ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

การยอมรับ

   
70 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การยอมรับ-, *การยอมรับ*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
recognitionการยอมรับ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
admissionsการยอมรับ (ข้อเท็จจริง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
joinder in issueการยอมรับข้อเท็จจริงของอีกฝ่ายหนึ่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
joinder in pleadingการยอมรับข้อเท็จจริงร่วมกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
judicial comityการยอมรับนับถืออำนาจของศาล (ต่างประเทศ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
comity, judicialการยอมรับนับถืออำนาจของศาล (ต่างประเทศ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
true admissionการยอมรับพยานหลักฐานว่าเป็นจริง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
admissionการยอมรับเป็นสมาชิก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
tacit acceptanceการยอมรับโดยปริยาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
acquiescenceการยอมรับโดยปริยายที่ทำให้เสียสิทธิ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Patient acceptance of health careการยอมรับการดูแลทางการแพทย์ของผู้ป่วย [TU Subject Heading]
Receptionการยอมรับ [TU Subject Heading]
Respect for personsการยอมรับความเป็นมนุษย์ [TU Subject Heading]
Self-acceptanceการยอมรับตนเอง [TU Subject Heading]
Social acceptanceการยอมรับทางสังคม [TU Subject Heading]
Social acceptance in childrenการยอมรับทางสังคมในเด็ก [TU Subject Heading]
Acceptการยอมรับ, ยอมรับ, ได้รับ [การแพทย์]
Acceptabilityการยอมรับ, การยอมรับบริการจากประชาชน [การแพทย์]
Acceptance of a Valueการยอมรับค่านิยม [การแพทย์]
Approvalsการยอมรับ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But perhaps he made himself believe he heard those words and recognised the boy's face.แต่บางทีเขาอาจจะทำให้ตัวเองเชื่อว่าเขาได้ยินคำพูดเหล่านั้น และได้รับการยอมรับใบหน้าของเด็ก 12 Angry Men (1957)
D'Arnot. Deserves recognition.ดึอาโนท สมควรได้รับการยอมรับ Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
I could've handled it myself! I admit I got beat up that one time, but I won't always be on the receiving end!ฉันสามารถจัดการมันด้วยตัวเองได้ ฉันรู้ว่าฉันได้รับการยอมรับในระดับหนึ่ง Akira (1988)
He recognized it in you the minute he saw you, Gareth.เขาได้รับการยอมรับในคุณ นาทีที่เขาเห็นคุณ, Gareth In the Name of the Father (1993)
The worst is just around the bendที่แย่ที่สุดคือ... มันเกี่ยวกับการยอมรับ The Nightmare Before Christmas (1993)
- I've given him my consent.-พ่อจะให้การยอมรับเขาก็ได้ Episode #1.6 (1995)
No, they're waiting for that. They'd be recognized.ไม่มีพวกเขากำลังรอที่ พวกเขาต้องการได้รับการยอมรับ The Birdcage (1996)
But the way you owned up to everything it just showed me how much you've grown, you know?แต่การยอมรับทุกสิ่งทุกอย่าง มันทำให้เห็นว่าเธอโตขึ้น รู้มั้ย The One with the Jellyfish (1997)
People are programmed to accept so little.ผู้คนถูกโปรแกรม เพื่อการยอมรับเพียงเล็กน้อย eXistenZ (1999)
To have a happy marriage is to accept the chasm between men and women.การทำให้ชีวิตแต่งงานมีความสุขก็คือการยอมรับ ความแตกต่างระหว่าง ผู้ชายกับผู้หญิง The Story of Us (1999)
Such devotion to progress is to be commended.การยอมรับความเจริญ เป็นสิ่งที่น่ายกย่องเพค่ะ Anna and the King (1999)
To be acknowledged for who and what I am no more, no less not for acclaim, not for approval but the simple truth of that recognition.เพื่อให้ได้การยอมรับ... ว่าผมเป็นใคร.. และเป็นอะไร Bicentennial Man (1999)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การยอมรับ[n.] (kān yømrap) EN: acceptance ; acknowledgement ; admission   FR: acceptation [f] ; admission [f]
การยอมรับสภาพ[n. exp.] (kān yømrap saphāp) EN: resignation   
การยอมรับเป็นสมาชิก[n. exp.] (kān yømrap pen samāchik) EN: admission   FR: admission [f]
การยอมรับโดยปริยาย[n. exp.] (kān yømrap dōi pariyāi) EN: tacit approval   

English-Thai: Longdo Dictionary
conventional wisdom(noun phrase) ความคิดเห็นหรือคำอธิบายที่ได้รับการยอมรับจากผู้เชี่ยวชาญทำให้เกิดความยอมรับจากสาธารณชน ซึ่ง conventional wisdom อาจถูกหรือผิดก็ได้

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
acceptance[N] การตอบรับ (เช่น ตอบรับเข้าทำงาน), See also: การยอมรับ
acceptance[N] การยอมรับเข้ากลุ่ม
accord[N] การตกลงร่วมกัน, See also: การยอมรับร่วมกัน, Syn. harmony
accordance[N] การยอมรับร่วมกัน, See also: การเห็นพ้องต้องกัน, Syn. agreement, conformity, harmony
acknowledgement[N] การยอมรับ, Syn. acknowledgment
acknowledgment[N] การยอมรับ, Syn. acknowledgement
acquiescence[N] การยอมตาม, See also: การยอมรับ, ความเห็นพ้อง, Syn. submission, resignation
admission[N] การประกาศยอมรับ, See also: การยอมรับ
confession[N] การสารภาพผิด, See also: การยอมรับผิด, Syn. concession, acknowledgment
credence[N] การยอมรับ, Syn. acceptance

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acceptance(แอคเซพ' เทินซฺ) n. การยอมรับ, การรับ, การตรวจรับ,การตกลงด้วย (approval)
acceptancy(แอคเซพ' เทินซี) n. (pl. -cies) การยอมรับ, การเต็มใจรับ, Syn. acceptance)
admission(แอคมิช' เชิน) n. การรับเข้า, การยอมรับรอง, การรับสารภาพ, สิทธหรือวิธีการเข้าไป, ราคาสำหรับเข้าไป, การยอมรับข้อกล่าวหาหรือความจริง, Syn. allowance,admittance)
aestheticism(เอสเธท' ทิซิสซึม) การยอมรับความงามเป็นเอก., Syn. estheticism
allowance(อะเลา' เอินซฺ) n. การยินยอม, การอนุญาตให้, สิ่งที่ได้รับส่วนแบ่ง, เงินส่วนแบ่ง, เงินช่วยเหลือ, เงินค่าใช้จ่าย, ส่วนเสริม, การอดทน, การยอมรับ, การพิจารณา,การให้อภัย. vt. เพื่อให้, จัดให้, จัดสรร, Syn. share, allotment)
avowal(อะเวา'เอิล) n. การรับรองอย่างเปิดเผยการประกาศ,การยอมรับ (acknowledgment)
bowing(เบา'อิง) n. การคำนับ,การคารวะ,การยอมรับ
cognizancen. การรับรู้,การยอมรับ,การสังเกต,คำสั่งศาล,อำนาจการพิจารณาคดี,อำนาจศาล,วงความรู้,ขอบข่ายของการสังเกต, Syn. cognisance
cognovitn. การยอมรับของจำเลย,หนังสือยอมรับของจำเลย
compromise(คอม'พระไมซ) n. การประนีประนอม,การยอมรับ,การตกลงกันได้,สิ่งที่เป็นครึ่ง ๆ กลาง ๆ vt. ประนีประนอม,ยอม,เป็นอันตราย,เป็นภัยต่อ,พัวพัน. vi. ประนีประนอม,อ่อนข้อให้อย่างเสียเกียรติ, See also: compromiser n. ดูcompromise, Syn. arra

English-Thai: Nontri Dictionary
acceptance(n) การยอมรับ,การรับ,การเห็นด้วย
acceptation(n) ความหมายทั่วไป,การยอมรับ,การเห็นชอบ
accession(n) การยอมรับ,การเข้าถึง,การครอบครอง
acknowledgement(n) การรับรอง,การยอมรับ,การรับ
acquiescence(n) การยินยอม,การยอมรับ,การสงบปากสงบคำ,การนิ่งเฉย
admission(n) การอนุญาตให้เข้า,ค่าผ่านประตู,การยอมรับ,การรับเข้า
assent(n) การยินยอม,การเห็นพ้องต้องกัน,การยอมรับ,การตกลง
avowal(n) การยอมรับ,การสารภาพ,การรับรอง,การปฏิญาณ
cognizance(n) การยอมรับ,การสังเกต,อำนาจการพิจารณาคดี
concession(n) การยอมให้,การยินยอม,การยอมรับ,การให้เช่าที่,สัมปทาน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
認識[にんしき, ninshiki] (n) การยอมรับ

German-Thai: Longdo Dictionary
Geständnis[เก-ฉะ-เต๊น-หนิส] (n) |das, pl. Geständnisse| การสารภาพผิด, การยอมรับผิด, See also: S. das Selbstbekenntnis
Empfang|der, pl. Empfänge| การต้อนรับ, การได้รับ, การยอมรับ, See also: S. Aufnahme

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top