ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

การปฏิบัติหน้าที่

   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การปฏิบัติหน้าที่-, *การปฏิบัติหน้าที่*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
abuse of functionการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Exercise by Diplomatic Missions of Consular functionsการปฏิบัติหน้าที่กงสุลโดยคณะผู้แทนทางการทูต ตามข้อ 70 ของอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางกงสุล ได้บัญญัติไว้ว่า1. บทของอนุสัญญานี้ใช้แก่ปฏิบัติการหน้าที่ทางกงสุลโดยคณะผู้แทนทางการทูตด้วย เท่าที่บริบทจะอำนวยให้2. ชื่อของบุคคลในคณะผู้แทนทางการทูต ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานในแผนกกงสุล หรือมิฉะนั้นได้รับภาระให้ปฏิบัติการหน้าที่ทางกงสุลของคณะผู้แทนนั้น จะต้องแจ้งไปยังกระทรวงการต่างประเทศของรัฐผู้รับ หรือแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่กระทรวงนั้นที่แต่งตั้งไว้3. ในการปฏิบัติการหน้าที่ทางกงสุล คณะผู้แทนทางการทูตอาจติดต่อกับก. เจ้าหน้าที่ท้องที่ของเขตกงสุลนั้นข. เจ้าหน้าที่ส่วนกลางของรัฐผู้รับ ถ้าหากกระทำได้ตามกฎหมาย ข้อบังคับ และจารีตประเพณีของรัฐผู้รับ หรือตามความตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง4. เอกสิทธิ์และความคุ้มกันของบุคคลในคณะผู้แทนทางการทูตที่อ้างถึงในวรรค 2 ของข้อนี้ จะยังคงอยู่ในบังคับแห่งกฎเกณฑ์ของกฎหมายระหว่างประเทศเกี่ยวกับความ สัมพันธ์ทางการทูต [การทูต]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Do you feel capable of resuming all of your duties?คุณรู้สึกมีความสามารถในการ กลับมาทำงาน ทั้งหมดของการปฏิบัติหน้าที่ ของคุณหรือไม่ 2010: The Year We Make Contact (1984)
I'll book you for false arrest and wrongful imprisonment and obstructing an officer in the course of his duty, and murder!ผมจะรายงานพวกคุณเรื่องที่คุณจับผมมาไว้ในนี้ และขังผมไว้และขัดขวางการเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติหน้าที่และการฆาตกรรม! Clue (1985)
You blew it. I'm relieving you of duty, pending an investigation.คุณพัดมัน ฉันบรรเทาคุณจากการปฏิบัติหน้าที่ในระหว่างการสอบสวน Showtime (2002)
How about good police work?แล้วการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจที่ดีล่ะ Mr. Monk Gets Fired (2004)
This is police business. Do you understand?นี่คือการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจ คุณเข้่าใจไหม Mr. Monk and the Employee of the Month (2004)
Okay, this is a federal operation, captain.โอเค นี่เป็นการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐบาลกลาง ผู้กอง Mr. Monk Meets the Godfather (2004)
These are bridal magazines from... 18 different countries... each with a feature article on... the duties of being the Maid of Honor.นี่เป็นหนังสือสำหรับ เจ้าสาว มาจาก 18 ประเทศ แต่ละเล่มมี เรื่องเด่น การปฏิบัติหน้าที่เป็นเพื่อนเจ้าสาว Made of Honor (2008)
If you're able to sufficiently demonstrate, just how committed you are to a life of service.ถ้าคุณมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่เพียงพอ Prison Break: The Final Break (2009)
I think it would raise enough eyebrows in city council to throw your appointment as Chief into questionเเต่ผมคิดว่ามันเป็นการยั่วยุ คณะเทศมนตรีได้พอ ที่จะตรวจสอบวินัย ในการปฏิบัติหน้าที่ของคุณ Fa Guan (2009)
I'll jam you up for hindering a federal investigation.ฉันจะยัดข้อหานายว่าขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยสืบสวนกลาง Cowboys and Indians (2009)
He got clipped by a window sill.จากการปฏิบัติหน้าที่ด้วย เขาโดน หน้าต่างหนีบน่ะครับ Chuck Versus the Lethal Weapon (2009)
But I really need this surgery, Doc.เธอจะต้องเข้าใจแน่ครับ เรื่องการปฏิบัติหน้าที่นั่น... Tainted Obligation (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การปฏิบัติหน้าที่ทางการทูต[n. exp.] (kān patibat nāthī thāng kānthūt) EN: performance of diplomatic acts   
การปฏิบัติหน้าที่ทางทูต[n. exp.] (kān patibat nāthī thāng thūt) EN: performance of diplomatic acts   
การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ[n. exp.] (kān patibat nāthī dōi michøp) EN: abuse of function   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
act[N] การทำหน้าที่, See also: การปฏิบัติหน้าที่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
act(แอคทฺ) n.,vt.,vi. การกระทำ, พฤติการณ์, ฉาก, องก์ (ละคร) , การเล่นละคร, ฤทธิ์, อำนาจ, การดำเนินคดี, การปฏิบัติหน้าที่, การบังเกิดผล, การแกล้งทำ, เหตุการณ์ในละครหรือหนังสือ, เครื่องจักร, การเคลื่อนไหว, การรบ, Syn. perform, do, pl abbr. activated clotting enzyme
dysfunction(ดิสฟัง'เชิน) n. ความผิดปกติของการปฏิบัติหน้าที่
malpractice(แมลแพรค'ทิส) n. การปฏิบัติหน้าที่บกพร่องหรือไม่ถูกต้อง,การประกอบโรคศิลปะที่บกพร่องหรือไม่ถูกต้อง,การประพฤติผิด

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top