ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

การปิดบัง

   
34 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การปิดบัง-, *การปิดบัง*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
birth, concealment ofการปิดบังการเกิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
concealment of birthการปิดบังการเกิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
prevaricationการปิดบังข้อความจริง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
withholding of evidenceการปิดบังพยานหลักฐาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It´s about disguise.มันเกี่ยวกับการปิดบัง Never Been Kissed (1999)
Presumably Colin hasn't told you because he is blocking it out.ดูเหมือนคอลินจะไม่เล่าให้คุณฟัง เพราะเขาต้องการปิดบังมันเอาไว้ Hope Springs (2003)
Who cleans a house like that unless he has something to hide?ใครจะทำความสะอาดบ้านอย่างนั้น นอกเสียจากว่าเขาต้องการปิดบังอะไรอยู่ It Takes Two (2006)
Yeah,well,Vega's cheating clients need cover stories to tell their spouses, so he provides them with fake alibis,paper trails and all.ใช่ พวกลูกค้าของเวก้าต้องการปิดบังเรื่องต่างๆต่อคู่สมรส เขาจัดหาข้อแก้ตัวปลอมๆ หางใบเสร็จต่างๆ ให้พวกลูกค้า Cheating Death (2008)
How do you know? We don't have a doorman.แล้วคุณจะรู้ได้อย่างไรว่าไม่มีการปิดบัง Adverse Events (2008)
Now, how can that not be a cover-up or obstruction of justice?อาจหลบหนีการฟ้องคดีอาญา แล้ว มันจะไม่เป็นการปิดบัง หรือขัดขวางกระบวนการยุติธรรม ไปได้อย่างไร? Frost/Nixon (2008)
Look, I didn't want to go behind your back, but you didn't leave me any choice.ฟังนะ ฉันไม่ได้ต้องการปิดบังคุณ แต่คุณทำให้ฉันไม่มีทางเลือกนี่ Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
You wanna cover it up now?ตอนนี้คุณยังต้องการปิดบังอยู่อีกมั้ย? The No-Brainer (2009)
But some people are better at cover-ups than others.แต่บางคนก็เก่งมากกว่าคนอื่นในการปิดบังเรื่องราว Rose's Turn (2009)
There was no hiding who you were or-or how you felt.ไม่มีการปิดบังว่าคุณเป็นใคร หรือคุณรู้สึกยังไง Chuck Versus the Suburbs (2009)
But as long as Agent Walker's cover is intact,แต่นานเท่าที่การปิดบังของสายลับวอคเกอร์ยังเหมือนเดิม Chuck Versus the Suburbs (2009)
Do you think it's got something to do with something she's trying to cover up, some bad feelings about the past, or...คุณคิดว่ามันมีบางอย่าง บางอย่างที่เธอต้องการปิดบัง ความรู้สึกแย่ๆ บางอย่างในอดีต หรือ... Frankie & Alice (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การปิดบังชื่อ [n. exp.] (kān pitbang cheū) EN: anonymity   FR: anonymat [f] ; anonymie [f] (vx)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cover-up[N] การปิดบัง, See also: การปกปิด
dissimulation[N] การปิดบัง, See also: การอำพราง, การแกล้งทำ
secrecy[N] ความลับ, See also: การปิดบัง, ความเป็นส่วนตัว, ความเร้นลับ, ความลึกลับ, การเก็บความลับ, Syn. silence, secret, mystery

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
concealment(คันซีล'เมินทฺ) n. การซ่อน,การปิดบัง,ภาวะที่ถูกปิดบัง,วิธีการปิดบัง,สถานที่ซ่อน, Syn. hiding,hide-out
covert(คัฟ'เวิร์ท) adj. ซึ่งหลบซ่อน,ซึ่งซ่อนเร้นอย่างลับ ๆ ,แอบแฝง,ภายใต้การคุ้มครองของสามี n. สิ่งปกคลุม,ที่กำบัง,ที่หลบซ่อน,การปิดบัง,การปลอมตัว,พุ่มไม้สำหรับสัตว์ที่จะล่า, See also: covertness n. ดูcovert, Syn. clandestine,hid
masquerade(แมสคะเรด') n. การรื่นเริงสวมหน้ากาก,หน้ากากที่สวมในงานดังกล่าว,การเสแสร้ง,การปิดบัง,การซ่อนเร้น,การปลอมตัว. vi. ปลอมตัว,เข้าร่วมงานรื่นเริงสวมหน้ากาก., See also: masquerader n.
obscurantism(อับสคิว'รันทิสซึม,ออบสคิวแรน'ทิสซึม) n. การปิดบัง,ความคลุมเครือ,ความไม่เด่นชัด
obscuration(ออบสคิวเร'เชิน) n. การปิดบัง,การทำให้คลุมเครือ
occultation(ออคคัลเท'เชิน) n. การหายไป,การแอบแฝง,การซ่อนเร้น,การปิดบัง
secrecy(ซี'คริซี่) n. ความลับ,การปิดบัง,การอำพราง,สภาพที่เป็นส่วนตัว,ความเร้นลับ,ความลึกลับ,การสงวนปากสงวนคำ, Syn. secretiveness,stealth
shadow(แชด'โด) n. เงา,เงาร่ม,ร่ม,ระยะเวลาแห่งความน่าสงสัย,ความทุกข์,ความไม่ไว้วางใจ,ความอำพราง,การปิดบัง,การคุกคาม,ผู้ติดตามเฝ้าดู,คนผิวดำ vt. ทอดเงาลงบน,ทำให้สลัว,อำพราง,บังร่ม,บังแดด,ให้ที่หลบภัย,ป้องกัน,ระบายเงา,แลเงา,บอกเป็นนัย, See also: shadower n
silence(ไซ'เลินซฺ) n. ความเงียบ,การไม่พูด,การเก็บไว้ในใจ,การลืมเลือน,การปิดบัง,การเก็บไว้เป็นความลับ,การไร้ข่าวคราว. vt. ทำให้เงียบ,ทำให้หยุดนิ่ง interj. เงียบ!
suppression(ซะเพรส'เชิน) n. การระงับ,การหยุดยั้ง,การปราบปราม,การเลิก,การขจัด,การอำพราง,การปิดบัง., Syn. restraint,curb,check,repression

English-Thai: Nontri Dictionary
concealment(n) การซ่อน,การปิดบัง,การปกปิด,การซ่อนเร้น
coverture(n) การปิดบัง,การหลบซ่อน,การซ่อนเร้น
disguise(n) การปลอมแปลง,การปลอมตัว,การอำพราง,การปิดบัง,การเสแสร้ง
dissimulation(n) การอำพราง,การปิดบัง,การแกล้งทำ,การซ่อนเร้น

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top