ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

การนอนหลับ

   
32 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การนอนหลับ-, *การนอนหลับ*
Longdo Dictionary ภาษา ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
Hypersomnolence (n ) การนอนหลับมากเกินไป

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sleepการนอนหลับ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No, n-no, you, you can't-- I-I'm dreaming in my sleep.ไม่, ไม่มีคุณคุณไม่สามารถ ฉันกำลังฝันในการนอนหลับ ของฉัน Pinocchio (1940)
Take it easy. The baby's sleeping.ใช้ง่าย การนอนหลับของทารก Idemo dalje (1982)
There are nine years of secrets inside including a sleeping computer who knows the answers.มีเก้าปีของความลับอยู่ภายใน รวมทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ของ การนอนหลับ ใครจะรู้คำตอบ 2010: The Year We Make Contact (1984)
Then I'll fall into the black sleep of the Kali Ma.แล้วฉันจะตกอยู่ในการนอนหลับสีดำ ของกาลี Ma Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
I really think you should get some sleep.ผมคิดว่าคุณควรจะได้รับการนอนหลับบาง The Russia House (1990)
And before we go out advertising to The Foot that we're back we could all use a few hours' sleep.และก่อนที่เราจะออกไปโฆษณาให้กับเท้าที่เรากลับมา ... ... เราทุกคนสามารถใช้การนอนหลับไม่กี่ชั่วโมง ใช่ Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
Pigs sleep and root in shit. That's a filthy animal.การนอนหลับหมูและรากในอึ ที่เป็นสัตว์สกปรก Pulp Fiction (1994)
We've been sleeping together for a year.00 นี้ เราได้รับการนอนหลับด้วยกันสำหรับปี The Birdcage (1996)
Now get some sleep.ขณะนี้ได้รับการนอนหลับบาง Contact (1997)
Just dormant... as in sleeping.ในขณะที่การนอนหลับ Dante's Peak (1997)
They'll rob you in your sleep. Shall we run?พวกเขาได้ตรวจ LL ปล้นคุณในการนอนหลับของคุณ เราจะทำงาน? Princess Mononoke (1997)
so I could bite off your head.ฉันหวังว่าคุณจะร้องไห้ออกมาในการนอนหลับของคุณเพื่อที่ผมจะกัดออกหัวของคุณ Princess Mononoke (1997)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bed[N] การนอนหลับ
dogsleep[N] การนอนหลับไม่สนิท
repose[N] การพักผ่อน, See also: การนอนหลับ, Syn. relaxation, rest
shut-eye[N] การนอนหลับ
sleep[N] การหลับ, See also: การนอนหลับ, การง่วงซึม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bed(เบด) n. เตียง,ที่นอน,ฐาน,แท่น,การนอนหลับ,ใต้ท้องแม่น้ำ,พื้นล่าง,ชั้นหิน,กองหนึ่ง,แปลง,ร่อง,พื้นถนนรถไฟ, Syn. bedstead
bedsore(เบด'ซอร์) n. แผลบนร่างกายที่เนื่องจากการนอนหลับทับเป็นเวลานานบนเตียง
last sleepn. การนอนหลับครั้งสุดท้าย,การนอนตาย
nap(แนพ) {napped,napping,naps} v. งีบหลับ,ม่อยหลับ,เผลอ n. การนอนหลับในระยะเวลาอันสั้น, Syn. doze,sleep
reposal(รีโพ'เซิล) n. การนอนพิง,การพักผ่อน,การนอนหลับ,ความสงบ,ความสงบเงียบ,ความสุขุม, Syn. rest,composure,serenity,calm
repose(รีโพซ') n. การนอนพิง,การพักผ่อน,การนอนหลับ,ความสงบ,ความสงบเงียบ,ความสุขุม,การนิ่งเฉย,ความไม่หวั่นไหว,ความสำรวม,ความเย็นตา,ลักษณะเย็นตา vi. นอนพิง,อิง,นอนพักผ่อน,นอนหลับ,นอนตาย,สำรวม,สงบจิต,ขึ้นอยู่ vt. ไว้ใจ,ไว้วางใจ,เชื่อใจ,วาง,ใส่กับ,ไว้วางใจ,vt. นอนพัก
shut-eye(ชัท'อาย) n. การนอนหลับ, Syn. sleep
sleep(สลีพ) {slept,slept,sleeping,sleeps} vi.,vt.,n. (การ) นอน,นอนหลับ,นอนพัก,พักผ่อน,จำศีล,ขจัด (ความปวดหัว,ความมึนเมา) โดยการนอนหลับ, sleep in เผลอหลับ, Syn. doze
sleeping(สลีพ'พิง) n. การนอน,การนอนหลับ adj. หลับ,นอนหลับ,เกี่ยวกับการนอนหลับใช้สำหรับนอนหลับ,ทำให้หลับ,ทำให้ง่วงหลับ,นอนอยู่ที่บ้านนายจ้าง
slumber(สลัม'เบอะ) vi.,vt. นอนหลับ (โดยเฉพาะหลับไปงีบหนึ่ง) ,อยู่ในภาวะสงบ,ปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยการนอนหลับ,ฆ่าเวลาโดยการนอนหลับ., See also: slumberer n. slumberless adj., Syn. sleep,doze

English-Thai: Nontri Dictionary
slumber(n) การนอนหลับ,การงีบหลับ

German-Thai: Longdo Dictionary
erwachen(vi) |erwachte, ist erwacht| รู้สึกตัวตื่น(จากการนอนหลับ, ความสนใจตื่นตัว) เช่น Ihr Interesse ist erwacht. ความสนใจของหล่อนได้ถูกปลุกขึ้น, See also: S. wach werden,
aufwachen(vi) |wachte auf, ist aufgewacht| รู้สึกตัวตื่น(จากการนอนหลับ) เช่น Ich brauche keinen Wecker. Ich wache von selbst auf. ฉันไม่ต้องใช้นาฬิกาปลุก ฉันตื่นได้เอง, See also: S. wach werden, erwachen,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top