Search result for

การฟื้นฟู

(51 entries)
(0.0184 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การฟื้นฟู-, *การฟื้นฟู*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การฟื้นฟู[N] restoration, See also: reconstruction, repair, Syn. การบูรณะ, การปฏิสังขรณ์, Example: แหล่งน้ำชายทะเลปัจจุบันได้เสื่อมโทรมลงจำเป็นต้องมีการฟื้นฟูให้กลับคืนสู่ความสมดุลทางธรรมชาติโดยเร็ว, Thai definition: การทำให้กลับเจริญงอกงาม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
romantic revivalการฟื้นฟูจินตนิยม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
rehabilitationการฟื้นฟูสภาพ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
oral rehabilitation; mouth rehabilitationการฟื้นฟูสภาพช่องปาก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
mouth rehabilitation; oral rehabilitationการฟื้นฟูสภาพช่องปาก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
rehabilitiation, vocationalการฟื้นฟูอาชีพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
vocational rehabilitationการฟื้นฟูอาชีพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Rehabilitationการฟื้นฟูสมรรถภาพ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Rehabilitationการฟื้นฟูกิจการ
การปรับโครงสร้างธุรกิจอาจโดยเป็นทั้งการปรับโครงสร้างทางการเงินและการบริหารงาน เพื่อให้ธุรกิจมีความสามารถกลับมาดำเนินงานทางธุรกิจและสามารถสร้างผลกำไรได้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จัดหมวด rehabilitation company สำหรับบริษัทที่ต้องเข้าข่ายถูกเพิกถอน แต่กำลังอยู่ระหว่างฟื้นฟูกิจการ หรือแก้ไขปัญหาให้พ้นจากเหตุแห่งการถูกเพิกถอน [ตลาดทุน]
Corporate reorganizationsการฟื้นฟูบริษัท [TU Subject Heading]
Forest restorationการฟื้นฟูป่า [TU Subject Heading]
Medical rehabilitationการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ [TU Subject Heading]
Moral re-armamentการฟื้นฟูศีลธรรม [TU Subject Heading]
Reclamation of landการฟื้นฟูที่ดิน [TU Subject Heading]
Rehabilitationการฟื้นฟูสมรรถภาพ [TU Subject Heading]
Reorganizationการฟื้นฟู [TU Subject Heading]
Vocational rehabilitationการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Rehabilitation, Ben.การฟื้นฟู เบ็น The Lazarus Project (2008)
finally, restoration of public confidence in the police department can only be achieved by the removal of its chief of police, and this committee so recommends;ประการสุดท้าย, การฟื้นฟู ความเชื่อมั่นของประชาชน ต่อกรมตำรวจ จะสำเร็จได้ ก็โดยการโยกย้าย ตำแหน่งหัวหน้าในกรมตำรวจ Changeling (2008)
His recovery seemed to go smoothly.การฟื้นฟูร่างกายของเขาดูเหมือนว่าเรียบร้อยดี Bound (2009)
Now Dr. Bailey will do the organ recovery, and I set up OR two for Kelsey.ตอนนี้ดร.เบยลี่ย์จะทำ การฟื้นฟูอวัยวะ และฉันจองห้องผ่าตัดสอง ให้เคลซีย์ Holidaze (2009)
She's some sort of rehab counselor.เธอเป็นนักจิตวิทยา การฟื้นฟู Of Human Action (2009)
From a trained mental health professional.จากมืออาชีพในการฟื้นฟูสุขภาพจิต Advanced Criminal Law (2009)
The preservation of extinct marine animals, and the restoration of the red stained sea to its original state! This is a forbidden sanctuary that conducts experiments of divine magnitudes!เขาว่าสัตว์ทะเลที่ใกล้สูญพันธ์พวกนี้ มีส่วนช่วยในการฟื้นฟูให้ทะเลกลับเป็นเหมือนเดิมได้ Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
Last week a truck load of GI Joes did come back for re-conditioning.สัปดาห์ก่อนรถที่บรรทุกที่นำทหารกลับเข้ามา เพื่อทำการฟื้นฟูสภาพ Surrogates (2009)
There's no use in reviving him. His mind's already trapped down there.มีการใช้งานไม่ได้ในการฟื้นฟูเขา ความคิดของเขาถูกขังอยู่แล้วลงไปที่นั่น Inception (2010)
The first step in recovery is admitting you have a problem.ขั้นตอนแรกในการฟื้นฟู ก็คือยอมรับตัวเอง ให้ได้เสียก่อนว่ามีปัญหา Revelation Zero: Part 1 (2010)
Here, they would recover and wait while the United States built up its military forces.เพื่อที่พวกเค้าจะได้พักฟื้น.. และเพื่อให้สหรัฐ.. ทำการฟื้นฟูกองทัพขึ้นมาใหม่ Melbourne (2010)
Puller: We start by restoring their bodies.เราเริ่มจากการฟื้นฟูทางด้านร่างกาย.. Melbourne (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การฟื้นฟู[n.] (kān feūnfū) EN: restoration ; reconstruction ; repair ; revival   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cure[N] การฟื้นฟู, Syn. recovery
reclaimation[N] การเข้าบุกเบิก, See also: การฟื้นฟู, Syn. restoration, recycling
regeneration[N] การปฏิรูป, See also: การฟื้นฟูใหม่
renaissance[N] การฟื้นฟูใหม่, See also: การฟื้นคืน, Syn. rebirth, renewal, revival
revival[N] การนำมาทำใหม่, See also: การฟื้นฟู, Syn. renewal, restoration
revivalism[N] การฟื้นฟูใหม่
urban renewal[N] การฟื้นฟูดินแดนท้องถิ่นที่เสียหายหรือเสื่อมสลายไปแล้ว, Syn. modernization, gentrification, improvement

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amends(อะเมนซ') n. การชดเชยค่าเสียหาย, การชดเชย, การฟื้นฟูสภาพเดิม, การขอขมา
renaissance(เรนนิซานซฺ',-ซานซฺ) n. ความเฟื่องฟู ความรู้ทางศิลปวรรณกรรมในยุโรปสมัยศตวรรษที่ 14-17,สมัยดังกล่าว, See also: renaissance การฟื้นฟูชีวิตพลังความสนใจหรืออื่น ๆ ,ชีวิตใหม่ adj. เกี่ยวกับสมัยดังกล่าว,เกี่ยวกับลักษณะศิลปวรรณกรรมในสมัยดังกล่าว
renewal(รีนิว'เอิล) n. การเริ่มใหม่,การเปลี่ยนใหม่,การฟื้นฟู,การสร้างใหม่,การทำให้กลับสู่สภาพเดิม,การต่อสัญญาใหม่,การรับนิตยสารต่อ,การยืนยัน,การยืนยันคำมั่นสัญญา
reparation(เรพพะเร'เชิน) n. การซ่อมแซม,การแก้ไข,ปรับปรุง,การปฏิสังขรณ์,การฟื้นฟู,การชดเชย,การรักษาการเยียวยา, See also: reparative adj., Syn. atonement,amends
restorative(ริสทอ'ระทิฟว) adj. เป็นการซ่อมแซม,การฟื้นฟู,เป็นการปฏิสังขรณ์,บำรุงเลี้ยง n. ยาบำรุงกำลัง,สิ่งที่ทำให้คืนสู่สภาพเดิม,สิ่งที่ทำให้ฟื้นสติ, See also: restorativeness n.
revival(รีไว'เวิล) n. การฟื้นฟู,การคืนชีพ,การทำให้มีพลังอีก,การนำมาใช้อีก- S. renewal
revivor(รีไว'เวอะ) n. การฟื้นฟูคดี,ผู้ฟื้นคดี

English-Thai: Nontri Dictionary
reconstruction(n) การประกอบใหม่,การสร้างใหม่,การฟื้นฟู
regeneration(n) การงอก,การเกิดใหม่,การฟื้นฟู
renaissance(n) ชีวิตใหม่,การฟื้นฟูใหม่
renewal(n) การเปลี่ยนใหม่,การเริ่มใหม่,การสร้างใหม่,การฟื้นฟู,การต่อสัญญา
reparation(n) การชดใช้,การซ่อมแซม,การฟื้นฟู,การปฏิสังขรณ์,ค่าทำขวัญ
revival(n) การฟื้นฟู,การคืนชีพ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
reclaimationการฟื้นฟูสภาพ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top