ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

การนัดหยุดงาน

   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การนัดหยุดงาน-, *การนัดหยุดงาน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การนัดหยุดงาน[N] strike, See also: calling for a strike, walkout, protest, Syn. การประท้วงหยุดงาน, การสไตรค์, Example: นับแต่ไตรมาสแรก ได้มีการนัดหยุดงานเกิดขึ้นเป็นระยะๆ เพื่อเรียกร้องให้นายจ้างปรับค่าแรงให้สูงขึ้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
strikeการนัดหยุดงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
strikeการนัดหยุดงาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
strike, generalการนัดหยุดงานทั่วไป [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
general strikeการนัดหยุดงานทั่วไป [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
general strikeการนัดหยุดงานทั่วไป [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sympathetic strike; strike, sympatheticการนัดหยุดงานสนับสนุน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
strike, sympathetic; sympathetic strikeการนัดหยุดงานสนับสนุน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
strike, wildcatการนัดหยุดงานโดยพลการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
wildcat strikeการนัดหยุดงานโดยพลการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
wildcat strikeการนัดหยุดงานโดยพลการ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Strikes and lockoutsการนัดหยุดงาน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Strike one.การนัดหยุดงานหนึ่ง Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
THE BULLET CLUSTER IS ACTUALLY TWO SEPARATE CLUSTERS OF GALAXIES,มันเป็นเรื่องการนัดหยุดงาน ของอำนาจอย่างไม่น่าเชื่อ Beyond the Darkness (2010)
This is a surgical strike.นี่เป็นการนัดหยุดงานการผ่าตัด All the Way (2010)
Then let us ignite the sun and strike darkness with its warmth.แล้วให้เราจุดดวงอาทิตย์ การนัดหยุดงานและความมืด ด้วยความอบอุ่นของ Chosen Path (2012)
Your decision's your own, as they were when you stood in the arena to strike down your brothers.การตัดสินใจของคุณเป็นของคุณเอง ขณะที่พวกเขา เมื่อคุณยืนอยู่ในที่เกิดเหตุ การนัดหยุดงานลงพี่น้องของท่าน Chosen Path (2012)
Our best chance is to strike when Kira leaves the safety of his fortress.โอกาสที่ดีที่สุดของเราคือการนัดหยุดงานเมื่อคิระ ใบความปลอดภัยของป้อมปราการของท่าน 47 Ronin (2013)
Nightshade was cooked up by a rogue US General... as a first strike capability against the Soviets.ราตรีถูกปรุงขึ้น โดยทั่วไปโกงสหรัฐอเมริกา ... ในขณะที่ความสามารถในการนัดหยุดงานเป็นครั้งแรก ต่อต้านโซเวียต. RED 2 (2013)
I said they have the president. They called a strike on the White House.ผมบอกว่าพวกเขามีประธาน พวกเขาเรียกว่าการนัดหยุดงานในทำเนียบขาว White House Down (2013)
It's a confirmation of the slip-strike events. It's a near perfect match with the recorded live data.ลื่นไหวการนัดหยุดงาน ตรงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง San Andreas Quake (2015)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การนัดหยุดงาน[n. exp.] (kān nat yut ngān) EN: strike ; calling for a strike ; walkout ; protest   FR: appel à la grève [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
general strike[N] การนัดหยุดงานของคนงานทั่วประเทศ

English-Thai: Nontri Dictionary
strike(n) การนัดหยุดงาน,การตี,การลดลง,การโจมตี,การกระตุก

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top