ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

การติดยาเสพติด

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การติดยาเสพติด-, *การติดยาเสพติด*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dependence, Physiologicalการติดยาเสพติดทางกาย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Oh, will you stop, please? Just go get hooked up.โอ้คุณจะหยุดได้ไหม เพียงแค่ไปที่ได้รับการติดยาเสพติด Cars (2006)
Addiction has ruined your life.การติดยาเสพติดได้ทำลายชีวิตของแก . Saw IV (2007)
Black holes, according to Hawking, don't scramble information.นั่นคือปี 1981 และจากเวลาไปข้างหน้านั้น ผมได้รับการติดยาเสพติด The Riddle of Black Holes (2010)
I was hooked in seconds.ฉันได้รับการติดยาเสพติดในไม่กี่ วินาที The Wolf of Wall Street (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การติดยาเสพติด[n. exp.] (kān tit yāsēptit) EN: addiction   FR: toxicomanie [f]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
addiction(อะดิค' เชิน) n. การติดยาเสพติด, ภาวะติดยาเสพติด, Syn. devotion, dependence ###A. freedom)

English-Thai: Nontri Dictionary
addiction(n) การติดยาเสพติด

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top