ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

การทำให้เสียชื่อเสียง

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การทำให้เสียชื่อเสียง-, *การทำให้เสียชื่อเสียง*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา การทำให้เสียชื่อเสียง มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *การทำให้เสียชื่อเสียง*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
malignancy[N] การใส่ร้าย, See also: การพูดให้ร้าย, การกล่าวหา, การทำให้เสียชื่อเสียง, Syn. malice, fatality, virulence
vilification[N] การกล่าวร้าย, See also: การให้ร้าย, การทำให้เสียชื่อเสียง, Syn. curse, defamation, insult

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
malignancy(มะลิก'เนินซี) n. ความมุ่งร้าย,การกล่าวร้าย,การกล่าวหา,การทำให้เสียชื่อเสียง,ความร้าย,การมีภัยร้ายแรง

English-Thai: Nontri Dictionary
defamation(n) การใส่ร้าย,การทำให้เสียชื่อเสียง,การหมิ่นประมาท,การสบประมาท

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top