ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

การชะงัก

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การชะงัก-, *การชะงัก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การชะงัก[N] standstill, See also: discontinuity, interruption, Syn. การหยุด, การชะงักงัน, การหยุดชะงัก, Example: เกิดการชะงักในการผลิตสินค้าเนื่องจากคนงานประท้วง, Thai definition: การหยุดลงกลางคันทันที

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
coitus interruptusการชะงักการร่วมเพศ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
ischuriaการชะงักหลั่งปัสสาวะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stagnationการชะงักไหล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Growing concern over widespread outages in the global digital network have prompted rumors of a new computer super-virus.ความวิตกกังวล ในเรื่องการชะงักงัน ในเครือข่ายดิจิตอลทั่วโลก ส่งผลให้เกิดข่าวลือ เรื่องซูปเปอร์ไวรัสคอมพิวเตอร์ตัวใหม่ Terminator 3: Rise of the Machines (2003)
Which yields a prospective profit of 200 percent.มันแปลกมากที่ตรงนี้ จะเกิดการชะงักตัว. . Limitless (2011)
You've been holed up for weeks obsessing over Lorelei Martins.เป็นสัปดาห์แล้วที่คุณทุกข์ใจ\\\ กับการชะงักเรื่องโลเรไล มาร์ติน If It Bleeds, It Leads (2012)
I would love to dive into talk therapy, discover the root of your fixation, but my expertise is telling me that aversion/conversion therapy won't work with you.ผมอยากจะเริ่มจากการบำบัดด้วยการพูดคุย เพื่อจะค้นพบที่มาของ การชะงักงันของการพัฒนาของคุณ แต่ความชำนาญของผมบอกผมว่าการบำบัดด้วยสิ่งเร้าที่ไม่พึงประสงค์และ การบำบัดด้วยการเปลี่ยนแปลงรสนิยมทางเพศ I Am Anne Frank: Part 1 (2012)
I'd either say that you have a mommy fixation, or... a calcium deficiency.ฉันพูดได้เลยนะว่า คุณมีการชะงักงันเรื่องแม่ หรือไม่ก็... ขาดแคลเซียม Spilt Milk (2013)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aposiopesis[N] การชะงักงันในขณะพูด
arrest[N] การชะงัก, See also: การหยุดอย่างกระทันหัน, Syn. stoppage, staying, interruption, Ant. continuation
cessation[N] การชะงัก, See also: การหยุดชะงัก, Syn. discontinuance
tie-up[N] การชะงักงัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cessation(ซิเซ'เชิน) n.การหยุด (ชั่วคราวหรือสมบูรณ์) ,การชะงัก, Syn. rest
interruption(อินเทอรัพ'เชิน) n. การขัดขวาง,สิ่งที่ขัดขวาง,ภาวะที่ถูกขัดขวาง,การหยุด,การชะงักงัน,ช่วงระยะเวลาที่หยุด -S.disruption

English-Thai: Nontri Dictionary
balk(n) การหยุดชะงัก,การหยุดยั้ง,การชะงักงัน
baulk(n) การชะงักงัน,การหยุดชะงัก,การหยุดยั้ง
halt(n) การหยุด,การชะงัก,ที่หยุดรถไฟ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top