ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

การนั่งสมาธิ

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การนั่งสมาธิ-, *การนั่งสมาธิ*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, this is like meditating.ดีนี้เป็นเหมือนการนั่งสมาธิ Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
I'm no expert on meditation, but if you're trying to calm yourself down,ฉันไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญในการนั่งสมาธิ แต่ถ้านายพยายามทำในให้สงบ The Maternal Congruence (2009)
I don't know, some Indian meditation crap.ฉันไม่รู้ การนั่งสมาธิเฮงซวย ของอินเดียพวกนั้น The Pants Alternative (2010)
But thanks to meditation I'm able to stay in the same room with them without urinating.จริง แต่ต้องขอบคุณการนั่งสมาธิ ฉันสามารถอยู่ในห้องเดียว กับพวกเธอได้โดยไม่ฉี่ราด The Pants Alternative (2010)
I thought this was supposed to be guided meditation.แันนึกว่านี่จะเป็นการนั่งสมาธิ ที่มีผู้แนะนำจิตวิญญาณ The Pants Alternative (2010)
Meditation is nothing but hokum.การนั่งสมาธิไร้สาระทั้งเพ The Pants Alternative (2010)
Something about the garden of meditation?เขาพูดถึงการนั่งสมาธิ The Hangover Part II (2011)
What part of "if you interrupt my meditation I will jerk your tail in a knot" do you not understand?ฉันเคยบอกว่า ถ้ามีใครมารบกวนการนั่งสมาธิ... ...ฉันจะจับหางยัดตูดซะเลย เธอไม่เข้าใจเหรอไง A Cinderella Story: Once Upon a Song (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การนั่งสมาธิ[n.] (kān nangsamāthi) EN: meditation   FR: méditation [f]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top