Search result for

การทำผิด

(34 entries)
(0.0204 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การทำผิด-, *การทำผิด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การทำผิด[N] making a mistake, See also: infringement, making an error, Syn. การกระทำผิด, การทำชั่ว, การทำบาป, Example: การทำผิดแล้วสำนึกผิด ย่อมมีแต่คนให้อภัย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
break the bondการทำผิดทัณฑ์บน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fundamental breachการทำผิดสัญญาในข้อพื้นฐาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
defect of formการทำผิดแบบระเบียบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I have been greatly shocked and saddened by the recent atrocities committed by these criminals the extent to which people abandon values that constitute this country has become truly unacceptable...ข้ารู้สึกตระหนกและเสียใจยิ่งนัก กับเรื่องต่ำทรามที่เกิดขึ้นนี้ การทำผิดประเวณีของจำเลย เป็นการละเมิดประเพณี และไม่เกรงกลัวกฎหมายของบ้านเมือง Portrait of a Beauty (2008)
Because once civil disobedience starts;เพราะถ้าหากยอมให้มีการทำผิดกฏหมายเกิดขึ้น... Changeling (2008)
In the pursuit of wrongdoing, one steps away from God.แ่่ต่ละครั้งที่ไล่ล่าการทำผิด ก็ยิ่งก้าวห่างออกจากพระเจ้าที่ละก้าว Doubt (2008)
"Morally outraged," he said.เป็นการทำผิดศีลธรรม เขาพูดอย่างนั้น Better Call Saul (2009)
Let this be the punishment for your wrongdoings to my family.ให้ได้รับการลงโทษนี้ \ N สำหรับการทำผิดของคุณให้กับครอบครัวของฉัน Dogtooth (2009)
Does payback involve illegal activities?การแก้แค้นนี่ รวมไปถึงการทำผิดกฎหมายด้วยรึป่าว? Chuck Versus the Predator (2009)
Trouble is,I've got hundreds,and as far as I can tell, if your license doesn't ping for any prior felonies, you're pretty much gonna pass go and collect 200 canadian dollars.ปัญหาคือมันมีเป็นร้อยๆ และเท่าที่รู้ ถ้าใบอนุญาตไม่ระบุการทำผิดอะไรมาก่อน คุณก็จะข้ามแดนได้อย่างสบาย To Hell... And Back (2009)
To err is human.การทำผิด คือวิสัยของมนุษย์ Road Kill (2009)
If erring is human, then remorse must be too.ถ้าการทำผิด เป็นเรื่องของมนุษย์ ความรู้สึกผิด ก็คงเหมือนกัน Road Kill (2009)
So your answer is to commit a crime in my backyard.งั้นคำตอบของนายคือการทำผิดกฎหมาย ในพื้นที่ของฉัน Hostile Takeover (2009)
Which in the gaza strip is considered a real party foul,แถวฉนวนกาซ่าถือว่าการทำแบบนั้นเป็นการทำผิดกฏร้ายแรง Introduction to Statistics (2009)
What I believe to be a violation of security protocol 49.09 governing the treatment of prisoners aboard a starship.ผมเชื่อว่าเป็นการทำผิดกฏด้านความมั่นคงมาตรา 49.09 ว่าด้วยการปฏิบัติต่อนักโทษบน... Star Trek (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การทำผิด[n.] (kān tham phit) EN: making a mistake ; infringement ; making an error   

English-Thai: Longdo Dictionary
breach of trust(n) การทำผิดหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
blunder[N] การทำผิดพลาดอย่างร้ายแรงเนื่องจากความสะเพร่า, Syn. gaffe
foul play[IDM] การทำผิดกฎหมาย
faux pas[N] การประพฤติผิด, See also: การทำผิด, ความผิดพลาด, Syn. blunder, error, mistake
foul[N] การทำผิดกฎ, See also: การทำผิดกติกา
sharp practice[IDM] ความคดโกง, See also: การทำผิดกฎหมาย
illegitimacy[N] การทำผิดกฎหมาย, See also: ความไม่ชอบด้วยกฎหมาย, การฝ่าฝืนกฎหมาย, Syn. illegality, illicitness, Ant. legality
miscue[N] การทำผิดพลาด (คำไม่เป็นทางการ), Syn. error
no-no[N] การทำผิด, See also: การกระทำสิ่งที่ไม่ยอมรับ, Syn. error, mistake, Ant. correctness
recidivism[N] การทำผิดซ้ำซาก, See also: การทำผิดจนเป็นนิสัย, Syn. relapse
sin[N] การทำผิดศีลธรรม, See also: การทำผิดหลักปฏิบัติ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
errancy(เออ'เรินซี) n. การทำผิด,การทำผิดพลาด,การเข้าใจผิด,การออกนอกทาง

English-Thai: Nontri Dictionary
commitment(n) การทำผิด,การมอบหมาย,การมอบความไว้วางใจ,การให้คำมั่น
falsification(n) การปลอมแปลง,ของปลอม,การทำผิด
felonious(adj) เกี่ยวกับการทำผิดกฎหมาย,ชั่วร้าย,ชั่วช้า,ร้ายกาจ,เกี่ยวกับความผิดทางอาญา
infringement(n) การฝ่าฝืน,การละเมิดการ,ล่วงล้ำ,การทำผิด
misdeed(n) การทำชั่ว,การทำผิดศีลธรรม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top