ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

การตอบสนอง

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การตอบสนอง-, *การตอบสนอง*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
photoperiodismการตอบสนองช่วงแสง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
overresponseการตอบสนองเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stock responseการตอบสนองเข้าแบบ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
passive reciprocationการตอบสนองแบบกสานติ์ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
active reciprocationการตอบสนองแบบกัมมันต์ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
hyperresponsivenessการตอบสนองไวเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tropismการตอบสนองต่อสิ่งเร้า [TU Subject Heading]
Acute Responseการตอบสนองโดยทันที [การแพทย์]
Booster Responseการตอบสนองทุติยภูมิ [การแพทย์]
Defence-Attack Reactionการตอบสนองทางด้านต่อสู้ป้องกันตัว [การแพทย์]
Flexor Responseการตอบสนองแบบนิ้วเท้างอ [การแพทย์]
Frequency Responseการตอบสนองความถี่, การตอบสนองต่อความถี่ [การแพทย์]
Immune Responseการตอบสนองทางภูมิคุ้มกัน, ปฏิกิริยาภูมิคุ้มกัน, การตอบสนองทางภูมิคุ้มกัน, การสนองตอบทางอิมมูน, การตอบสนองทางภูมิคุ้มกัน, ปฏิกิริยาทางอิมมูน [การแพทย์]
Immune Response, Cell Mediatedการตอบสนองอิมมูนทางด้านเซลล์ [การแพทย์]
Immune Response, Cell-Mediatedการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันชนิดอาศัยเซลล์ [การแพทย์]
Immune Response, Cell-Mediatedการตอบสนองแบบการพึ่งเซลล์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There is no response to stimuli.มีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าไม่ได้ 2010: The Year We Make Contact (1984)
There still was no response.ยังคงเป็นไม่มีการตอบสนอง ไม่มี. 2010: The Year We Make Contact (1984)
The response is:การตอบสนองคือ: 2010: The Year We Make Contact (1984)
My response is:การตอบสนองของฉันคือ 2010: The Year We Make Contact (1984)
The response is: "I understand.การตอบสนองคือฉันเข้าใจ 2010: The Year We Make Contact (1984)
Uh, Bub's been responding so well lately, I've let him live.บัฟมีการตอบสนองที่ดี ผมเลยเก็บไว้ Day of the Dead (1985)
We are presently executing a plan of redeployment that will minimize response time while maximizing coordination between patrol units in a decentralized networking scheme.ปัจจุบันเรากำลังดำเนินการตามแผนของการสับเปลี่ยนกำลังคน ... ... ที่จะลดเวลาในการตอบสนอง ... ... ขณะที่การเพิ่มการประสานงานระหว่างหน่วยลาดตระเวน ... Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
Strobe velocity increasing.เพิ่มระดับการตอบสนอง The Lawnmower Man (1992)
Antwan didn't expect Marsellus to react the way he did, but he had to expect a reaction.Antwan ไม่ได้คาดหวังที่จะตอบสนอง Marsellus วิธีที่เขาทำ แต่เขามีความคาดหวังว่าการตอบสนอง Pulp Fiction (1994)
You can ask me what you're gonna ask me, and my natural response could be to get offended.คุณสามารถถามฉันว่าคุณ gonna ถามและการตอบสนองธรรมชาติของฉันอาจจะได้รับการกระทำผิดกฎหมาย Pulp Fiction (1994)
In response to your repeated enquiries, the State has allocated the enclosed funds for your library project."ในการตอบสนองต่อการสอบถามข้อมูลซ้ำของคุณ รัฐได้จัดสรรเงินไว้สำหรับโครงการห้องสมุดของคุณ ". The Shawshank Redemption (1994)
We've lost response. What's happened to the EEG output?ไม่มีการตอบสนอง เกิดอะไรขึ้นกับการส่งสัญญาณ EEG ? Ghost in the Shell (1995)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
feedback(n) ผลสะท้อนกลับ, See also: การตอบสนอง, การตอบรับ, Syn. reaction
reaction(n) การตอบสนอง, Syn. answer, response
reply(n) การตอบสนอง, Syn. response, reaction
requital(n) การตอบสนอง, See also: การโต้ตอบ
response(n) การตอบสนอง, See also: การโต้ตอบ, Syn. feedback, reaction
sensibility(n) การตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้น, See also: การรับความรู้สึก
sensitivity(n) ความรู้สึกไว, See also: การตอบสนองไว, การมีปฎิกิริยาทางอารมณ์ไว, Syn. responsiveness, affectability, Ant. insensitivity
tropism(n) การตอบสนองสิ่งเร้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
idiosyncrasy(อิดดีอะซิง'คระซี) n. ลักษณะเฉพาะ, คุณสมบัติเฉพาะ, นิสัยเฉพาะ, สำนวนเฉพาะ, การตอบสนองเฉพาะ, การแพ้ยาเฉพาะ., See also: idiosyncratic adj., Syn. quirk, trick
reaction(รีแอค'เชิน) n. ปฏิกิริยา, การโต้ตอบ, การตอบสนอง, ปฏิกิริยาทางเคมี, ลัทธิฝ่ายขวา
requital(รีไคว'เทิล) n. การชดเชย, การตอบแทน, การตอบสนอง, การโต้ตอบ, การแก้แค้น, สิ่งที่ชดเชย, สิ่งตอบแทน, รางวัล, การทำโทษ
respondence(รีสพอน'เดินซฺ) n. การตอบ, การตอบสนอง, การขานรับ, Syn. respondency
responsive(รีสพอน'ซิฟว) adj. เป็นคำตอบ, เป็นการตอบ, เป็นการตอบสนอง, See also: responsiveness n., Syn. reactive

English-Thai: Nontri Dictionary
reaction(n) การตอบสนอง, ปฏิกิริยา, การโต้ตอบ, การสะท้อน
reactionary(adj) ตรงข้าม, แย้ง, เกี่ยวกับปฏิกิริยาโต้ตอบ, เกี่ยวกับการตอบสนอง
rebound(n) การดีดกลับ, การสะท้อนกลับ, การเด้งกลับ, การตอบสนอง
reciprocation(n) การตอบแทน, การแลกเปลี่ยน, การตอบสนอง
requital(n) การแก้แค้น, การชดเชย, การตอบสนอง, รางวัล, ค่าตอบแทน
response(n) การตอบสนอง, คำตอบ, การตอบ, การขานรับ, ผลตอบ
responsive(adj) เป็นการโต้ตอบ, เป็นคำตอบ, เป็นการตอบสนอง

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Tachyplylaxie { f } [ med. ]การตอบสนองต่อ ยาหรือสารเคมีซึ่งลดลงอย่างรวดเร็ว หลังจากที่ให้ตัวยาหรือสารเคมีตัวเดิม เข้าไป

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top