ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

การติดขัด

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การติดขัด-, *การติดขัด*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
paper jamการติดขัดของกระดาษ, กระดาษติดขัด [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It was just freak electrical storm has caused rolling blackouts and gridlock throughout the city.มันก็แค่ พายุกระแสไฟฟ้าก่อให้เกิดไฟดับและการติดขัด ทั่วเมือง ไฟจราจรดับหมดทั้วตัวเมือง When in Rome (2010)
Partial custody, alimony. Career stalled.สิทธิในการเลี้ยงดู ค่าเลี้ยงดู การติดขัดในอาชีพ Pilot (2011)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jam-up(แจม'อัพ) n. การติดขัด,การอุดตัน,ความขลุกขลัก
lock(ลอค) {locked,locking,locks} n. กุญแจ,เครื่องมือที่ให้ปิด,เครื่องกัก,เครื่องกัน,นกสับ,การติดขัด,ห้องปิดอากาศ,ช่องระหว่างประตูน้ำ,กระจุกผม,ปอยผม., See also: locks ผมที่ศีรษะ,ปอยขน,ปอยฝ้ายหรือเส้นใย -Phr. (lock,stock,and barrel ทั้งสิ้น ทั้งหมด สมบู

English-Thai: Nontri Dictionary
lock(n) กุญแจ,ประตูน้ำ,นกปืน,ลอนผม,เครื่องขัดล้อรถ,การติดขัด

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top