ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

การรวมตัว

   
58 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การรวมตัว-, *การรวมตัว*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Economic concentrationการรวมตัวทางเศรษฐกิจ [เศรษฐศาสตร์]
Coalitionsการรวมตัวเป็นพันธมิตร [TU Subject Heading]
Vertical integrationการรวมตัวของกิจการในแนวดิ่ง [TU Subject Heading]
Vertical Integration การรวมตัวของธุรกิจในแนวตั้ง
การขยายตัวของอุตสาหกรรมหนึ่ง หรือธุรกิจหนึ่ง ด้วยการเข้าไปดำเนินการในธุรกิจอื่น ที่ผลิตสินค้าในขั้นตอนก่อนหรือหลังการผลิตสินค้าของอุตสาหกรรมนี้ เช่น ผู้ผลิตในอุสาหกรรมรถยนต์ อาจเข้าไปดำเนินกิจการโรงงานถลุงเหล็ก และต่อมาก็เข้าไปทำเหมืองแร่เหล็กเอง ซึ่งเรียกว่าการรวมตัวในแนวตั้งที่มีผลไปข้างหลัง (backward) แต่หากอุตสาหกรรมรถยนต์ที่เริ่มขยายตัวโดยการขายรถยนต์โดยตรงแก่ผู้บริโภค แทนที่จะขายผ่านตัวแทนหรือผู้จัดจำหน่าย กรณีนี้เรียกว่าการรวมตัวในแนวตั้งที่มีผลไปข้างหน้า (forward) [สิ่งแวดล้อม]
Commonwealth of Nationsการรวมตัวของชาติต่าง ๆ เข้าเป็นสมาคมทางการเมือง ประกอบด้วยประเทศสหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย แคนาดา ลังกา ไซปรัส แกมเบีย กาน่า อินเดีย จาไมก้า คีเนีย มาเลเซีย มาลาวี มอลต้า นิวซีเแลนด์ ไนจีเรีย ปากีสถาน ซิเอร่าเลโอน แทนเซียเนีย ทรินิแดด-โทเบโก ยูแกนดา และแซมเบียตามทรรศนะของ Oppenheim ศาสตราจารย์นักกฎหมายระหว่างประเทศในระดับโลก สมาคมทางการเมืองแห่งนี้ก็คือกลุ่มของรัฐที่รวมกันโดยไม่มีพื้นฐานการรวมตัว ทางกฎหมายที่เคร่งครัดแต่อย่างใด หากแต่มีความผูกพันร่วมกันในด้านประวัติศาสตร์ จารีตประเพณี กฎหมาย และมีผลประโยชน์ร่วมกันอย่างแน่นแฟ้นมากกว่า [การทูต]
Agglomerationการรวมตัว [การแพทย์]
Calcium-Binding Proteinsการรวมตัวของแคลเซียมกับโปรตีน,โปรตีนที่จับกับแคลเซียม,แคลเซียมบายดิ้งโปรตีน [การแพทย์]
Cell Fusionการรวมตัวของเซลล์ [การแพทย์]
Coalescenceการรวมตัวกัน,รวมตัวกัน,การเกิดโคอะเลสเซนส์,จับกันเป็นก้อน [การแพทย์]
Coalescence of Dropletsการรวมตัวของส่วนที่แขวนลอยที่จะให้เป็นเนื้อเดีย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You talk about organization?นายพูดถึงเรื่องการรวมตัวเหรอ? American History X (1998)
No one remembers the last time so many ships were docked.ไม่เคยมีใครเห็นการรวมตัวของยานจำนวนมากขนาดนี้มาก่อน The Matrix Reloaded (2003)
The presence of the fleet and the persistence of rumors must be addressed.การรวมตัวกันของกองทัพและข่าวลือต่างๆ ต้องได้รับการชี้แจง The Matrix Reloaded (2003)
There can be no such union.มันไม่ใช่แค่การรวมตัว Underworld (2003)
Corporations were originally associations of people who were chartered by a state to perform some particular function.เดิมทีบรรษัทเป็นการรวมตัวของกลุ่มคน ที่ได้รับสัมปทานจากรัฐ เพื่อทำหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง The Corporation (2003)
Tonight, he who betrayed his friends, whose heart rots with murder...ค่ำคืนนี้ จะมีการรวมตัว แห่งสหายนักฆ่าและบุรุษลึกลับ... Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
Exactly. If each room has its own unique letter combination,ว่า ถ้าแต่ละห้องมีการรวมตัวของตัวเองไม่ซ้ำกัน Cubeº: Cube Zero (2004)
In the CDC, we'd call this a statistically significant disease cluster.ในดี.ซี. เราเรียกมันว่า ความสำคัญทางสถิติ การรวมตัวกันของกลุ่มโรค Pilot (2004)
Disease clusters.การรวมตัวของกลุ่มโรค Pilot (2004)
It's an unusual Combination.มันเป็นการรวมตัวที่ประหลาด 97 Seconds (2007)
I hate them worse than all the fucking Germans put together!ฉันเกลียดมันยิ่งกว่าการรวมตัวกันของ ไอ้พวกเยอรมันซะอีก! Atonement (2007)
Ok..then I will remove the physical compatibility clause..โอเค... ผมจะแยกการรวมตัวของฟิสิกส์ เป็นอนุพากย์ Namastey London (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การรวมตัว[n.] (kān rūamtūa) EN: integration   
การรวมตัวกัน[n. exp.] (kān rūamtūa kan) EN: unification ; composition ; unification ; merger   
การรวมตัวกันใหม่[n. exp.] (kān rūamtūa kan mai) EN: reunification   FR: réunification [f]
การรวมตัวของกิจการ[n. exp.] (kān rūamtūa khøng kitjakān) EN: integrative growth   
การรวมตัวทางธุรกิจ[n. exp.] (kān rūamtūa thāng thurakit) EN: cartel   
การรวมตัวทางเศรษฐกิจ[n. exp.] (kān rūamtūa thāng sētthakit) EN: economic union ; economic integration   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
agglomerate[N] การรวมตัวเป็นกลุ่มก้อน
bee[N] การรวมตัวเพื่อทำกิจกรรมร่วมกัน, See also: งานสังสรรค์
blend[N] การผสม, See also: การรวมตัว, Syn. mixture
coalescence[N] การรวมตัว
collection[N] การรวมตัวกันเป็นกลุ่มเป็นกอง, See also: การรวมกัน, Syn. accumulation, consolidation, agglomeration, amassment, gathering, assembling, amassing, accumulating, convening
confederacy[N] การรวมตัวเพื่อจุดประสงค์บางอย่าง, Syn. federation, confederation
consolidation[N] การรวมตัวเป็นหนึ่ง, Syn. merger, union
get-together[N] การเลี้ยงสังสรรค์กันอย่างไม่เป็นทางการ (คำไม่เป็นทางการ), See also: การรวมตัวกันอย่างไม่เป็นทางการ, การพบปะกัน, Syn. informal gathering
meld[N] การรวมตัว, See also: การผสม
musicale[N] การชุมนุมเพื่อฟังดนตรี, See also: การรวมตัวเพื่อฟังดนตรี, Syn. concert, recital, solo performance

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amphimixis(แอมฟิมิค' ซิส) n., (pl. -mixes) n. การรวมตัวกันของเซลล์เพศ (ในขบวนการผสมพันธุ์กันแบบใช้เพศ) , การร่วมกันของเซลล์เพศพ่อและเซลล์เพศแม่
anisogamous(แอนนิซอก' กะมัส) adj. เกิดจากการรวมตัวกันของเซลล์เพศ (gametes) ที่ไม่เหมือนกันและมักมีขนาดต่างกัน -anisogamy n.
condensate(คันเดน'เซท) n. สิ่งที่เกิดจากการรวมตัวกันแน่น
condensation(คอนเดนเซ'เชิน) n. การรวมตัวกันแน่น, See also: condensative adj. ดูcondensation
ifips(ไอฟิปส์) ย่อมาจาก International Federation of Information Processing Societies แปลว่า สหพันธ์สมาคมระหว่างประเทศเพื่อการประมวลผลสารสนเทศ เป็นองค์กรหนึ่งที่เกิดจากการรวมตัวกัน ในอันที่จะพัฒนาวิทยาการสารสนเทศ (information science) และการประมวลผลข้อมูลให้ก้าวหน้า
incorporation(อินคอร์พะเร' เชิน) n. การรวมเข้าเป็นบริษัท, การรวมตัวกัน
merger(เมอ'เจอะ) n. การรวมตัวของหน่วยงานธุรกิจการค้าเป็นหน่วยเดียวกับ, Syn. combine
precipitation(พรีซิพ'พิเท'เชิน) n. การเร่งให้เกิดขึ้น,การตกตะกอน,การถลำเข้าสู่,การพุ่ง,การถลำ,ความใจร้อน,ความเร่งรีบ,ความหุนหันพลันแล่น,ตะกอน,ผลิตผลการรวมตัวกันของไอน้ำในอากาศ (ฝน,หิมะ,ลูกเห็บ,น้ำค้าง) ,ปริมาณที่รวมตัวกันดังกล่าว
reunion(รียู'เนียน) n. การรวมตัวกันใหม่,การชุมนุมกันใหม่,การทำให้สามัคคีกันใหม่,การพบกันใหม่, Syn. remeeting
unification(ยูนิฟิเค'เชิน) n. การรวมตัวกัน,ความสอดคล้องกัน

English-Thai: Nontri Dictionary
agglomeration(n) การรวมตัวกัน,การเกาะกัน
aggregation(n) การรวบรวม,การรวมตัว,การรวมกลุ่ม
condensation(n) การกลั่น,การรวมตัว,การควบแน่น,การสังเขป
embodiment(n) การรวมตัว,การรวบรวม,การแปลงรูป
incorporation(n) บรรษัท,บริษัท,ห้างร้าน,การรวมตัวกัน
integration(n) การรวบรวม,การรวมตัวกัน
merger(n) การรวมกันเข้า,การรวมตัว,การผสม
reunion(n) การพบกันอีก,การรวมตัวกันใหม่
syndicate(n) องค์การ,คณะกรรมการ,สมาคม,กงสี,การรวมตัวของห้างร้าน

German-Thai: Longdo Dictionary
Verschmelzung(n) |die, pl. Verschmelzungen| การหลอมละลาย, การรวมตัวกัน, See also: S. Fusion, Schmelzen

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top