ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

การยกยอ

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การยกยอ-, *การยกยอ*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Start with a compliment, lower the boom, end with a compliment.เริ่มต้นด้วยการยกยอชื่นชม ละมุนละม่อม Then I Really Got Scared (2011)
It's the oldest trick in business,จบด้วยการยกยอชื่นชม วันเป็นวิธีที่เก่าที่สุดในการทำธุรกิจ Then I Really Got Scared (2011)
Kati,start your adulation right now.คาติ เริ่มการยกยอได้เลย High Infidelity (2012)
Well, I have always admired her run-on sentences.อืม ฉันได้รับการยกยอตลอดจากประโยคของเธอ Lights Out (2013)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
adulation[N] การยกยอ, See also: การประจบประแจง, การป้อยอ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
flattery(แฟลท'เทอรี) n. การยกยอ,การประจบ,การสอพลอ,คำยกยอ,คำสอพลอ, Syn. acclaim
puff(พัฟ) n. กลุ่มควัน (หมอก,ไอ) ,การพ่น,เสียงพ่น,สิ่งที่พ่นออก, ปุย,ปอย,ก้อนนูน,แป้งหรือปุยผัดหน้า,ผ้าห่ม,บทความสั้น ๆ ที่เป็นการยกยอ vi. พ่นควัน,พัดเป็นพัก ๆ ,หอบ,ฮือ,พองตัว,โป่งออก vt. เป่า,พัด,ผาย,สูบ,สูด,อวดดี,ยกย่อง,ทำให้เป็นปุย., See also: puffingly

English-Thai: Nontri Dictionary
cajolery(n) การโอ้โลม,การยกยอ,การลวง
compliment(n) การยกย่อง,การยกยอ,คำสรรเสริญ,คำชมเชย,คำอวยพร
taffy(n) ทอฟฟี่,ของขบเคี้ยว,ลูกอม,การยกยอ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top