Search result for

การประสาน

(52 entries)
(0.016 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การประสาน-, *การประสาน*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cementationการประสาน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
interdigitationการประสาน (อย่างนิ้ว) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anastomosingการประสานกัน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
occlusal harmonyการประสานของการบดเคี้ยว [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
coordinationการประสานงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
synchronisation; synchronizationการประสานเวลา [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
synchronisation; synchronizationการประสานเวลา [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Articulation (Education)การประสานสัมพันธ์ระหว่างระดับการศึกษา [TU Subject Heading]
Harmonyการประสานเสียง [TU Subject Heading]
Interagency coordinationการประสานงานของส่วนราชการ [TU Subject Heading]
Modular coordination (Architecture)การประสานทางพิกัด [TU Subject Heading]
Social integrationการประสานสังคม [TU Subject Heading]
Co-Ordinationการประสานงานกันอย่างสอดคล้อง,การประสานงาน,สหสัมพันธ์ [การแพทย์]
Co-Ordination, Intersectoralการประสานงานระหว่างสาขา [การแพทย์]
Collaboration, Intersectoralการประสานร่วมมือระหว่างส่วนงาน [การแพทย์]
Commotio Retinaeการประสานงานกันของโครงสร้างทางเรตินา [การแพทย์]
Linkage, Crossการประสาน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The synergy that...การประสานงานที่... I Agree, It Wasn't Funny (2009)
How does Albuquerque Liaison,อัลบูเคอร์กี้การประสานงานยังไง Breakage (2009)
Thanks for arranging this meeting on such short notice.ขอบคุณสำหรับการจัด ให้การพบปะในช่วง การประสานงานสั้นๆ 137 Sekunden (2009)
See if these unsubs have coordinated these attacks online.ถ้าฆาตกรพวกนี้มีการประสานงาน เกี่ยวกับการจู่โจมนี้ถึงกัน Hopeless (2009)
I was the, uh, go-betwn, coordinating things with Dr. Kaswell and, of course, the Egyptian National Museum.ผมเป็นคนกลางในการประสานงาน ระหว่าง ดร.คาสเวล และแน่นอนกับทาง พิพิธภัณฑ์แห่งชาติอียิปต์ A Night at the Bones Museum (2009)
To distill so specific a form from all that chaos is like turning air into gold.จากการประสาน องค์ประกอบเฉพาะ... ...จากรูปแบบอันยุ่งเหยิงนี้... ...เหมือนที่อากาศจะเปลี่ยนเป็นทอง Watchmen (2009)
So that we can respond to the situation and cover all sides, this strategy will involve the simultaneous launch of all three EVAs. There's no need!ปฏิบัติการนี้ต้องการการประสานจากอีวาทั้งสามตัว Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
You and your crazy midget friend can go bash whoever you want...ขอบคุณ โคดี้ เราพอใจในการประสานงานของนาย Kick-Ass (2010)
The trick is to synchronize a kick that can penetrate all three levels.เคล็ดลับคือการประสานเตะที่สามารถเจาะทั้งสามระดับ Inception (2010)
Crisis intervention for a teachers' union.มีปัญหาระหว่างการประสานงาน ให้กับทางสหภาพครู Pilot (2010)
Coach told me it would help with my coordination,โค้ชบอกว่ามันจะช่วยผม เรื่องการประสานงานเป็นทีม Interpretive Dance (2010)
their harmonies are still a bit off.การประสานเสียงยังคงขาด Brown Betty (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การประสาน[n.] (kān prasān) EN: coordination   
การประสานกัน[n. exp.] (kān prasān kan) EN: coordination   
การประสานงาน[n. exp.] (kān prasān ngān) EN: coordination   
การประสานงานกัน[n. exp.] (kān prasān ngān kan) EN: coordination   
การประสานเสียง[n.] (kān prasānsīeng) EN: harmony   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cohesion[N] การทำงานร่วมกัน, See also: การประสานกัน, การสอดคล้องกัน, Syn. union
coordination[N] การทำงานประสานกัน, See also: การประสานกัน
harmony[N] การประสานเสียง
synergy[N] การทำงานร่วมกัน, See also: การประสานกำลังกัน, Syn. cooperation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abasia(อะเบ' เชีย) การที่ไม่สามารถจะเดินได้เพราะขาดการประสานกันของกล้ามเนื้อ
clasp(คลาสพฺ) {clasped,clasping,clasps} n. เข็มขัด,กลัด,ขอเกี่ยว,กระดุม,ที่หนีบ,การโอดกอด,การจับมือกัน,การประสานกัน,วงแขน,การพันกันแน่น vt. กลัด,กลัดกระดุม,กอด,กำหนีบ,ยึดติด
coalition(โคอะลิช'เชิน) n. การร่วมกัน,การร่วมมือกัน,สัมพันธมิตร,รัฐบาลผสม,การประสานกัน., See also: coalitionist,coalitoiner n., Syn. alliance
coordination(โคออร์ดิเน'เชิน) n. ความเสมอกัน,การอยู่ในระดับเดียวกัน,การประสานกัน,ความพร้อมเพรียงกัน, See also: co-ordination n. ดูcoordination, Syn. harmony,cooperation,unity
harmonistic(ฮาร์โมนิส'ทิค) adj. เกี่ยวกับการประสานกัน,
linkage(ลิง'คิจฺ) n. การเชื่อมต่อ,การต่อ,การประสาน,การผนึก,การปฏิบัติการร่วมกัน,เครื่องต่อ,ลิ้นร่วม, Syn. union ###A. breach
tuning(ทูน'นิง) n. การปรับเสียง,การปรับเครื่องยนต์,การประสานเสียง,การทำให้เข้ากัน,การทำให้สอดคล้อง
wedding(เวด'ดิง) n. การสมรส,พิธีสมรส,การฉลองครบรอบการสมรส,การร่วมกัน,การประสานกัน, Syn. nuptials,marriage

English-Thai: Nontri Dictionary
clasp(n) ขอเกี่ยว,เข็มกลัด,การจับมือ,การประสาน,กำมือ
coalition(n) การประสานกัน,การรวมกัน,การร่วมมือกัน,รัฐบาลผสม,สัมพันธมิตร
coordination(n) การประสาน,การร่วมมือกัน,ความเสมอกัน
harmony(n) ความกลมกลืนกัน,การประสาน,ความปรองดอง,ความสามัคคี
liaison(n) การติดต่อ,การประสานงาน,การคบกันฉันชู้สาว

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
整合[せいごう, seigou] Thai: การประสานเข้ากัน English: coordination

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top