ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

การพร่อง

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การพร่อง-, *การพร่อง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การพร่อง[N] depletion, See also: dwindling, decrement, lack of, diminution, reduction, Syn. การขาด, ความร่อยหรอ, Example: อุทกภัยที่เกิดขึ้นเกิดจากการพร่องของดิน ทำให้ดินไม่สามารถอุ้มน้ำไว้ได้, Thai definition: การไม่เต็มตามอัตราเพราะลดหรือขาดไป เช่น น้ำพร่องโอ่ง ข้าวสารพร่องกระสอบ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Anaerobicการพร่องออกซิเจน, ที่ไม่มีออกซิเจน, ที่ไม่มีอากาศ, แอนแอโรบิค, ไม่ต้องการออกซิเจน, ไม่ได้ใช้ออกซิเจน, ไม่พึ่งออกซิเจน, ไม่ใช้ออกซิเจน [การแพทย์]
Hypoxemiaการพร่องออกซิเจนในเลือด, การขาดออกซิเจนในเลือด, ความดันออกซิเจนในเลือดแดงลดลง, ขาดออกซิเจน, ฮัยป็อกซีเมีย, เลือดพร่องออกซิเจน, ออกซิเจนในเลือดต่ำ [การแพทย์]
Hypoxiaการพร่องออกซิเจน, การขาดออกซิเจนอย่างรุนแรง, ตัวเขียว, ภาวะขาดออกซิเจน, สมองขาดออกซิเจน, การขาดอ๊อกซิเจนในเลือด, ขาดออกซิเจน, การขาดออกซิเจน, เนื้อเยื่อขาดออกซิเจน, เนื้อเยื่อได้รับออกซิเจนไม่เพียงพอ, ภาวะพร่องออกซิเจน, การขาดออกซิเจนอย่างรุนแรง, ออกซิเจนต่ำ, ภาวะพร่องออกซิเจน, การพร่องออกซิเจน, การขาดออกซิย์เจน, การขาดออกซิเจน [การแพทย์]
Hypoxia, Acuteการพร่องออกซิเจนเฉียบพลัน [การแพทย์]
Hypoxia, Intrauterineการพร่องออกซิเจนในวัยก่อนเกิด [การแพทย์]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top