ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

การคุย

   
47 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การคุย-, *การคุย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การคุย[N] boast, See also: brag, vaunt, Syn. การโม้, การคุยโม้, การโอ้อวด, Example: การคุยโอ้อวดทำให้ผู้ร่วมสนทนาเบื่อหน่าย
การคุย[N] chatting, See also: talking, Example: การคุยเสียงดังในห้องเรียนทำให้อาจารย์ไม่พอใจ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Internet Relay Chat (IRC)การคุยผ่านอินเทอร์เน็ต (ไออาร์ซี) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Internet relay chat (IRC)การคุยผ่านอินเทอร์เน็ต (ไออาร์ซี) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
real-time chatการคุยสด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
real-time chatการคุยสด [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I must speak to you alone. Do you mind?ผมต้องการคุยกับท่าน ท่านจะรังเกียจไหม The Great Dictator (1940)
These are all we have left to imagine a night of piercing cries, of checking for lice, of chattering teeth.เหลืออยู่แค่นี้ ให้เราระลึกถึง เสียงกรีดร้อง ที่บาดลึกยามค่ำคืน การกำจัดเหลือบไร การคุยกันอื้ออึง Night and Fog (1956)
I have something very important.ผมต้องการคุยเรื่องสำคัญกับคุณ Oh, God! (1977)
I want to talk to you.ผมต้องการคุยกับคุณ Basic Instinct (1992)
- I got a friend wants to talk to you.- - ฉันมีเพื่อนที่ต้องการคุยกับคุณ - In the Name of the Father (1993)
I really need to talk to you.ผมต้องการคุยกับคุณจริงๆ Junior (1994)
I really need to talk to you. Please.ผมต้องการคุยกับคุณจริงๆ Junior (1994)
He'll make very sure his friend doesn't renew his to you.และเขาคงทำให้มั่นใจด้วยว่า เพื่อนของเขาก็จะไม่เริ่มต้นใหม่ในการคุยกับเธออีก Episode #1.5 (1995)
Can I talk to the guard who forgot to lock the gate?ฉันต้องการคุยกับผู้คุมที่เคยลืมล็อคประตู Brokedown Palace (1999)
Theories abound as to why, but I'm pretty sure she's just incapable of human interaction.อาจจะมีทฤษดีว่าทำไม แต่ฉันก็แน่ใจว่าพี่นะ ไม่มีความสามารถ ในการคุยกับมนุษย์โลก 10 Things I Hate About You (1999)
I need to talk to youฉันต้องการคุยกับคุณ Bad Guy (2001)
You realize this is our longest conversation ever?เธอรู้มั๊ย นี่เป็นการคุยที่นานที่สุด ที่เราเคยคุยกัน Pilot (2001)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การคุย[n.] (kān khui) EN: chatting   
การคุยโทรศัพท์[n. exp.] (kān khui thōrasap) EN: telephoning   
การคุยโม้[n. exp.] (kān khui mō) EN: boast   FR: vantardise [f] ; fanfaronnade [f] ; forfanterie [f] ; gasconnade [f] (litt.)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
boast[N] การคุยโม้, See also: การโอ้อวด, Syn. brag
chat[N] การพูดคุยกันเล่นๆ, See also: การคุยเล่น, การพูดคุย, Syn. confab, confabulation
chitchat[N] การคุยเล่น, See also: การพูดคุยกันเล่นๆ, Syn. gab, gabfest, small talk
confab[N] การคุย, Syn. chat, confabulation
grandiloquence[N] การคุยโอ้อวด, Syn. bombast, Ant. conciseness
grandiosity[N] ความโอ้อวด, See also: การคุยโต, Syn. boasting, bombast
magniloquence[N] การอวดอ้าง, See also: การคุยโม้
mouth[N] การพูดโอ้อวด, See also: การคุยโต, การคุยเขื่อง, Syn. sass, backtalk
pomposity[N] การวางมาด, See also: การคุยโว, การโอ้อวด, Syn. balderdash, bombast
chin music[SL] การพูดคุย, See also: การคุยเรื่อยเปื่อย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ballyhoo(แบล'ลีฮู) {ballyhooed,ballyhooing,ballyhoos} n.,v. (การ) โฆษณาชวนเชื่ออย่างมาก,การคุยโวโอ้อวด, Syn. babble
braggadocio(แบรกกะโด'ซีโอ) n. การคุยโม้การคุยโว,คำพูดที่คุยโว,คนคุยโว
confabulation(คันแฟบบิวเล'เชิน) n. การคุยกันเล่น,การสนทนา,การอภิปราย., See also: confabulatory adj., Syn. conversation
conversation(คอนเวอเซ'เชิน) n. การสนทนา การคุยกัน,การคบค้าสมาคม,ความสามารถในการสังคมกับคนอื่น,ลักษณะการครองชีพ, Syn. talk
converse(คันเวิร์ส') {conversed,conversing,converses} vi. สนทนา,คุยกัน. n. (คอน'เวิร์ส) การสนทนา,การคุยกัน,ความตรงกันข้าม,การกลับกัน,คนที่มีนิสัยตรงกันข้าม,ข้อเสนอที่กลับกันกับอีกข้อเสนอหนึ่ง adj. (คันเวิร์ส') ซึ่งตรงกันข้ามซึ่งกลับกัน
declamation(เดคคละเม'เชิน) n. การแสดงสุนทรพจน์แบบโผงผาง,พูดชุมชน,การพูดที่ครึกโครม,การคุยโว,การท่องออกเสียง, See also: declamatory adj. ดูdeclamation
fanfaronade(แฟนฟะระเนด') n. การคุยโต,การโอ้อวด.
gabfest(แกบ'เฟสทฺ) n. การชุมนุมที่มีการสนทนากันมาก,การคุยกันนาน
jactationn. การคุยโม้,อาการกระสับกระส่ายกลิ้งไปกลิ้งมา
pipe(ไพพฺ) n. ท่อ,ท่อนำส่ง,ท่อนำวิถี,หลอด,อวัยวะที่เป็นหลอดนำส่ง,เครื่องดนตรีประเภทปี่หรือขลุ่ย,นกหวีด,กล้องสูบยา,ยาเส้นหรือยาสูบหนึ่งกล้อง,ซิการ์,เสียงร้องเพลงของคน,การคุยกัน,จดหมายสั้น ๆ vt. นำส่งทางท่อ,จัดให้มีท่อ,เป่าปี่หรือขลุ่ย,เปล่งเสียงแหลม

English-Thai: Nontri Dictionary
boast(n) การคุยโว,การโม้,การโอ้อวด
brag(n) การคุยโว,การโม้,การพูดอวด
exaggeration(n) การคุยโว,การพูดเกินจริง,การพูดโอ้อวด
pedantry(n) การอวดความรู้,การอวดภูมิ,การคุยโวโอ้อวด
vaunt(n) การคุยโว,การโอ้อวด

German-Thai: Longdo Dictionary
der Plausch(n) การคุยสนทนา (ไม่เป็นทางการ เป็นภาษาพูด),การซุบซิบ , See also: S. das Gespräch

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top