ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

การทุ่มเท

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การทุ่มเท-, *การทุ่มเท*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การทุ่มเท[N] devotion, See also: lavishness, dedication, Example: การทุ่มเทงบประมาณหลายร้อยล้านในการทำวิจัยเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมกระทำเพื่อประโยชน์ของบุคคลในชาติ, Thai definition: ยอมเสียสละให้อย่างล้นเหลือหรือเต็มกำลังความสามารถ เช่น ทุ่มเทเงินทอง ทุ่มเทกำลังความคิด.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Every family, White, Black, Latino, Asian, deserves the full measure of our devotion to their... dignity.ทุกครอบครัว จะขาว, ดำ, ลาติน, เอเชีย สมควรจะได้ รับการทุ่มเทเทียบเท่ากัน สำหรับ Our Father (2008)
Your hard work is what's brought them so much closer.การทุ่มเททำงานหนักของคุณทำให้พวกเขาใกล้ความสำเร็จเข้ามาทุกที In a World Where the Kings Are Employers (2009)
Although shoulder pads can be overwhelming on my delicate frame.งั้นแผ่นรองไหล่ก็คงต้องรวมอยู่ด้วย เพื่อการทุ่มเทของฉัน How to Succeed in Bassness (2009)
You wanna rub my nose in the fact my contributions are being overlooked again?และนายอยากเยอะเย้ย ที่การทุ่มเทของฉันถูกมองข้ามอีกรึ The Pants Alternative (2010)
Although tonight will be dedicated to Lance.แม้ว่าคืนนี้จะเป็นการทุ่มเทให้กับแลนซ์ Everything Is Illumenated (2010)
Well, given the scale of my contribution, let's say 45.- คุณยังไม่ได้ถามนี่ จากทักษะและการทุ่มเทของผม ขอที่ 45 แล้วกัน Limitless (2011)
Without doubling their course load.โดยปราศจากการทุ่มเทให้กับการเรียนเป็นสองเท่า While You Weren't Sleeping (2011)
They do require dedication.ของพวกนี้อาศัยการทุ่มเทครับ The Return of the Ring (2012)
Section 20 a clean bill of health because anyone seriously contemplating shutting down a unit of soldiers this dedicated and this committed is a fucking...หน่วย 20 ไม่มีความผิด เพราะว่าทุกคน ใคร่ครวญในการปิดหน่วยงานของทหาร การทุ่มเทและการมุ่งมั่นนี้มันโคตร.. Vengeance, Part 1 (2012)
They have entire meetings devoted to gambling.พวกเขามีการประชุมทั้งหมดเกี่ยวกับ การทุ่มเทให้กับการวางเดิมพัน Basic Instinct (2012)
Using all that energy, ya know.การทุ่มเทแรงทั้งหมดเป็นกับมันล่ะมั้ง She's Better Now (2013)
Committing is hard, because we're all scared of what happens when we find out we committed to the wrong thing, but there's no shame in what Troy's done.การทุ่มเทมันไม่ง่าย เพราะเราต่างกลัวว่าจะเกิดอะไรขึ้น เมื่อพบว่าเราทุ่มเทให้กับสิ่งที่ไม่ใช่ Basic Human Anatomy (2013)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
exertion[N] การทุ่มเท, See also: การลงแรง, ความพยายาม, Syn. attempt, effort, endeavor

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top