ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

การค้ำจุน

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การค้ำจุน-, *การค้ำจุน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การค้ำจุน[N] supporting, See also: backing, sponsoring, Syn. การสนับสนุน, การช่วยเหลือ, Example: บรรดาประเทศด้อยพัฒนาต่างซาบซึ้งในการค้ำจุนของสหรัฐอเมริกา

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
One of the U.S. Marine corps most highly decorated generalsในการค้ำจุนตลาดต่างประเทศและการแสวงหากำไร The Corporation (2003)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sustenance(ชัส'ทะเนินซฺ) n. วิธีการยังชีพ,การบำรุงเลี้ยง,วิธีการดำรงชีพ,ขบวนการสนับสนุน,การสนับสนุน,การค้ำจุน,การยังชีพ, Syn. food,support,

English-Thai: Nontri Dictionary
backup(n) ผู้สนับสนุน,การค้ำจุน,การสะสม
maintenance(n) การเก็บรักษา,การเลี้ยงชีพ,การบำรุง,การค้ำจุน,การผดุงไว้
sustenance(n) อาหาร,ความช่วยเหลือ,การยังชีพ,การสนับสนุน,การค้ำจุน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top