ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

การตอบโต้

   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การตอบโต้-, *การตอบโต้*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การตอบโต้[N] retort, See also: reprisal, response, refutation, rebuttal, counterattack, Syn. การโต้ตอบ, การแก้แค้น, การตอกกลับ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
reprisalการตอบโต้, การปฏิบัติตอบโต้ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
reprisalการตอบโต้, การปฏิบัติตอบโต้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
second strikeการตอบโต้การโจมตี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
massive retaliationการตอบโต้อย่างขนานใหญ่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
reprisalการตอบโต้การกระทำของรัฐอื่นซึ่งเป็นความผิดในทาง กฎหมายระหว่างประเทศ กล่าวคือเป็นการตอบโต้การกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เช่นกัน [การทูต]
retortionการตอบโต้การกระทำของรัฐอื่นซึ่งมิได้เป็นความผิดในทาง กฎหมายระหว่างประเทศ แต่มีลักษณะที่ไม่เป็นมิตร [การทูต]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There is only one answer. Direct action on a scale they can never handle.มีคำตอบเดียว การตอบโต้แบบชนิด Gandhi (1982)
Fighting back will not work.การตอบโต้ไม่ช่วยอะไร Gandhi (1982)
figure 20,22 until the first impact of our retaliatory strike.การตอบโต้ ใช้เวลาเตรียมการ 22 นาที 20 + 22 นับจากจรวดกระทบเป้าหมายแรก Spies Like Us (1985)
I see you're allergic to that stuff. You're gonna have a reaction.ฉันว่านายแพ้ยานะ นายน่ามีอาการตอบโต้ได้. Shrek 2 (2004)
Take us to 10,000 feet and deploy countermeasures.พาเราไปที่ 10,000 ฟุต แล้วปรับขบวนเพื่อการตอบโต้ Sky Captain and the World of Tomorrow (2004)
What happened? You weren't answering.เกิดอะไรขึ้น ทำไมคุณไม่มีการตอบโต้ The Right Stuff (2007)
And when we do, we'll know just what to do with them.พวกมันก็จะได้เห็นมาตรการตอบโต้ Transformers (2007)
Each will cause untold misery...แต่ละทางเลือกที่ว่าจะเป็นการตอบโต้อย่างสาสมทีเดียว The Simpsons Movie (2007)
Compound 6 seems to be showing decreased aggression response.สารประกอบ 6 ดูเหมือนว่าจะมีผลการตอบโต้ก้าวร้าวลดลง เ็ม็ฺดสีผิวบางส่วนกลับคืนสภาพ I Am Legend (2007)
- But that's just the first strike, though.- นี่เป็นแค่การตอบโต้ครั้งแรกเท่านั้นนะ. Disturbia (2007)
Our abort recommendation was contravened, instigating retaliation against American citizens.คำสั่งถูกยกเลิก มันจะเป็นการกระตุ้นให้เกิด การตอบโต้ แก้แค้น Eagle Eye (2008)
Our abort recommendation was ignored, triggering violent retaliations against American citizens with no predictable end.คำสั่งยกเลิกของพวกเรา ถูกเพิกเฉย ทำให้เกิดการตอบโต้อย่างรุนแรง ต่อพลเมืองชาวอเมริกา Eagle Eye (2008)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
counterattack[N] การโต้กลับ, See also: การตอบโต้, Syn. countermove, attack
riposte[N] การตอบโต้อย่างฉับพลัน, Syn. response, retort

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
countermeasure(เคา'เทอะเมส'เชอะ) n. วิธีการตอบโต้,มาตรการตอบโต้,วิธีการรับมือ
interbreed(อินเทอบรีด') v. ทำให้ผสมพันธุ์กันระหว่างพันธุ์ต่าง ๆ ,ทำให้ผสมพันธุ์กัน. ภาวะเชิงโต้ตอบหมายถึง ภาวะการตอบโต้อย่างทันทีทันควัน เช่น การพิมพ์ป้อนโปรแกรมภาษาเบสิกเข้าไปในเครื่องคอมพิวเตอร์ ถ้าพิมพ์ผิด ก็จะมีรายงานบนจอภาพทันที ผิดกับการใช้โปรแกรมบางภาษาที่ไม่สามารถโต้ตอบได้ ต้องรอจนจบโปรแกรมก่อน จึงจะโต้ตอบ หรือรายงานข้อผิดพลาด หรือหาผลลัพธ์ ให้คำตอบได้
replication(เรพละเค'เชิน) n. คำตอบ,การตอบ,คำตอบของโจทก์,การตอบโต้แย้งของโจทก์,เสียงสะท้อน,เสียงก้อง,สำเนา,สิ่งจำลอง,การอัดสำเนา,การทำสิ่งจำลอง
retaliation(รีแทลลิเอ'เชิน) n. การตอบโต้,การตอบแทน,การแก้เผ็ด,การแก้ลำ, Syn. reprisal

English-Thai: Nontri Dictionary
retaliation(n) การตอบโต้,การตอบแทน,การแก้เผ็ด,การแก้ลำ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top