ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

การผสมพันธุ์

   
45 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การผสมพันธุ์-, *การผสมพันธุ์*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การผสมพันธุ์สัตว์[N] animal breeding, See also: breeding, Syn. การเพาะพันธุ์สัตว์, การขยายพันธุ์สัตว์, Example: การเลี้ยงสุกรไม่ควรใช้ใบกระถินเลี้ยงเพราะจะทำให้การผสมพันธุ์สัตว์ผลิตลูกไม่ดีเท่าที่ควร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bulk breedingการผสมพันธุ์คละ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
oögamy; heterogamyการผสมพันธุ์ต่างแบบ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
heterogamy; oögamyการผสมพันธุ์ต่างแบบ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
isogamy; homogamyการผสมพันธุ์รูปเหมือน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
homogamy; isogamyการผสมพันธุ์รูปเหมือน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
cleistogamyการผสมพันธุ์ในดอกตูม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
inbreedingการผสมพันธุ์ในพวกเดียวกัน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fertilization of plants by insectsการผสมพันธุ์พืชโดยแมลง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Breedingการผสมพันธุ์สัตว์,การปรับปรุงพันธุ์ [การแพทย์]
Coupulatoryการผสมพันธุ์ [การแพทย์]
backcrossผสมกลับ, การผสมพันธุ์โดยใช้พ่อพันธุ์หรือแม่พันธุ์ที่มีลักษณะด้อยผสมกับรุ่นต่อ ๆ ไปของพ่อพันธุ์หรือแม่พันธุ์เดิมนั้นเอง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
inbreedingการผสมพันธุ์ในพวก, การผสมพันธุ์ในระหว่างสิ่งมีชีวิตที่มีพ่อแม่เดียวกัน หรือเชื้อวงศ์ใกล้ชิดกัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Insemination during Ejaculation, Directการผสมพันธุ์โดยตรงภายหลังที่ฝ่ายชายหลั่งน้ำกาม [การแพทย์]
Insemination, Directการผสมพันธุ์โดยตรง การผสมพันธุ์โดยตรง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And of their mating too, and of their friendliness with each other, and their play.และการผสมพันธุ์ของมันมาก ด้วย และเป็นมิตรของมันกับแต่ละ อื่น ๆ และการเล่นของมัน The Old Man and the Sea (1958)
Maybe one reproduction will inspire another.บางทีการผสมพันธุ์ อาจช่วยสร้าง แรงบันดาลใจให้คนอื่น The Dreamers (2003)
Actually, it's nothing to do with the father.... มันเป็นเรื่องพื้นๆของการผสมพันธุ์นั่นแหละ Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
What are we doing, some sort of inbreeding program?นี่เรากำลังทำอะไรกันอยู่เนี่ย คล้ายๆรายการผสมพันธุ์สัตว์เหรอ? Madagascar (2005)
DeeDee wants to breed Mr. Muggles with her poodle.ดีดีต้องการผสมพันธุ์พุดเดลกับคุณมักเกลอส์ Chapter Six 'Better Halves' (2006)
For dog breeding, you think i had any friends?ในการผสมพันธุ์สุนัขขาย คิดรึ ผมจะมีเพื่อนมากมายนัก? Chapter Ten 'Thanksgiving' (2009)
They're trying to crack the secrets of the soul by fusing biology and technology, taking bits of brain and mating them to bits of hardware.พวกเขากำลังพยายามที่จะแตกลับ ของจิตวิญญาณ โดยการหลอมรวมทางชีววิทยาและ เทคโนโลยี การบิตของสมองและการผสมพันธุ์ ให้พวกเขาบิตของฮาร์ดแวร์ Is There Life After Death? (2011)
Maybe they have different mating rituals in yearbook club.บางทีเขาอาจจะมีพิธีกรรมการผสมพันธุ์ ที่ต่างออกไปในชมรมหนังสือรุ่น Blind Dates (2011)
I mean, it's all about breeding.ฉันหมายถึงทั้งหมดนี่มันเกี่ยวกับการผสมพันธุ์ Bad Moon Rising (2012)
Or inbreeding, as the case usually is.หรือการผสมพันธุ์กับผู้มีเชื้อสายใกล้เคียงกันมาก มันเป็นเรื่องปกติ Bad Moon Rising (2012)
Mating habits of the zalophus californianus.ลักษณะการผสมพันธุ์ ของ Zalophus Californianus Red in Tooth and Claw (2013)
Don't drag me into your male mating rituals.อย่าลากฉัน เข้าไปในพิธีกรรมการผสมพันธุ์ชายของคุณ Jupiter Ascending (2015)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การผสมพันธุ์สัตว์[n. exp.] (kān phasomphan sat) EN: animal breeding ; breeding   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
breeding[N] การผสมพันธุ์สัตว์เพื่อขยายพันธุ์
fertilization[N] การผสมพันธุ์, See also: การทำให้เกิดผล, Syn. insemination, impregnation, implantation
homogamy[N] การผสมพันธุ์ระหว่างสัตว์หรือพืชที่มีลักษณะเดียวกัน
insemination[N] การผสมเทียม, See also: การผสมพันธุ์
xanthan gum[N] การผสมพันธุ์ต้นไม้ต่างพันธุ์กัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
allogamy(อะลอก' กะมี) n. การผสมพันธุ์ของดอกไม้ต่างชนิด. -allogamous adj.
amphimixis(แอมฟิมิค' ซิส) n., (pl. -mixes) n. การรวมตัวกันของเซลล์เพศ (ในขบวนการผสมพันธุ์กันแบบใช้เพศ) , การร่วมกันของเซลล์เพศพ่อและเซลล์เพศแม่
fertilization(เฟอทะไลเซ'เชิน) n. การผสมพันธุ์,การทำให้มีลูก,การทำให้เกิดผล,การทำให้ดินอุดมสมบูรณ์,ความอุดมสมบูรณ์., Syn. fertilisation ,fecundation
gamogenesisการผสมพันธุ์ทางเพศ, See also: gamogenetic,gamogenetical adj.
inbred(อิน' เบรด) adj. ตั้งแต่เกิด, แต่แรกเกิด, โดยกำเนิด, ตั้งแต่ดั้งเดิม, เป็นของท้องถิ่น, เกี่ยวกับการผสมพันธุ์โดยเชื้อสายที่ใกล้ชิด, Syn. innate)
miscegenation(-ซิจะเน'เชิน) n.การสมรสระหว่างหญิงชายที่มีเชื้อชาติต่างกัน,การผสมพันธุ์ระหว่างเชื้อชาติ, See also: miscegenetic adj.
mongrel(มัง'เกริล) n. สัตว์หรือพืชที่เป็นพันธุ์ผสม,การผสมพันธุ์ต่างชนิดกัน สุนัขพันธุ์ผสม. adj. เกี่ยวกับพันธุ์ผสมหรือพันทาง., See also: mongrelism,mongrelness n., Syn. mixed,hybrid
monogamy(มะนอก'กะมี) n. การมีคู่สมรสคนเดียว, (สัตว์) การผสมพันธุ์กับตัวผู้หรือตัวเมียตัวเดียว,การแต่งงานเพียงครั้งเดียวในชีวิต
panmixian. การผสมพันธุ์ทั่วไป
xenogamy(ซีนอก'กะมี) n. การผสมของพืชต่างต้นและต่างดอก,การผสมพันธุ์ต่างพันธุ์

English-Thai: Nontri Dictionary
fertilization(n) การทำให้อุดม,การทำให้เกิดผล,การทำให้มีผล,การผสมพันธุ์
hybridization(n) การผสมพันธุ์,การผสม

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top