Search result for

การครอบ

(64 entries)
(0.0165 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การครอบ-, *การครอบ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การครอบ[N] covering, Syn. การคลุม, การปก, Example: พราหมณ์กำลังทำพิธีการครอบหัวโขน
การครอบครอง[N] possession, See also: occupation, Example: นักการเมืองท้องถิ่นมีอิทธิพลในการครอบครองที่ดินเหนือชาวบ้าน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
possessionการครอบครอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
possession vaut titre (Fr.)การครอบครองก็เสมือนกับมีกรรมสิทธิ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
periodic tenancyการครอบครองตามช่วงเวลา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
possession, actualการครอบครองตามที่เป็นจริง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
actual possessionการครอบครองตามที่เป็นจริง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
possession, corporealการครอบครองทรัพย์ด้วยเจตนาเป็นเจ้าของ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
corporeal possessionการครอบครองทรัพย์ด้วยเจตนาเป็นเจ้าของ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
possession, adverse; possession, hostileการครอบครองปรปักษ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
possession, hostile; possession, adverseการครอบครองปรปักษ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
hostile possessionการครอบครองปรปักษ์ [ดู adverse possession] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Takeoverการครอบงำกิจการ
การที่บุคคลหรือนิติบุคคลใดเข้าไปถือหุ้นในบริษัทใดบริษัทหนึ่ง เพื่อให้ได้สิทธิมากพอที่จะควบคุมการบริหารงาน ของกิจการนั้น [ตลาดทุน]
Chain principleการครอบงำกิจการผ่านนิติบุคคลอื่น
กรณีที่ถือว่าเป็นการเข้าครอบงำกิจการผ่านนิติบุคคลอื่นซึ่งทำให้ต้องทำคำเสนอซื้อ คือ การได้หุ้นหรือมีอำนาจควบคุม ตั้งแต่ 50% ในนิติบุคคลอื่น รวมถึงการส่งบุคคลเข้าไปเป็นกรรมการในจำนวนที่มีนัยสำคัญ และนิติบุคคลอื่นทุกทอดจนถึงทอดสุดท้ายที่ถือหุ้นในกิจการรวมกับบุคคลตามมาตรา 258 ของนิติบุคคลดังกล่าวถือหุ้นในกิจการ ตั้งแต่ 25% [ตลาดทุน]
Acquisition of propertyการครอบงำกิจการ [TU Subject Heading]
Adverse possessionการครอบครองปรปักษ์ [TU Subject Heading]
Crownsการครอบฟัน [TU Subject Heading]
Possession (Law)การครอบครอง (กฎหมาย) [TU Subject Heading]
Coverageการครอบคลุม [การแพทย์]
Cupping Therapeutic Methodการครอบกระปุกรักษาโรค [การแพทย์]
Dentition, Mixedการครอบฟันชนิดผสม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You don't need a family. You got a job.แกไม่ต้องการครอบครัวแล้ว แกมีงานต้องทำที่นี่ An American Tail (1986)
Depression occupational underachievement marital problems and questionable professional conduct much discussed at dinner parties around our great city.ความกดดัน... ...ภายใต้ผลการครอบครอง... ...ปัญหาคู่สามีภรรยา... Basic Instinct (1992)
Our Tibetan comrades must be liberated from foreign imperialists.สหายชาวทิเบตต้องถูกปลดปล่อย จากการครอบงำของชาวต่างชาติ Seven Years in Tibet (1997)
Yes.โดยเฉพาะเรื่อวสำคัญของการครอบครองสิ่งของ Fight Club (1999)
Who wouldn't want a family, I always say.ใครบ้างที่ไม่ต้องการครอบครัว ผมพูดเสมอว่า. Ice Age (2002)
Already I can see the chain reaction, the chemical precursors that signal the onset of an emotion designed specifically to overwhelm logic and reason.ผมเห็นปฏิกิริยาลูกโซ่ สารคเมีในร่างกายส่งสัญญาณออกมา การครอบงำของอารมณ์ให้มีชัยชนะเหนือเหตุและผล The Matrix Reloaded (2003)
Hades! A Surprising Possession!การครอบงำของเจ้านรกฮาเดส Seinto Seiya: Meiou Hades Meikai Hen (2005)
The vows you're about to take are not to be taken without careful thought and prayer.สิ่งที่ลูกทั้งสองเลือก มิใช่การครอบครอง แต่ให้ใช้สติปัญญา และ อธิษฐาน Mission: Impossible III (2006)
No, you're not my family! Okay? I don't wanna be your family!ไม่ แม่ไม่ใช่ครอบครัวผม ผมไม่ต้องการครอบครัว Little Miss Sunshine (2006)
Misa abandoned the possessive right of the Death Note.มิสะทิ้งสิทธิการครอบครองสมุตโน้ตแล้ว Death Note: The Last Name (2006)
When I want to discard its possession, I'll just say...เมื่อชั้นถอนการครอบครอง ชั้นจะพูด... . Death Note: The Last Name (2006)
You "discard" it?นายถอนการครอบครองเหรอ Death Note: The Last Name (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การครอบครอง[n.] (kān khrøpkhrøng) EN: possession   FR: possession [f]
การครอบครองตลาดแต่ เพียงผู้เดียว[n. exp.] (kān khrøpkhrøng talāt tae phīeng phū dīo) EN: monopoly   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
demesne[N] กรรมสิทธิ์ที่ดิน, See also: การครอบครองที่ดิน
freehold[N] การครอบครองอสังหาริมทรัพย์แบบผู้ครอบครองมีสิทธิสมบูรณ์
obsession[N] การครอบงำจิตใจ, See also: การฝังแน่นอยู่ในจิตใจ, Syn. preoccupation
occupancy[N] การครอบครอง, Syn. occuaption
possession[N] การครอบงำ, See also: การควบคุม
repossession[N] การครอบครองทรัพย์สิน
rulership[N] การควบคุม, See also: การครอบงำ, Syn. command
seizure[N] การยึดครองดินแดนโดยใช้กำลังทหาร, See also: การครอบครองทางทหาร, Syn. occupation, usurpation
seizure[N] การครอบงำจิตใจ, See also: การจู่โจมจิตใจ, Syn. attack
sway[N] อำนาจครอบงำ, See also: การครอบงำ, การมีอิทธิพลต่อ, Syn. influence, power, control

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
comprehension(คอมพริเฮน'เชิน) n. ความเข้าใจ,ภาวะที่เข้าใจ,ความสามารถเข้าใจ,ความสามารถในการเรียนรู้,การครอบคลุม,การกินความกว้าง, Syn. perception,grasp
demesne(ดีเมน') n. การครอบครอง (ทรัพย์สิน) ที่ดินโดยเจ้าของที่ดิน,ที่ดินในครอบครอง ,ขอบเขต,อาณาจักร
dominance(ดอม'มะเนินซฺ) n. การปกครอง,การมีอำนาจเหนือ,การครอบงำ,ภาวะที่ถูกครอบงำ., See also: dominancy n. ดูdominance, Syn. command,power,rule,authority
domination(ดอมมะเน'เชิน) n. การครอบงำ,การมีอำนาจเหนือ,การมีอิทธิพลเหนือ,การปกครอง,การควบคุม, Syn. jurisdiction
dominion(ดะมิน'เยิน) n. อำนาจการปกครอง,การปกครอง,การครอบงำ, Syn. authority,government
entry(เอน'ทรี) n. การเข้า,ทางเข้า,สิทธิในการเข้า,การบันทึก,การจดบันทึก,การลงทะเบียน,การเข้าบัญชี,ผู้เข้าแข่งขัน,การครอบครองที่ดินโดยการเหยียบย่ำ, Syn. door,access
fixation(ฟิคเซ'เชิน) n. การทำให้ติดแน่น,ทำให้เกาะแน่น,การครอบงำ, Syn. obsession
freehold(ฟรี'โฮลดฺ) n. การครอบครองอสังหาริมทรัพย์อย่างอิสระ,อสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว, See also: freeholder n. ผู้ครอบครองอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว
holding(โฮล'ดิง) n. การยึด,การครอบครอง,สิ่งยึด,ที่ดินที่เช่านา., See also: holdings ทรัพย์สิน
innervation(อินเนอเว'เชิน) n. การมีเส้นประสาทไปถึง,การครอบคลุมด้วยเส้นประสาท.

English-Thai: Nontri Dictionary
accession(n) การยอมรับ,การเข้าถึง,การครอบครอง
acquisition(n) การครอบครอง,การเข้าถือสิทธิ์,การเข้ายึด,สิ่งที่ได้มา
dominance(n) การครอบงำ,ความมีอำนาจเหนือ,การปกครอง,ความเด่น
domination(n) การครอบครอง,การปกครอง,การครอบงำ,การควบคุม
holdings(n) ที่ดิน,หุ้นส่วน,การครอบครอง,ทรัพย์สิน
occupancy(n) การครอบครอง,การยึดครอง,การพักอาศัย
possession(n) ความเป็นเจ้าของ,การครอบครอง,ทรัพย์สมบัติ,การครอบงำ,การควบคุม
tenancy(n) การเช่าอาศัย,การครอบครอง,สถานที่เช่า,ระยะเวลาเช่า
tenure(n) ความเป็นเจ้าของ,การครอบครอง,ความมีสิทธิ์

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top