Search result for

การมีเพศสัมพันธ์

(34 entries)
(0.0182 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การมีเพศสัมพันธ์-, *การมีเพศสัมพันธ์*
Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
sex with cow (vt ) การมีเพศสัมพันธ์กะแม่วัวสาว

Longdo Dictionary ภาษาไทยภาคใต้ (TH-SOUTH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
เอากัน (vt ) การมีเพศสัมพันธ์ระหว่างสองเพศ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
illicit connection; illicit relationsการมีเพศสัมพันธ์โดยมิชอบด้วยกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
illicit relations; illicit connectionการมีเพศสัมพันธ์โดยมิชอบด้วยกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Consanguinityการมีเพศสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่เป็นเครือญาติ [TU Subject Heading]
Inbreedingการมีเพศสัมพันธ์ระหว่างสายเลือดเดียวกัน [TU Subject Heading]
Incestการมีเพศสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในครอบครัว [TU Subject Heading]
Premarital sexการมีเพศสัมพันธ์ก่อนการสมรส [TU Subject Heading]
Sexual intercourseการมีเพศสัมพันธ์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Yeah. Based on what the brother told her, I ran a sex kit on Chelsea Marsh, and I got a hit.ใช่ จากที่พี่ชายบอกมา ฉันตรวจการมีเพศสัมพันธ์ของเชลซี มาร์ช แล้วก็เจอ And How Does That Make You Kill? (2008)
"An outlaw, who controls the sexual channelsโสเภณีคือคนนอกกฎหมายที่ควบคุมช่องทางการมีเพศสัมพันธ์ Pleasure Is My Business (2009)
What we'd do is we'd surgically place the silicone implant into the penis, and when the pump is squeezed before intercourse...สิ่งที่เราจะทำการผ่าตัดก็คือ ฝังซิลิคอนลงไปในอวัยวะเพศ โดยให้บีบส่วนที่สูบ ก่อนการมีเพศสัมพันธ์ครับ Tainted Obligation (2009)
So we can look at the community as a single dysfunctional personality, dealing with sexual infidelity, indebtedness, resentment...เอาล่ะเราสามารถมองชุมชน ในฐานะหน่วยหนึ่ง ที่มีบุคลิกภาพผิดปกติ อย่างการเผชิญหน้ากับ การมีเพศสัมพันธ์นอกสมรส The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
How the fuck is he still alive?วิธีการมีเพศสัมพันธ์คือเขายังมีชีวิตอยู่? Death Race 2 (2010)
Especially about delicate topics, like... someone's first time having sex.โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ที่เกี่ยวกับเรื่องที่ค่อนละเอียดอ่อน เช่น.. เรื่องการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกของคนไข้ The Rocker in the Rinse Cycle (2010)
Um, especially if the delay in sexual maturity was due to some sort of trauma or negative conditioning.อืม โดยเฉพาะเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ช้าในวัยผู้ใหญ่ ซึ่งมีสาเหตุมาจากความบอบช้ำทางจิตใจ หรืออาการต่อต้านการมีเพศสัมพันธ์ The Rocker in the Rinse Cycle (2010)
Well, when an adult woman, such as yourself, forgoes sexual activity, there are often deeper issues at play.อืม ในผู้หญิงที่โตเต็มวัยแล้ว เช่นคุณเนี่ย ละทิ้งการมีเพศสัมพันธ์ มักจะมีปัญหาลึกๆในใจเกี่ยวกับเรื่องนี้น่ะครับ The Rocker in the Rinse Cycle (2010)
Sexually.การมีเพศสัมพันธ์ Episode #1.1 (2010)
Now, before this goes any further, you should know that all forms of physical contact up to and including coitus are off the table.แต่ก่อนจะเลยเถิดไปกว่านี้ คุณควรรู้ว่า การเดทครั้งนี้ห้ามมีถูกเนื้อถูกตัว รวมถึงการมีเพศสัมพันธ์ The Lunar Excitation (2010)
The variable which has changed is the coitus.ตัวแปรที่เปลี่ยนไปก็คือ การมีเพศสัมพันธ์ The Spaghetti Catalyst (2010)
In fact, you've probably said your share of inappropriate things during intercourse.อันที่จริงแล้ว นายไม่ต้องแชร์ก็ได้ สิ่งที่ไม่เหมาะสมในระหว่างการมีเพศสัมพันธ์ The Witches of Bushwick (2010)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bed[N] การมีเพศสัมพันธ์
bonk[N] การมีเพศสัมพันธ์
coition[N] การร่วมประเวณี, See also: การมีเพศสัมพันธ์, Syn. coitus, sextual intercourse
coitus[N] การร่วมประเวณี, See also: การมีเพศสัมพันธ์, Syn. coition, sextual intercourse
congress[N] การมีเพศสัมพันธ์
copulation[N] การมีเพศสัมพันธ์, Syn. intercourse, sexual intercourse
coupling[N] การมีเพศสัมพันธ์
intercourse[N] การมีเพศสัมพันธ์, See also: การร่วมเพศ, การร่วมรัก, การร่วมประเวณี, Syn. coitus, copulation, sexual intercourse
love-making[N] การร่วมรัก, See also: การมีเพศสัมพันธ์
brass[SL] การมีเพศสัมพันธ์กับหญิงบริการ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
DoggyStyle (slang ) การมีเพศสัมพันธ์โดยใช้ท่าคล้ายสุนัข ( * w *m iiiita)
dogstyle (slang ) การมีเพศสัมพันธ์โดยใช้ท่าคล้ายสุนัข ( * w *m iiiita)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
性交[せいこう, seikou] Thai: การมีเพศสัมพันธ์ English: sexual intercourse

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top