ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

การตั้งชื่อ

   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การตั้งชื่อ-, *การตั้งชื่อ*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
nomenclatureการตั้งชื่อ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
stratigraphic nomenclatureการตั้งชื่อลำดับชั้นหิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
binomial nomenclatureการตั้งชื่อแบบทวินาม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Nomenclatureการตั้งชื่อ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- How about with the baby's name?- ก็อย่างเช่น การตั้งชื่อเด็ก The One with the Sonogram at the End (1994)
Authorities dubbed him the, uh, Demolition Man.ทางการตั้งชื่อให้เขาว่าผู้ทำลายล้าง Mayhem (2008)
I especially wanna talk to you about the title of the book.ฉันอยากจะคุยกับคุณเรื่องการตั้งชื่อหนังสือใหม่ Julie & Julia (2009)
Naming things gives people power over them.การตั้งชื่อให้สิ่งต่างๆ ทำให้เรามีอำนาจเหนือพวกมัน Some Must Watch While Some Must Sleep (2009)
What did i tell you about naming them after musical groups?ฉันบอกอะไรคุณเกี่ยวกับเรื่องการตั้งชื่อพวกเขาหรือยัง The God-Why-Don't-You-Love-Me Blues (2009)
We didn't come up with that name.เราไม่มีการตั้งชื่อฆาตกร Compromising Positions (2010)
Yes, since it's a book cafe, it'd be more meaningful to name it after our masterpiece.ใช่แล้วค่ะ เพราะที่นี่คือ Book Cafe การตั้งชื่อตามผลงาน masterpiece ของเรา จะทำให้ดูมีความหมายมากขึ้น Episode #1.13 (2010)
It was named after this place --มันได้รับการตั้งชื่อตามสถานที่นี้ Does Time Really Exist? (2011)
All right, naming ceremony's over at 10:00.โอเค งั้น พิธีฉลองการตั้งชื่อจะเสร็จตอน 10 โมง Heartache (2012)
I'd--I'd always wanted to name something.ฉันต้องการตั้งชื่ออะไรสักอย่างมาตลอด Red in Tooth and Claw (2013)
Uh, it's symbolic. As all nomenclature is at its core.มันเป็นการแสดงออก ทางสัญลักษณ์ แทนการตั้งชื่อทั้งหมด\ และนี่คือหัวใจสินะ The Survivor in the Soap (2013)
Your aunt, before she died, signed a document naming you as her successor.ป้าของคุณก่อนที่เธอจะเสียชีวิต ลงนามในเอกสารการตั้งชื่อที่คุณ เป็นผู้สืบทอดของเธอ The Wolf of Wall Street (2013)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
misnomer[N] การเรียกชื่อผิด, See also: การตั้งชื่อไม่เหมาะสม, การตั้งชื่อผิด, Syn. misnaming, miscalling
naming[N] การตั้งชื่อ, See also: การให้นาม, การกำหนดชื่อ, Syn. identifying
rename[N] การตั้งชื่อไฟล์ใหม่ (ทางคอมพิวเตอร์)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
appellation(แอพพะเล'เชิน) n. ชื่อ,ยศ,ศักดิ์,นาม,การตั้งชื่อ, Syn. title,name)
denomination(ดินอมมิเน'เชิน) n. ชื่อ,การตั้งชื่อ,ประเภท,นิกาย,สำนัก,หน่วย (เงินตรา,มาตรา,น้ำหนัก,ปริมาตร ฯลฯ)
designation(เดซซิกเน'เชิน) n. การตั้ง,การระบุ,ชื่อ,ตำแหน่ง,การตั้งชื่อ,การเลือกตั้ง, Syn. nomination, See also: designed adj.
file nameชื่อแฟ้ม (ข้อมูล) แฟ้มข้อมูลก็ดี โปรแกรมหรือชุดคำสั่งก็ดี จะต้องมีชื่อที่ ไม่ซ้ำกัน เพื่อให้ผู้ใช้ติดต่อสั่งงานกับคอมพิวเตอร์ได้เมื่อ ต้องการ เรียกใช้ระบบปฏิบัติการแต่ละระบบ จะมีข้อกำหนด กฎเกณฑ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับการตั้งชื่อแฟ้มข้อมูลไว้ เป็นต้นว่า ระบบดอสและวินโดว์ มีข้อกำหนดว่า ชื่อของแฟ้ม ข้อมูล จะต้องยาวไม่เกิน 8 ตัวอักขระ (ตัวอักษรหรือตัวเลข) ต้องขึ้นต้นด้วยตัวอักษร ต้องไม่มีช่องว่าง ฯ และที่สำคัญที่สุด คือตั้งชื่อเป็นภาษาไทยไม่ได้โดยเด็ดขาด นอกจากนั้น อาจจะต้องมีนามสกุล (filetype) ซึ่งต้องประกอบด้วย 3 ตัวอักษร ส่วนระบบของแมคอินทอช มีข้อจำกัดน้อยกว่านั้น มาก เช่น จะใช้ภาษาไทยก็ได้
nomenclature(โน'มันเคลเชอะ) n. ระบบชื่อ,ระบบการตั้งชื่อ

English-Thai: Nontri Dictionary
denomination(n) การตั้งชื่อ,หน่วยเงินตรา,ประเภท,นิกาย
denominational(adj) เกี่ยวกับการตั้งชื่อ,เกี่ยวกับนิกาย

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
designationการตั้งชื่อ

French-Thai: Longdo Dictionary
appellation(n) |f| การตั้งชื่อ, การให้คำเรียก

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top