Search result for

การดำเนินคดี

(40 entries)
(0.0231 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การดำเนินคดี-, *การดำเนินคดี*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
third-party proceedingsการดำเนินคดีต่อบุคคลภายนอก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ex parte proceedingการดำเนินคดีฝ่ายเดียว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
summary proceedingการดำเนินคดีอย่างรวบรัด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
care proceedingsการดำเนินคดีเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
matrimonial causesการดำเนินคดีเพื่อให้ขาดจากการสมรส [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
civil process; civil proceedingsการดำเนินคดีแพ่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
civil proceedings; civil processการดำเนินคดีแพ่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
affiliationการดำเนินคดีให้ชายรับรองบุตร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Action on the caseการดำเนินคดี [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You know the arrangements and you agree to our new identities and immunity from prosecution?คุณรู้ที่เตรียมการ และคุณยินยอมที่จะให้ตัวตนเราใหม่ และก็การรอดพ้นจากการดำเนินคดี The Bank Job (2008)
I want to show these pictures to the government, so these can aid them in their prosecution.ฉันต้องการแสดงรูปพวกนี้ใหักับทางรัฐบาล, เพื่อที่ จะได้ช่วยพวกเขา ในการดำเนินคดีตามกฎหมาย Episode #1.9 (2008)
Despite these statewide efforts, the suspect has eluded law enforcement.แม้ว่านี้เป็นความพยายามขยายวงกว้าง ผู้ต้องสงสัยเป็นผู้หลบหนี การดำเนินคดีทางกฎหมาย Haunted (2009)
Any incriminating statements from the suspect is inadmissible when taken without an American representative present.การดำเนินคดีฟ้องร้องใดๆ จากผู้สอบปากคำ ไม่สามารถทำได้ หากไม่มี เจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้แทนของอเมริกา The Case of Itaewon Homicide (2009)
Mm-hmm. Class action stuff.อืม เป็นการดำเนินคดีแบบกลุ่ม Olivia. In the Lab. With the Revolver (2010)
What do you mean, No charges are to be filed?ท่านหมายความว่ายังไง ไม่มีการดำเนินคดีDuchess of Mandalore (2010)
If we just find a contract between Haeshin and a fund managing company, we can find out the size of the slush fund.เมื่อการดำเนินคดีพบว่า มีเล่ห์เหลี่ยม ใช้ชื่อปลอมในการทำสัญญา ร่องรอยของการฟอกเงิน ก็จะถูกเปิดเผย Episode #1.13 (2010)
PV will bury us in a lawsuit unless we have proof.ทนายของพีแอนด์วีจะฝังเราในการดำเนินคดี หากเรามีหลักฐานไม่เพียงพอ Deadline (2011)
[Lone Korea Wanted by the Police][ตำรวจต้องการดำเนินคดีกับ Lone Korea ] Midas (2011)
But now that we have proof of the death, we have enough evidence to move forward with a case against you.แต่ตอนนี้เรามีผลชัณสูตร ของการเสียชีวิต เรามีหลักฐานเพียงพอ เพื่อเดินหน้าต่อไป ในการดำเนินคดีกับคุณ Heart of Darkness (2012)
(David's voice) "By the time the trial ended,"เมื่อถึงเวลาที่การดำเนินคดีจบลง Infamy (2012)
He's actually working for me right now on the Liquid Water litigation, and he's been on it for weeks, and I wish I could do it, but I cannot.เขากำลังทำงานให้ผมอยู่ตอนนี้ ในการดำเนินคดี ลิควิด วอเตอร์ และเขาทำคดีนั้นอยู่ได้อาทิตย์นึงแล้ว และฉันอยากปิดคดีนั่นได้ Discovery (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การดำเนินคดี[n.] (kān damnoēnkhadī) EN: proceedings ; prosecution ; legal proceedings ; judicial proceedings   
การดำเนินคดีอาญา[n. exp.] (kān damnoēnkhadī āyā) EN: criminal procedure ; criminal proceedings ; penal proceedings   
การดำเนินคดีแพ่ง[n. exp.] (kān damnoēnkhadī phaeng) EN: civil procedure ; civil proceedings ; civil litigation   
การดำเนินคดีในด้านการปกครอง[n. exp.] (kān damnoēnkhadī nai dān kān pokkhrøng) EN: administrative court   
การดำเนินคดีในศาล[n. exp.] (kān damnoēnkhadī nai sān) EN: court proceedings   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
action[N] การดำเนินคดี, Syn. suit, claim, lawsuit
instance[N] การดำเนินคดี (กฎหมาย)
litigation[N] การฟ้องร้อง, See also: การดำเนินคดี
prosecution[N] การฟ้องร้อง, See also: การดำเนินคดีตามกฎหมาย, Syn. pursuit, pursuance

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
act(แอคทฺ) n.,vt.,vi. การกระทำ, พฤติการณ์, ฉาก, องก์ (ละคร) , การเล่นละคร, ฤทธิ์, อำนาจ, การดำเนินคดี, การปฏิบัติหน้าที่, การบังเกิดผล, การแกล้งทำ, เหตุการณ์ในละครหรือหนังสือ, เครื่องจักร, การเคลื่อนไหว, การรบ, Syn. perform, do, pl abbr. activated clotting enzyme
assumpsit(อะซัมพ'ซิท) n. การดำเนินคดีให้ชดใช้สินไหมทดแทนค่าเสียหายที่เกิดจากการผิดสัญญา
litigant(ลิท'ทะเกินทฺ) n. ผู้ฟ้องร้อง,ผู้ดำเนินคดี adj. เกี่ยวกับการฟ้องศาล,เกี่ยวการดำเนินคดี
litigation(ลิททะเก'เชิน) n. การฟ้องร้อง,การดำเนินคดี
litigious(ลิทิจ'เจิส) adj. เกี่ยวกับการฟ้องร้อง,เกี่ยวกับการดำเนินคดี,ชอบฟ้องร้อง,ชอบโต้แย้ง,ชอบถกเถียง., See also: litigiousness n. ดูlitigious litigiosity n. ดูlitigious, Syn. quarrelsome
prosecution(พรอสซิคิว'เชิน) n. การฟ้องร้อง,การดำเนินคดี,การดำเนินถึงที่สุด

English-Thai: Nontri Dictionary
indictment(n) การฟ้องร้อง,ข้อกล่าวหา,การดำเนินคดี
litigation(n) การต่อสู้คดี,การค้าความ,การดำเนินคดี
litigious(adj) เกี่ยวกับการดำเนินคดี
prosecution(n) การฟ้องร้อง,การดำเนินคดี,การเรียกร้องสิทธิ์

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top