Search result for

การตอบสนอง

(49 entries)
(0.0205 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การตอบสนอง-, *การตอบสนอง*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
photoperiodismการตอบสนองช่วงแสง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
overresponseการตอบสนองเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stock responseการตอบสนองเข้าแบบ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
passive reciprocationการตอบสนองแบบกสานติ์ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
active reciprocationการตอบสนองแบบกัมมันต์ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
hyperresponsivenessการตอบสนองไวเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tropismการตอบสนองต่อสิ่งเร้า [TU Subject Heading]
Acute Responseการตอบสนองโดยทันที [การแพทย์]
Booster Responseการตอบสนองทุติยภูมิ [การแพทย์]
Defence-Attack Reactionการตอบสนองทางด้านต่อสู้ป้องกันตัว [การแพทย์]
Flexor Responseการตอบสนองแบบนิ้วเท้างอ [การแพทย์]
Frequency Responseการตอบสนองความถี่,การตอบสนองต่อความถี่ [การแพทย์]
Immune Responseการตอบสนองทางภูมิคุ้มกัน, ปฏิกิริยาภูมิคุ้มกัน, การตอบสนองทางภูมิคุ้มกัน, การสนองตอบทางอิมมูน, การตอบสนองทางภูมิคุ้มกัน, ปฏิกิริยาทางอิมมูน [การแพทย์]
Immune Response, Cell Mediatedการตอบสนองอิมมูนทางด้านเซลล์ [การแพทย์]
Immune Response, Cell-Mediatedการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันชนิดอาศัยเซลล์ [การแพทย์]
Immune Response, Cell-Mediatedการตอบสนองแบบการพึ่งเซลล์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The vague and unsatisfying "i'm not dating right now" response.มันคลุมเครือและไม่ทำให้ไม่พอใจ "ฉันไม่เดทตอนนี้" นี่คือการตอบสนอง Pret-a-Poor-J (2008)
You're patients are highly susceptible to external influences right now.คนไข้ของคุณตอนนี้ มีการตอบสนองต่อภาวะภายนอกสูงมาก Passengers (2008)
You're just looking for thrills to feel alive... it's a normal reaction.คุณกำลังมองหา ความตื่นเต้นให้แก่ชีวิต.. มันเป็นการตอบสนองที่ปกติ Passengers (2008)
He.. he's... responding...เขา.. เขามีการตอบสนอง.. Passengers (2008)
Initiating response.** เริ่มการตอบสนอง ** WarGames: The Dead Code (2008)
By the end, wiretapping students and breaking into journalists' homes was beginning to sound like a rational response.ในที่สุด นักเรียนอัดเทป และการโผล่เข้าไปในบ้านหนัง นสพ. เริ่มต้นราวกับว่า มีการตอบสนองอย่างสมเหตุสมผล Frost/Nixon (2008)
While some have responded with hope and measured optimism, most religious communities have considered recent events as apocalyptic.ขณะที่บางกลุ่มมีการตอบสนอง ด้วยความคาดหวัง และมองในทางดี แต่ส่วนใหญ่ทุกศาสนา และทุกสังคมมีการ The Day the Earth Stood Still (2008)
But then again, that would be an emotional response, one that can't be explained or quantified.แต่ก็นั้นแหล่ะ นั้นเป็นเรื่องการตอบสนองต่อความรู้สึก ซึ่งไม่สามารถอธิบายหรือวัดได้ G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
He's not going to talk.หรือว่าเป็นแค่การตอบสนองที่ต้องทำเท่านั้น Chapter Two 'Trust and Blood' (2009)
There's nothing.ไม่การตอบสนองอะไรเลย Seven Thirty-Seven (2009)
We'll check back in two months, see how you've responded, reassess, and decide our next move, if any.เราจะกลับมาดูผลการรักษาในอีก 2 เดือน การตอบสนองของคุณ ประเมินผลใหม่ และตัดสินใจที่รักษาขั้นตอนต่อไปของเรา ถ้ามีอะไร Breakage (2009)
I hope to see at least a 25 to 35% reduction in tumor mass, something to tell me that the cancer has responded to the therapy.25 ถึง 35% การลดลงของมวลเนื้องอก สิ่งที่บอกผมว่าโรคมะเร็ง มีการตอบสนองต่อการรักษา 4 Days Out (2009)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
feedback[N] ผลสะท้อนกลับ, See also: การตอบสนอง, การตอบรับ, Syn. reaction
reaction[N] การตอบสนอง, Syn. answer, response
reply[N] การตอบสนอง, Syn. response, reaction
requital[N] การตอบสนอง, See also: การโต้ตอบ
response[N] การตอบสนอง, See also: การโต้ตอบ, Syn. feedback, reaction
sensibility[N] การตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้น, See also: การรับความรู้สึก
sensitivity[N] ความรู้สึกไว, See also: การตอบสนองไว, การมีปฎิกิริยาทางอารมณ์ไว, Syn. responsiveness, affectability, Ant. insensitivity
tropism[N] การตอบสนองสิ่งเร้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
idiosyncrasy(อิดดีอะซิง'คระซี) n. ลักษณะเฉพาะ,คุณสมบัติเฉพาะ,นิสัยเฉพาะ,สำนวนเฉพาะ,การตอบสนองเฉพาะ,การแพ้ยาเฉพาะ., See also: idiosyncratic adj., Syn. quirk,trick
reaction(รีแอค'เชิน) n. ปฏิกิริยา,การโต้ตอบ,การตอบสนอง,ปฏิกิริยาทางเคมี,ลัทธิฝ่ายขวา
requital(รีไคว'เทิล) n. การชดเชย,การตอบแทน,การตอบสนอง,การโต้ตอบ,การแก้แค้น,สิ่งที่ชดเชย,สิ่งตอบแทน,รางวัล,การทำโทษ
respondence(รีสพอน'เดินซฺ) n. การตอบ,การตอบสนอง,การขานรับ, Syn. respondency
responsive(รีสพอน'ซิฟว) adj. เป็นคำตอบ,เป็นการตอบ,เป็นการตอบสนอง, See also: responsiveness n., Syn. reactive

English-Thai: Nontri Dictionary
reaction(n) การตอบสนอง,ปฏิกิริยา,การโต้ตอบ,การสะท้อน
reactionary(adj) ตรงข้าม,แย้ง,เกี่ยวกับปฏิกิริยาโต้ตอบ,เกี่ยวกับการตอบสนอง
rebound(n) การดีดกลับ,การสะท้อนกลับ,การเด้งกลับ,การตอบสนอง
reciprocation(n) การตอบแทน,การแลกเปลี่ยน,การตอบสนอง
requital(n) การแก้แค้น,การชดเชย,การตอบสนอง,รางวัล,ค่าตอบแทน
response(n) การตอบสนอง,คำตอบ,การตอบ,การขานรับ,ผลตอบ
responsive(adj) เป็นการโต้ตอบ,เป็นคำตอบ,เป็นการตอบสนอง

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Tachyplylaxie {f} [med.]การตอบสนองต่อ ยาหรือสารเคมีซึ่งลดลงอย่างรวดเร็ว หลังจากที่ให้ตัวยาหรือสารเคมีตัวเดิม เข้าไป

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top