Search result for

การจาก

(40 entries)
(0.0387 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การจาก-, *การจาก*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
departureการจากไป, การออกไป [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The editor from "nylon" saw the photos from last night.บรรณาธิการจาก Nylon เห็นรูปคืนนั้น Pret-a-Poor-J (2008)
About what he wanted from the club? About what he wanted from the club? His vision was, you know... what it is.สิ่งที่พ่อต้องการจากคลับ วิสัยทัศน์ของเขา แกก็รู้ Pilot (2008)
You can gain a subject giving him power and riches any day.ไม่มีวันที่ท่านจะได้สิ่งที่ท่านต้องการจากเขาหรอก The Kingdom of the Winds (2008)
They don't wanna be seen.คุณรู้ เมื่อเราพบกันครั้งแรก \ ฉันไม่คิดว่าจะเหมือนการจากลา The Eye (2008)
See how they achieve what they want from their men, not by stamping their little feet but by allowing the men to believe that they, indeed, are in charge...จึงได้สิ่งที่ต้องการจากผู้ชาย ไม่ใช่โดยการกระทืบเท้าน้อย ๆ.. ..แต่โดยทำให้ผู้ชายเชื่ออย่างแท้จริงว่า พวกเขาเป็นฝ่ายควบคุมเรา The Other Boleyn Girl (2008)
Ever since the death of Caspian the ninth, you've behaved as if you were king.ตั้งแต่การจากไปของกษัตริย์แคสเปียนที่เก้า เราเห็นว่าบางคนประพฤตตน ราวกับว่าเป็นพระราชาเสียเอง The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
Is there something that you want or need from me?มีอะไรที่เธออยากได้หรือต้องการจากฉัน? Episode #1.9 (2008)
All I need from you, I already have.ฉันได้สิ่งที่ต้องการจากแกแล้ว Body of Lies (2008)
You are. You're about to get D'd by the Dale.ใช่แล้ว คุณกำลังจะได้รับบริการจากเดล Pineapple Express (2008)
I'll give the orders from here.ส่วนฉันจะสั่งการจากที่นี้ G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
All I ask is that you do your work to the best of your abilities and with good heart.สิ่งที่ผมต้องการจากคุณ.. คือ ให้คุณทำหน้าที่อย่างสุดความสามารถ และทำออกมาจากหัวใจ.. Invictus (2009)
Moving on, much like death, has its own timetable.การจากไป ก็เหมือนการตาย ซึ่งมันก็มีตารางเวลาของมัน Dead Like Me: Life After Death (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การจากกัน[n.] (kān jāk kan) FR: séparation [f] ; divorce [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
adieu[N] การจากลา
exit[N] การออกไป, See also: การจากไป, Syn. departure, going, leaving
exodus[N] การจากไปของผู้คนเป็นจำนวนมาก, Syn. emigration, flight
going[N] การเคลื่อนไป, See also: การจากไป, การออกไป, Syn. leave-taking, departure, Ant. arrival
parting[N] การจากกัน, See also: การอำลา, การแยกจากกัน, การตาย, Syn. departure, leaving, Ant. arrival

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
apopemptic(แอพพะเพม'ทิค) adj. เกี่ยวกับการจากไป, เกี่ยวกับคำพูดที่ลาจากไป. -n. คำพูดลาจาก (leave-taking departing; valedictory)
atm.abbr. 1. atmosphere, atmospheric 2. (เอทีเอ็ม) ย่อมาจาก automatic teller machine แปลว่า เครื่องรับจ่ายเงินอัตโนมัติ เป็นเครื่องปลายทาง (terminal) ของคอมพิวเตอร์ของธนาคารที่ลูกค้าสามารถกดรหัสติดต่อกับธนาคารเพื่อใช้บริการบางอย่าง เช่น ฝากหรือถอนเงิน ได้ ในกรุงเทพ เครื่องเอทีเอ็ม นี้จะเห็นได้อยู่ทั่วไป เพราะได้รับความนิยมมาก ในปัจจุบัน เนื่องจากสะดวกและรวดเร็วกว่าการเดินทางไปธนาคาร แล้วยังต้องรอรับบริการจากพนักงาน การสื่อสารข้อมูลระหว่างเครื่องเอทีเอ็ม และคอมพิวเตอร์ของธนาคาร จะใช้ผ่านทางสายโทรศัพท์เป็นส่วนใหญ่
automatic teller machineเครื่องรับจ่ายเงินอัตโนมัติ <คำแปล>นิยมใช้ตัวย่อว่า ATM หมายถึง เครื่องปลายทาง (terminal) ของคอมพิวเตอร์ของธนาคารที่ลูกค้าสามารถกดรหัสติดต่อกับธนาคารเพื่อใช้บริการบางอย่าง เช่น ฝากหรือถอนเงินได้ ในกรุงเทพ เครื่องเอทีเอ็ม นี้จะเห็นได้อยู่ทั่วไป เพราะได้รับความนิยมมาก ในปัจจุบัน เนื่องจากสะดวกและรวดเร็วกว่าการเดินทางไปธนาคาร แล้วยังต้องรอรับบริการจากพนักงาน การสื่อสารข้อมูลระหว่างเครื่องเอทีเอ็ม และคอมพิวเตอร์ของธนาคาร จะใช้ผ่านทางสายโทรศัพท์เป็นส่วนใหญ่
departure(ดีพาร์'เชอะ) n. การจากไป,การออกเดินทาง,การเบี่ยงเบน,การฝ่าฝืน,การแยกไป,การตาย, Syn. exit,going,leave
exit(เอค'ซิท,เอค'ซิท) n. ทางออก,ประตูฉุกเฉิน,การจากไป,การลงจากเวที,การตาย. vi. ออกไป,จากไป,ลงจากเวที,ตาย. -make one's exit ออกไป,จากไป, Syn. outlet, ออกทางออกหมายถึงคำสั่งที่ผู้ใช้โปรแกรมใช้ เมื่อต้องการหยุดหรือเลิกใช้โปรแกรมนั้นเพื่อกลับออกไปสู่ระบบปฏิบัติการ (operating systems) หลังจากที่ใช้งานเสร็จเรียบร้อยแล้ว โปรแกรมต่าง ๆ ของแมคอินทอชมักจะใช้คำว่า Quit แทน ซึ่งก็มีความหมายเหมือนกัน ในระบบวินโดว์ของพีซี ทุกโปรแกรมจะมีคำสั่งนี้ไว้ให้เลือกใต้เมนู File ซึ่งเป็นคำสั่งกลับออกไปยังระบบวินโดว์นั้นเอง
exodus(เอ็ค'โซดัส) n. การจากไป,การไหลเทออก
farewell(แฟรฺเวล') interj. สวัสดี,พบกันใหม่,ลาก่อน,ขอให้เป็นสุข. -n. คำร่ำลา,การจากไป,งานเลี้ยงอำลา adj. ที่สุด,เป็นการอำลา, Syn. parting,good-by
flight(ไฟลทฺ) n. การบิน,กองบินน้อย,ขั้นบันได,การเคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว,การหายวับ,การเจริญอย่างรวดเร็ว,การหนี,การจากไปอย่างเร่งรีบ. -Phr. (take flight,take to flight ล่าถอย,หนี)
frenc leaven. การจากไปโดยไม่มีการร่ำลาหรือขออนุญาต
getaway(เกท'อะเวย์) n. การจากไป,การหลบหนี,การเริ่มแข่ง, Syn. depart,

English-Thai: Nontri Dictionary
abandonment(n) การละทิ้ง,การจากไป,การปล่อย,การยกเลิก
departure(n) การจากไป,การออกเดินทาง,การตาย,การแยกไป
desertion(n) การจากไป,การละทิ้ง,การทอดทิ้ง,การหนีทัพ
exit(n) ทางออก,ประตูฉุกเฉิน,การจากไป,การตาย
exodus(n) การออกไป,การจากไป,การไหลออก
going(n) การจากไป,การไป
leave(n) การอนุญาต,การจากไป,การลา
parting(n) การแยกทาง,การจากกัน,การแบ่งแยก
quittance(n) การปลดเปลื้อง,การจากไป,การปล่อย,การทิ้ง
separation(n) การแยก,การแบ่งแยก,การจากกัน,ช่องโหว่,โพรง

German-Thai: Longdo Dictionary
Abfahrt(n) |die, nur Sg.| การจากไป, การออกเดินทาง เช่น Die Abfahrt ist vorverlegt. , See also: A. Ankunft,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top