Search result for

การต้อนรับ

(37 entries)
(0.0223 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การต้อนรับ-, *การต้อนรับ*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ปฏิสันถารการต้อนรับแขก.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
xenodochyการต้อนรับคนต่างถิ่น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Thank you for that warm welcome.ขอบคุณ สำหรับการต้อนรับอันอบอุ่น Superhero Movie (2008)
Zilong was invited by his townmenจูล่งได้รับการต้อนรับจากชาวเมือง Three Kingdoms (2008)
It was made clear you were never again welcome in any nevada gaming establishment.มันควรกระจ่าง คุณจะไม่ได้รับการต้อนรับอีก ไม่ว่าในคาสินโนไหนๆในเนวาด้า Five the Hard Way (2008)
Ladies and gentlemen, it is our pleasure to have with us today at Loftus Versfeld, our newly elected president Mr. Nelson Mandela.สุภาพบุรุษและสุภาพสตรีทั้งหลาย.. วันนี้ถือเป็นเกียรติอย่างมาก.. ที่สนามกีฬาลอฟตัส จะได้ทำการต้อนรับ.. Invictus (2009)
Please welcome the South African Springboks.โปรดให้การต้อนรับ.. ทีมแอฟริกาใต้ สปริงบอกซ์! Invictus (2009)
Ladies and gentlemen, please welcome the president of the Republic of South Africa, Mr. Nelson Mandela.และทุกๆท่านครับ.. ได้โปรดให้การต้อนรับ.. ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแอริกาใต้.. Invictus (2009)
Looked like that welcome wagon ran over your face.มันดูคล้าย คณะกรรมการต้อนรับ ดอร์แมท หน้าคุณ! Prison Break: The Final Break (2009)
They got you with the cookies, didn't they? Yeah I'm a sucker for simulated hospitality.ฉันเป็นพวกที่ถูกชักจูงได้ง่ายๆ ถ้าเจอกับการต้อนรับที่ดีค่ะ Up in the Air (2009)
All hail the mistress of information.การคำนับแสดงการต้อนรับ Demonology (2009)
Some are met by faithful pets... some are welcomed with dry Martinis.บางคนก็กลับไปพบสัตว์เลี้ยงที่ซื่อสัตย์ บางคนได้รับการต้อนรับจากมาร์ตินี่ In a World Where the Kings Are Employers (2009)
More like a welcoming committee. It's the big day.เหมือนพวกคณะกรรมการต้อนรับมากกว่า วันนี้วันสำคัญนะ You've Got Yale! (2009)
Welcome to the world of upper east side grandparents.การต้อนรับสู่โลกของรุ่นปู่ย่าอัพเปอร์ อีสไซต์ The Grandfather (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การต้อนรับ[n.] (kān tønrap) EN: reception ; welcome ; hospitality ; accommodation   FR: réception [f] ; accueil [m] ; hospitalité [f]
การต้อนรับด้วยไมตรีจิต[n. exp.] (kān tønrap dūay maitrījit) EN: hospitality   

English-Thai: Longdo Dictionary
reception(n) การต้อนรับ, เคาวเตอร์ต้อนรับ
greeting(n) การทักทาย, การต้อนรับ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hospitality[N] การให้การต้อนรับด้วยความยินดี, See also: การต้อนรับขับสู้, การยินดีรับแขก, Syn. cordiality, friendliness, welcome
welcome[N] การต้อนรับ, See also: การรับรอง, Syn. greeting, reception

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accommodation(อะคอมโมเด' เชิน) n. การปรับตัว, การต้อนรับ, การปรองดอง, สิงที่อำนวยความต้องการหรือความสะดวก. -accommodations n. ที่พัก,อาหารและที่พัก,ที่นั่งที่นอนบนรถไฟ, เงินยืม, ความพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อื่น, Syn. adaptation, convenie
accost(อะคอสทฺ', อะโคสทฺ') vt.,n. เผชิญหน้าอย่างกล้าหาญ, เข้าไปทัก, ชักชวนลูกค้า, การต้อนรับ, Syn. greet, salute, approach)
all hailการคำนับแสดงการต้อนรับ
aloha(อะโล' ฮะ) n.,interj. คำที่ใช้ทักทายหรือต้อนรับหรืออำลาในฮาวาย, การต้อนรับ,การอำลา
at-home(แอท'โฮม) n. การต้อนรับแขกที่บ้าน
cheer(เชียร์) {cheered,cheering,cheers} vt.,n. (การ) ร้องเสียงไชโย,ไชโย,โห่ร้อง,ยุ,ปลุกเร้าด้วยการโห่ร้อง -n. การร้องเสียงไชโย,สิ่งที่ให้ความปลื้มปิติยินดี,ความดีใจ,อาหาร,เสบียง,สีหน้าการปลอบใจ,การทำให้ใจชุ่มชื่น,การต้อนรับ -interj. คำอวยพรเวลาดื่มหรือเวลาจากกั
click(คลิค) 1. {clicked,clicking,clicks} n. เสียงดังกริ๊ก,กลอนสปริง,ตัวดึง,เสียงกระเดาะลิ้น vi. เสียงดังกริ๊ก,เปล่งเสียงดังกริ๊ก,กระเดาะลิ้นดังกริ๊ก,กระทำสำเร็จ,ประสานกันได้ดี,สอดคล้อง,ได้รับการต้อนรับจากประชาชน vt. ทำให้เกิดเสียงดังกริ๊ก,กระทบดังกริ๊ก 2. กด (เมาส์) การกดนิ้วในจังหวะสั้น ๆ เร็ว ๆ 1 ที ลงบนปุ่มใดปุ่มหนึ่งของของเมาส์ (ส่วนใหญ่จะใช้ปุ่มซ้ายมือสุด) แล้วยกออกในทันที ใช้เมื่อต้องการสั่งการตามรายการในเมนู หรือเลือกรายการที่ต้อง การที่มีแสดงอยู่บนจอภาพ โดยเลื่อนเมาส์ให้ลูกศรชี้อยู่ที่คำสั่งที่ต้องการก่อน จึงค่อยกด (ในภาษาไทยอาจใช้สั้น ๆ ว่า "กดเมาส์ ") ในบางกรณี ต้องกดสองทีเร็ว ๆ เรียกว่า double click ดู double click ประกอบ
entertainmentn. การให้ความเพลิดเพลิน,การต้อนรับแขก,สิ่งที่ให้ความเพลิดเพลิน,การแสดง,การยอมรับ,การรับพิจารณา, Syn. amusement
greeting(กรีท'ทิง) n. การทักทาย,การคำนับ,การรับรอง,การต้อนรับ,คำทักทาย,คำอวยพร,คำต้อนรับ, Syn. salutation,bow
hail(เฮล) vt. ต้อนรับ,ทักทาย,เรียก,โห่ร้องอวยชัยแก่. vi. เรียก,ร้องเชิญ,ลูกเห็บลง n.การร้องเรียก,การร้องเชิญ,การต้อนรับ,การทักทาย,การตกของลูกเห็บ,ฝนมีลูกเห็บ,ห่ากระสุนหรืออื่น ๆ interj. คำอุทานแสดงการต้อนรับ,การร้องเรียกหรือร้องเชิญ คำที่มีความหมายเหมือนกั

English-Thai: Nontri Dictionary
entertainment(n) การบันเทิง,การให้ความเพลิดเพลิน,การต้อนรับ,การแสดง
greeting(n) การรับรอง,การปฏิสันถาร,การต้อนรับ,การทักทาย,การทำความเคารพ
hail(n) การโห่ร้อง,การร้องเรียก,การต้อนรับ,การทักทาย
hospitality(n) ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่,การต้อนรับขับสู้,ความมีน้ำใจ
reception(n) การต้อนรับ,การรับรอง,การรับเข้า
welcome(n) การต้อนรับ,การเชิญ,การแสดงความยินดี

German-Thai: Longdo Dictionary
Empfang|der, pl. Empfänge| การต้อนรับ, การได้รับ, การยอมรับ, See also: S. Aufnahme

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top