ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

การจำกัด

   
58 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การจำกัด-, *การจำกัด*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
limitationการจำกัด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
limitationการจำกัด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
restrictionการจำกัด, ข้อจำกัด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
containmentการจำกัดการขยายตัวของลัทธิที่ไม่พึงปรารถนา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
restraining powersการจำกัดการใช้อำนาจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
family limitationการจำกัดขนาดครอบครัว [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
restraint of tradeการจำกัดขอบเขตการค้า [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
restraint of tradeการจำกัดขอบเขตการค้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
trade, restraint ofการจำกัดขอบเขตการค้า [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
trade, restraint ofการจำกัดขอบเขตการค้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Exchange restrictionการจำกัดการแลกเปลี่ยนเงินตรา [เศรษฐศาสตร์]
Export restrictionการจำกัดการส่งออก [เศรษฐศาสตร์]
Immobilizationการจำกัดการเคลื่อนไหว [TU Subject Heading]
Restraint of tradeการจำกัดทางการค้า [TU Subject Heading]
Voluntary Export Restraints (VERs) การจำกัดการส่งออกด้วยความสมัครใจ
การจำกัดการส่งออกซึ่งสินค้าในประเทศ ผู้ผลิตโดยความสมัครใจ เพื่อป้องกันการใช้มาตรการทางการค้าต่างๆ ที่ประเทศผู้นำเข้าอาจนำมาใช้ มีความหมายเช่นเดียวกับข้อตกลงจำกัดการส่งออก (ดู Export Restraint Agreement) [สิ่งแวดล้อม]
population controlการควบคุมจำนวนประชากร, การจำกัดจำนวนประชากรให้เพิ่มในอัตราที่สัมพันธ์กับปริมาณอาหารและพื้นที่อยู่อาศัย ซึ่งอาจเป็นไปโดยธรรมชาติ หรือถูกควบคุมโดยวิธีการต่าง ๆ เช่น การทำหมัน เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
-I don't see how we need a limit. -I like limits, otherwise, you'll go mad.ฉันไม่เห็นว่าเราจะต้องจำกัดเลย / ผมชอบการจำกัด ไม่อย่างนั้น คุณจะต้องเป็นบ้าแน่ๆ Imagine Me & You (2005)
'Cause one minute you're working with people, and then you're friends with them and then you're whatever, and then suddenly there's all this pressure to define what you are, like it's all black-and-white.You're either this or you're that.แล้วคุณก็เป็นเพื่อนกับพวกเขา แล้วคุณก็เป็นนู่นเป็นนี่ แล้วทันใดนั้น ก็มีแรงกดดันการจำกัดความสิ่งที่คุณเป็น มันทุกอย่างเป็นขาวกับดำ คุณไม่ใช่หรือคุณใช่ Rise Up (2008)
Tonight there's a restriction on the incoming and outgoingคืนนี้มีการจำกัดคนเข้าคนออก Iljimae (2008)
No, we're taxi drivers with a speed limit.ไม่ เราจะเป็นแท็กซี่กับการจำกัดความเร็ว Emotional Rescue (2009)
- We just want to limit his options.อาทิตย์หน้านี้แล้ว \ เราแค่ต้องการจำกัดตัวเลือกของเขา Law Abiding Citizen (2009)
Apparently this new oat bran diet she's on... I don't need the details.เห็นได้ชัดเลยล่ะ การจำกัดอาหารแบบกินรำข้าวโอ๊ตแบบใหม่ของเธอ In a World Where the Kings Are Employers (2009)
Still, it's enough to loosen the rationing restrictions,มันคงเพียงพอที่จะคลาย ปัญหาเรื่องการจำกัดขอบเขต Darkness (2009)
Because whatever is in those cases is going to destroy us all.เพราะว่าอะไรก็ตาม ตามกรณีเหล่านั้น ก็คือการจำกัดพวกเรา ให้หมดสิ้นซาก Fracture (2009)
Hmm. Well, that eliminates the need for me to search for passenger-only trains.อืม การจำกัดแบบนั้นดีต่อฉันมาก The Plain in the Prodigy (2009)
Attach mind limiters, pain pulsers, and give him a full dose of X-C33.เพิ่มการจำกัดความคิด, กระตุ้นความเจ็บปวด, และให้เอ็กซ์-ซี33 เต็มขนาดแก่เขา Holocron Heist (2009)
So the next day I had detention which, thanks to recent budget cuts, meant cleaning.แล้ววันถัดมา ฉันก็ถูกกักบริเวณ... ... ซึ่งก็ต้องขอบคุณการจำกัดงบประมาณ ทำความสะอาด Easy A (2010)
I'm overriding your lockdown procedure.ผมมีอำนาจเหนือกว่า การจำกัดเขตนักโทษของคุณ Static (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การจำกัด[n.] (kān jamkat) EN: restriction   FR: limitation [f] ; restriction [f]
การจำกัดการนำสินค้าเข้า[n. exp.] (kān jamkat kān nam sinkhākhao) EN: import restrictions   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
confinement[N] การจำกัด, Syn. restriction, limitation
control[N] การจำกัด
cramp[N] การจำกัด
cutoff[N] การจำกัด
delimitation[N] การจำกัดจำนวน, See also: การจำกัดปริมาณ
specification[N] ข้อจำกัด, See also: การจำกัด
stint[N] การจำกัด, See also: การหน่วงเหนี่ยว, การควบคุม, Syn. limitation, restriction, restraint, constraint
striction[N] การหด, See also: การจำกัด
stricture[N] การจำกัด, See also: การบังคับ, การควบคุม, Syn. limit, restriction

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
circumscription(เซอคัมสคริพ'เชิน) n. การเขียนวงกลมรอบ,การจำกัดเขต,ขอบเขต,โครงร่าง,เส้นรอบวง,คำนิยาม,คำจำกัดความ,ลายริม, See also: circumscriptive adj.
confine(คันไฟน์') {confined,confining,confines} vt. ขีดขั้น,จำกัด,ตีวง,เก็บตัว,กักตัว n. ขอบเขต,การจำกัด,การเก็บตัว,คุก,สถานกักกัน., See also: confinable adj. ดูconfine confineable adj. ดูconfine, Syn. intern,imprision
confinement(คันไฟน์'เมินทฺ) n. การจำกัด,การเก็บกัก,ภาวะที่ถูกเก็บกัก,การคลอดบุตร,การจำคุก,การกักกัน, Syn. incarceration
constraint(คันเทรนทฺ') n. การคุมขัง,การจำกัด,การควบคุมความรู้สึก,การบีบบังคับ,แรงบีบบังคับ,ภาวะที่ถูกบีบบังคับ, Syn. compulsion
containment(คันเทน'เมินทฺ) n. การบรรจุ,การใส่,การจำกัด,การยับยั้ง, Syn. restraint
definition(เดฟฟินิช'เชิน) n. คำจำกัดความ,การกำหนด,การจำกัดวง,ความคมหรือความชัดของภาพ
definitive(เดฟฟิน'นิทิฟว) adj. ซึ่งน่าเชื่อถือหรือไว้วางใจได้มากที่สุด,สมบูรณ์ที่สุด,เป็นการอธิบาย,เป็นการจำกัดความ,ตกลงแล้ว,กำหนดแล้ว,เป็นที่ยืนยัน, See also: definitiveness n. ดูdefinitive
gag(แกก) {gagged,gagging,gags} vt.,n. ปิดปาก,อุดปาก,ใช้เครื่องถ่างปาก,จำกัดการพูด,พูดโดยไม่มีบท,สอดแทรกนอกบท vi. หายใจไม่ออก,พูดตลก,สอดแทรกบทตลก,พูดตลก. n. เครื่องถ่างปาก,สิ่งที่ใช้อุดปาก,การจำกัดเสรีภาพในการพูด,เรื่องตลก,กลอนสด,การพูดโดยมีบท คำที่มีความ
lying-in(ไล'อิงอิน) n. การนอนอยู่บนเตียง,การจำกัดเขต.การกักตัว, Syn. confinement
restriction(รีสทริค'เชิน) n. การจำกัด,การจำกัดวง,การกำหนด,การบังคับ, See also: restrictionist n., Syn. restraint

English-Thai: Nontri Dictionary
circumscription(n) เส้นรอบวง,การจำกัดเขต,ขอบเขต,คำนิยาม
confine(n) ขอบเขต,วงรอบ,การจำกัด,คุก,สถานกักกัน
confinement(n) การกักขัง,การจำกัดขอบเขต,การกักตัว,การคุมขัง
constraint(n) การบีบบังคับ,การฝืนใจ,การจำกัด,การระงับความรู้สึก,การคุมขัง
contraction(n) การหดตัว,การเกร็ง,การจำกัดให้แคบ,คำย่อ,ศัพท์ย่อ
gag(n) การอุดปาก,การปิดปาก,การจำกัดเสรีภาพในการพูด
limitation(n) การจำกัด,ขีดจำกัด
restriction(n) ข้อจำกัด,การจำกัด,การกำหนด,การบังคับ
stint(n) การหน่วงเหนี่ยว,การจำกัด,ปริมาณจำกัด,การควบคุม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top