ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

การคุกคาม

   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การคุกคาม-, *การคุกคาม*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Biological invasionการคุกคามทางชีวภาพ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Harassmentการคุกคาม [TU Subject Heading]
Sexual harassmentการคุกคามทางเพศ [TU Subject Heading]
Sexual harassment in educationการคุกคามทางเพศในการศึกษา [TU Subject Heading]
Sexual harassment in universities and collegeการคุกคามทางเพศในมหาวิทยาลัยและวิทยาลัย [TU Subject Heading]
Sexual harassment of menการคุกคามทางเพศต่อบุรุษ [TU Subject Heading]
Sexual harassment of womenการคุกคามทางเพศต่อสตรี [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Threat level to facility integrity has passed level 7..ระดับการคุกคามความมั่นคง ถูกผ่านไประดับ 7 .. Akira (1988)
Threat level to facility integrity has passed level 7..ระดับการคุกคามความมั่นคง ถูกผ่านไประดับ 7 .. Akira (1988)
But Swinney was a one-time sperm donor... and our defendant was an habitual sperm donor... who also happens to be harassing the parents... in his quest for visitation.แต่สวีนนี่เป็นแค่คนที่บริจาคแค่ครั้งเดียวนะ ในขณะที่จำเลยเป็นผู้บริจาคประจำ ซึ่งบังเอิญเป็นการคุกคามผู้ปกครอง Legally Blonde (2001)
Unfortunately, unless there's some evidence of violence or sexual predation between cellmates, those kinds of requests fall on deaf ears around here.คงแย่หน่อยนะ ถ้าไม่มีหลักฐานแสดงถึงความรุนแรง หรือการคุกคามทางเพศ ระหว่างเพื่อนร่วมห้อง คำขอร้องแบบนี้ ฟังไม่ขึ้นแน่ Cute Poison (2005)
Is it possible that we should prepare against other threats besides terrorists?เป็นไปได้ไหมที่เราจะเตรียมรับมือ กับการคุกคามอื่นนอกเหนือจากการก่อการร้าย An Inconvenient Truth (2006)
"... save those living under Kira's terrorist acts"..เพือ่ช่วยชีวิตของคนเหล่านั้นจากการคุกคามของคิระ. Death Note: The Last Name (2006)
Any one of them makes a threatening move, put a hole in 'em.ถ้าหนึ่งในพวกเขา ทำการคุกคามใดๆ ยิงมันเลย Manhunt (2006)
It's a threat to our secrecy. What is this, the 1720s?มันเป็นการคุกคามความลับของพวกเรา อะไรปี1720รึ? No Such Thing as Vampires (2007)
Compounding the danger is the appearance of a strange black-suited figure.และ การคุกคามจาก บุรุษในชุดดำ Spider-Man 3 (2007)
Six casualties. Biohazard numbers increasing.จำนวนคนตาย 6 คน การคุกคามทางชีวภาพเพิ่มขึ้น Resident Evil: Extinction (2007)
Biohazard numbers increasing.การคุกคามทางชีวภาพเพิ่มขึ้น Resident Evil: Extinction (2007)
On the subject of the biohazard, what does the science division have to report?เรื่องการคุกคามทางชีวภาพ แผนกวิทยาศาสตร์มีรายงานอะไรไหม Resident Evil: Extinction (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การคุกคาม[n.] (kān khukkhām) EN: menace ; threat ; intimidation ; peril   
การคุกคามทางเพศ[n. exp.] (kān khukkhām thāng phēt) EN: sexual harassment   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
threat[N] การคุกคาม, See also: การขู่เข็ญ, Syn. menace, peril, intimidation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
menace(เมน'นิสฺ) n. สิ่งที่คุกคาม,การคุกคาม,อันตราย,ภยันตราย. v. คุกคาม,ขู่,เป็นภัย,เป็นอันตราย., See also: menacer n. menacingly adv.
shadow(แชด'โด) n. เงา,เงาร่ม,ร่ม,ระยะเวลาแห่งความน่าสงสัย,ความทุกข์,ความไม่ไว้วางใจ,ความอำพราง,การปิดบัง,การคุกคาม,ผู้ติดตามเฝ้าดู,คนผิวดำ vt. ทอดเงาลงบน,ทำให้สลัว,อำพราง,บังร่ม,บังแดด,ให้ที่หลบภัย,ป้องกัน,ระบายเงา,แลเงา,บอกเป็นนัย, See also: shadower n
threat(เธรท) n. การคุกคาม,การขู่เข็ญ,ลางร้าย,ลางเตือนภัย,อาการน่ากลัว. vt.,vi.,คุกคาม,ขู่เข็ญ,เตือนภัย,เป็นลางร้าย., See also: threatful adj. threatfully adv., Syn. danger,menace

English-Thai: Nontri Dictionary
intimidation(n) การขู่ขวัญ,การทำให้กลัว,การข่มขู่,การคุกคาม
menace(n) การขู่,ห้วงอันตราย,ภัยอันตราย,การคุกคาม
threat(n) คำขู่,การคุกคาม,การขู่เข็ญ,ลางร้าย

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top