ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

การคลอดลูก

   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การคลอดลูก-, *การคลอดลูก*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
multiple deliveryการคลอดลูกแฝด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Actually, I started delivering papers today.จริงๆแล้ว.. , ฉันเริ่มอ่านหนังสือการคลอดลูกหน่ะ. Jenny, Juno (2005)
GARCIA, PULL HER BIRTH RECORDS.การ์เซีย หาบันทึกการคลอดลูกของเธอดูสิ The Instincts (2008)
(groans) Giving birth is not like how it is in the movies.การคลอดลูกไม่ได้เหมือนในหนังนะ Preggers (2009)
so you're gonna want to look at the obstetric fields, uh, nurses, o.b.s.ดังนั้นคุณต้องมองไปยังเรื่อง เกี่ยวกับการคลอดลูก พยาบาล, O.B.S. Cradle to Grave (2009)
Here's to elective C-sections! Just face it, baby.ขอดื่มให้กับการคลอดลูก ยอมรับเถอะนะ Bad in Bed (2011)
You can't imagine the pain that comes with giving birth to a child.ลูกนึกไม่ออกหรอกว่า การคลอดลูกมันเจ็บปวดแค่ไหน Episode #1.2 (2012)
We're gonna show the birthing DVD now.ทีนี้เรามาดูวีดีโอการคลอดลูกกันดีกว่า The People Will Hear (2012)
But I'm afraid, my dear, the excessive bleeding from the birth forced us to perform a hysterectomy.แต่ผมเกรงว่า การหลั่งเลือดที่มากเกินไปจากการคลอดลูก บังคับให้เราต้องผ่าตัดมดลูกของเธอ Predestination (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การคลอดลูก[n. exp.] (kān khløt lūk) FR: accouchement [m] ; enfantement [m] (vx) ; délivrance [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
delivery[N] การคลอดลูก, Syn. childbirth, labor
parturition[N] การให้กำเนิด, See also: การคลอดลูก, Syn. childbirth

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
breech deliveryการคลอดลูกที่ทารกในครรภ์เอาก้นนำออก
childbedn. การคลอดลูก
childbirthn. การคลอดบุตร,การคลอดลูก
labor(เล'เบอะ) {labo (u) red,labo (u) ring,labo (u) rs} n. แรงงาน,ใช้แรงงาน,งาน,อาชีพ,ความอุตสาหะ,ความเจ็บปวดและความพยายามในการคลอดลูก,ระยะเวลาในการคลอดลูกดังกล่าว,กรรมกร,ฝ่ายกรรมกร. v. ทำงาน,พยายาม,กระทำด้วยความลำบาก,คลอดลูก,ไปข้างหน้าด้วยความลำบาก,พากเพียร. adj. เ
labour(เล'เบอะ) {labo (u) red,labo (u) ring,labo (u) rs} n. แรงงาน,ใช้แรงงาน,งาน,อาชีพ,ความอุตสาหะ,ความเจ็บปวดและความพยายามในการคลอดลูก,ระยะเวลาในการคลอดลูกดังกล่าว,กรรมกร,ฝ่ายกรรมกร. v. ทำงาน,พยายาม,กระทำด้วยความลำบาก,คลอดลูก,ไปข้างหน้าด้วยความลำบาก,พากเพียร. adj. เ
midwifery(มิด'ไวฟะรี,มิดวิฟ'เฟอรี) n. การผดุงครรภ์,การคลอดลูกกลางบ้าน
parturition(พาร์ทูริซ'เชิน) n. การคลอดลูก (birth)
puerperal fevern. การติดเชื้อ ระหว่างการคลอดลูก,ภาวะโลหิตเป็นพิษหลังคลอด, Syn. childbed fever
travail(ทระเวล') n.,vi. (ทำ,ได้รับ) งานยากลำบาก,งานตรากตรำ,ความทุกข์ทรมานจากความยากลำบาก,การคลอดลูก,ความเจ็บปวดแห่งการคลอดลูก., Syn. agony,pain,toil,labour,toil

English-Thai: Nontri Dictionary
accouchement(n) การให้กำเนิด,การคลอดลูก
childbed(n) การคลอดลูก,การออกลูก
childbirth(n) การคลอดลูก,การออกลูก
deliverance(n) การพูด,การนำส่ง,การปลดปล่อย,อิสรภาพ,การแถลงการณ์,การคลอดลูก
delivery(n) การพูดจา,การกล่าวสุนทรพจน์,การส่งมอบ,การคลอดลูก
parturition(n) การคลอดลูก,การให้กำเนิด

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top