธ์ในการทำงานของอวัยวะ,ร่วมมือกันประสานงาน,การทำงานประสานกัน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And so is the corporations profit Thats why she needs you.รวมไปถึงการร่วมมืออื่นๆด้วย เธอถึงต้องการนาย Death Race (2008)
But it is my feeling that to involve the Jordanian secret service is a breach of operational integrity.แต่โดยส่วนตัวแล้ว ฉันไม่เห็นด้วยแม้แต่น้อย เรื่องการร่วมมือกับพวกจอร์แดน Body of Lies (2008)
Tell me who else is involved in this conspiracy, and I will make sure that your cooperation is taken into account by the grand jury.บอกมาว่าใครเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อีกบ้าง การร่วมมือ จะช่วยลดโทษทัณฑ์ลงได้บ้าง Day 7: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (2009)
A marriage is a partnership.การแต่งงานคือการร่วมมือกัน Chuck Versus the Best Friend (2009)
But to be human means to care for each other and civilization means to work together to create a better life.แต่การเป็นมนุษย์หมายถึง การห่วงใยซึ่งกันและกัน และอารยธรรมหมายถึง การร่วมมือกัน เพื่อสร้างชีวิตที่ดีกว่า 2012 (2009)
I know I'm always preaching That profiling is A collaborative effort,ผมรู้ผมบอกเสมอว่า การวิเคราะห์นั้น ต้องอาศัยการร่วมมือกัน แต่กรณีนี้มันไม่ใช่ Omnivore (2009)
Along with something much more gruesome.เอริกา ค่อนข้างชัดเจนว่าการร่วมมือครั้งที่แล้ว V (2009)
The examiner says the body's been dead less than a day, but he was tortured before he was killed.เป็นแค่การร่วมมือครั้งเดียว V (2009)
If you don't want to roll with me, that's fine.ถ้านายไม่ต้องการร่วมมือกับชั้น นั่นก็ไม่เป็นไร S.O.B. (2009)
We are looking at a human/animal collaboration.เรากำลังมองกาการร่วมมือกันระหว่างสัตว์ และมนุษย์ Shake and Fingerpop (2009)
For the unity of the Shinhwa Group and the JK Group.สำหรับการร่วมมือระหว่าง ชินฮวา กรุ๊ป และ JK กรุ๊ป Episode #1.14 (2009)
The two groups consummating the strategic merger are expected to become blood-tied...ไม่เพียงแต่การร่วมมือกันของสองบริษัท ประชาชนยังจับตามองสองบริษัทอย่างใกล้ชิด เรื่องที่จะดองเป็นทองแผ่นเดียวกัน Episode #1.17 (2009)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
collaboration[N] การร่วมมือ, Syn. alliance, cooperation, teamwork
cooperation[N] การทำงานร่วมกัน, See also: การร่วมมือกัน
teamwork[N] การกระทำร่วมกัน, See also: การร่วมมือกันทำเป็นกลุ่มหรือหมู่คณะ, Syn. collaboration, partisanship, union

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
co-operation(โคออพเพอเร'เชิน) n. การร่วมมือ., See also: cooperationist n. ดูcooperation cooperationist n. ดูcooperation, Syn. concert,unity
co-operative(โคออพ'เพอเรทิฟว) adj. เกี่ยวกับการร่วมมือ สหกรณ์,บ้านอพาร์ทเมนท์ที่ผู้อยู่แต่ละอพาร์ทเมนท์เป็นเจ้าของ,ห้องในอพาร์ทเมนท์, See also: cooperativeness n. ดูcooperative co-operativeness n. ดูcooperative, Syn. concerted
coalition(โคอะลิช'เชิน) n. การร่วมกัน,การร่วมมือกัน,สัมพันธมิตร,รัฐบาลผสม,การประสานกัน., See also: coalitionist,coalitoiner n., Syn. alliance
collaboration(คะแลบบะเร'เชิน) n. การร่วมมือกัน,การสมรู้ร่วมคิด,ผลิตผลของการร่วมมือกัน
compliance(คัมไพล'เอินซฺ) n. การยินยอม,การยอมให้,การอ่อนข้อให้,การร่วมมือ,การเชื่อฟัง, Syn. agreement
concert(คอน'เซิร์ท) {concerted,concerting,concerts} n. การแสดงดนตรี,มโหรี,ความสอดคล้อง,การร่วมมือกัน,ความพร้อมเพรียงกัน -Phr. (in concert ร่วมกัน) adj. สำหรับการแสดงดนตรี,เกี่ยวกับการแสดงดนตรี. vt. กระทำหรือกำหนดร่วมกัน, Syn. unity,harm
cooperation(โคออพเพอเร'เชิน) n. การร่วมมือ., See also: cooperationist n. ดูcooperation cooperationist n. ดูcooperation, Syn. concert,unity
cooperative(โคออพ'เพอเรทิฟว) adj. เกี่ยวกับการร่วมมือ สหกรณ์,บ้านอพาร์ทเมนท์ที่ผู้อยู่แต่ละอพาร์ทเมนท์เป็นเจ้าของ,ห้องในอพาร์ทเมนท์, See also: cooperativeness n. ดูcooperative co-operativeness n. ดูcooperative, Syn. concerted
joinder(จอย'เดอะ) n. การร่วมกัน,การร่วมมือกัน,การร่วมฟ้อง,การเชื่อมต่อกัน

English-Thai: Nontri Dictionary
coalition(n) การประสานกัน,การรวมกัน,การร่วมมือกัน,รัฐบาลผสม,สัมพันธมิตร
confederacy(n) การร่วมมือกัน,ความร่วมใจกัน,สัญญาร่วม
confederation(n) การร่วมมือกัน,สหภาพ,สมาพันธ์,สันนิบาต,พันธมิตร
coordination(n) การประสาน,การร่วมมือกัน,ความเสมอกัน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
collaboration[คอลลาโบเรชั่น] (n ) การร่วมมือ
coopetition (n jargon ) การร่วมมือกันของธุรกิจที่แข่งขันกัน โดยมากมักจะเป็นเรื่องที่ร่วมมือกันทำแล้วจะเกิดประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่าย เป็นการรวมคำ 2 คำเข้าด้วยกัน คือ cooperation (การร่วมมือกัน) และ competition (การแข่งขันกัน)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
コラボーレション[こらぼうれしょん, ] (n ) การร่วมมือ, การร่วมแรง
提携[ていけい, teikei] (n) การร่วมมือ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top