Search result for

การจัดเตรียม

(24 entries)
(0.0133 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การจัดเตรียม-, *การจัดเตรียม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การจัดเตรียม[N] preparation, See also: arrangement, readiness, Example: ก่อนออกเดินป่าต้องมีการจัดเตรียมข้าวของสัมภาระอย่างละเอียดรอบคอบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
set-up; setupการจัดเตรียม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
set-up; setupการจัดเตรียม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Root canal preparationการจัดเตรียมคลองรากฟัน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Complete all deployment procedures.กระบวนการจัดเตรียมทั้งหมดเสร็จสิ้น The Kingdom of the Winds (2008)
We take the utmost care with the delicate nature of these arrangements.เราจะดูแลอย่างละเอียดอ่อนที่สุด การจัดเตรียมเหล่านี้จะเป็นไปอย่างธรรมชาติ Whore (2010)
I say, lay steady.ฉันเห็น การจัดเตรียมระเบิด Fírinne (2010)
Must have gotten held up.ต้องมีการจัดเตรียมขึ้น Strain (2011)
You wanna prep?คุณต้องการจัดเตรียมThe Art of Making Art (2011)
At a certain point, it isn't about securities fraud, it's about catering.ณจุดๆนึง มันไม่เกี่ยวกันการโกงความมั่นคง มันเกี่ยวกับการจัดเตรียม Tower Heist (2011)
What about things on your end?แล้วการจัดเตรียมของทางฝ่ายคุณล่ะ No Good Deed (2012)
I spent the next day preparing the boat.ผมใช้วันต่อมาในการจัดเตรียมเรือ Life of Pi (2012)
With 5,500 years to prepare, I should hope so.กับการจัดเตรียมถึง 5500 ปี ฉันควรจะมีหวัง Radioactive (2013)
And if this happens, we can't sit around waiting for retaliation, so get prepared.และถ้าเกิดเหตุการณ์นี้ เราไม่สามารถนั่งรอบรอการตอบ โต้เพื่อให้ได้รับการจัดเตรียม Arrival (2016)
Of course sye wasn't very happy about this new arrangement.แน่นอนว่าไซค์ไม่ได้มีความสุขนัก กับการจัดเตรียมนี้ Hacker (2016)
I think this little arrangement we have is gonna work out just fine.ฉันว่ามันต้องมีการจัดเตรียมนิดหน่อย ให้งานมันราบรื่นดีอะนะ Service (2016)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
arrangement[N] การจัดเตรียม, See also: การตระเตรียม, Syn. preparation, plan
provision[N] การจัดหา, See also: การจัดเตรียม, การเตรียมการ, Syn. preparation, procurement
rearrangement[N] การจัดเตรียมใหม่, Syn. readjustment, renewal

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
desktop publishingการจัดพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะใช้ตัวย่อว่า DTP (อ่านว่า ดีทีพี) หมายถึง การนำภาพและข้อความมาจัดวางไว้ด้วยกันบนจอภาพ ในตำแหน่งที่สวยงาม ดูแล้วสบายตา มักใช้เป็นต้นแบบ (ต้นฉบับที่จะนำไปผลิตต่อ) ของเอกสารสิ่งพิมพ์ อธิบายง่าย ๆ ก็คือ การจัดเตรียมต้นฉบับเอกสารสิ่งพิมพ์โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (desktop computer) แทนที่จะเป็นการ "ตัดปะ" อย่างสมัยก่อน อย่างไรก็ตาม ก็ต้องใช้โปรแกรมช่วย โปรแกรมที่นิยมใช้กันมาก คือ PageMaker และ QuarkXpress การจัดเตรียมเอกสารสิ่งพิมพ์ด้วยวิธีนี้ จะช่วยลดค่าใช้จ่ายได้มากทีเดียว และเป็นที่นิยมมากในปัจจุบัน
dtp(ดีทีพี) ย่อมาจาก desktop publishing ซึ่งแปลว่า การจัดพิมพ์ (หรือการจัดเตรียมต้นแบบของเอกสารสิ่งพิมพ์) ด้วยคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ หมายถึง การนำภาพและข้อความมาจัดวางไว้ด้วยกันบนจอภาพ ในตำแหน่งที่สวยงาม ดูแล้วสบายตา มักใช้เป็นต้นแบบ (ต้นฉบับที่จะนำไปผลิตต่อ) ของเอกสารสิ่งพิมพ์ อธิบายง่าย ๆ ก็คือ การจัดเตรียมต้นฉบับเอกสารสิ่งพิมพ์โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (desktop computer) แทนที่จะเป็นการ "ตัดปะ" อย่างสมัยก่อน อย่างไรก็ตาม ก็ต้องใช้โปรแกรมช่วย โปรแกรมที่นิยมใช้กันมาก คือ PageMaker และ QuarkXpress การจัดเตรียมเอกสารสิ่งพิมพ์ด้วยวิธีนี้ จะช่วยลดค่าใช้จ่ายได้มากทีเดียว และเป็นที่นิยมมากในปัจจุบัน
set upจัดเตรียมหมายถึง การจัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือปรับโปรแกรมหรือเพื่อให้สามารถปฏิบัติการได้ในแบบที่ต้องการ การติดตั้งโปรแกรมแต่ละครั้ง ถือว่าเป็นการกำหนดการจัดเตรียมดังกล่าวนี้ด้วย แม้ว่าหลังจากนั้น เราอาจจะแก้ไข หรือปรับเปลี่ยนเป็นอย่างอื่น คำนี้ บางทีหากเป็นชื่อโปรแกรม มักเขียนติดกันเป็น SetUp.exeดู install ประกอบ

English-Thai: Nontri Dictionary
equipment(n) การจัดเตรียมไว้,อุปกรณ์,บริภัณฑ์,เครื่องมือเครื่องใช้

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
整え[ととのえ, totonoe] Thai: การจัดเตรียม English: prepare

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top