ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

การคมนาคม

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การคมนาคม-, *การคมนาคม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การคมนาคม[N] transportation, See also: communication, Syn. การขนส่ง, การติดต่อ, Example: การขนส่งทางบก การขนส่งทางเรือ และการขนส่งทางอากาศถือเป็นการคมนาคมของมวลชน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Access to airportsการคมนาคมไปกลับท่าอากาศยาน [TU Subject Heading]
Communicationการคมนาคม,เครื่องมือในการสื่อความหมาย [การแพทย์]
communicationการคมนาคม,การสื่อสาร, การติดต่อถึงกันและกันโดยการขนส่งหรือการส่งข่าวสารด้วยยานพาหนะหรือเครื่องสื่อสารต่าง ๆ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
...huge assassination attempt, transportation networks disrupted, no suspects identified or even arrested any idea who is responsible for what may be the largest-scale cyber-terror attack that's ever been mounted in the United States.... เกิดการพยายามลอบสังหารครั้งใหญ่ เครือข่ายการคมนาคมวุ่นวาย ไม่มีผู้ต้องสงสัยถูกยืนยัน หรือแม้แต่ถูกจับกุม Eagle Eye (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การคมนาคม[n. exp.] (kān khomanākhom) EN: public transportation   FR: transports publics [mpl]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
transportation[N] การคมนาคม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
class a/class bชั้นเอ/ชั้นบีเป็นการกำหนดคุณภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ของคณะกรรมการคมนาคมของรัฐบาลกลางสหรัฐ (Federal Communications Commission) ที่ใช้กำหนดระดับของพลังงานไฟฟ้าแรงสูงที่จะใช้ในคอมพิวเตอร์ ถ้าเป็น Class A แปลว่า อนุญาตให้ใช้ในที่ทำงานได้ ถ้าเป็น Class B หมายความว่า ใช้ในที่ทำงานก็ได้ ที่บ้านก็ได้ (ถ้าหากนำคอมพิวเตอร์ Class A มาใช้ที่บ้านอาจไปรบกวนการรับวิทยุหรือภาพทางโทรทัศน์ของบ้านอื่น)
communication(คะมิวนิเค'เชิน) n. การติดต่อ,การสื่อสาร,การคมนาคม

English-Thai: Nontri Dictionary
communication(n) การติดต่อ,การบอกให้ทราบ,การสื่อสาร,การคมนาคม
traffic(n) การจราจร,การขนส่ง,การคมนาคม,การสื่อสาร,การค้าขาย

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
交通[こうつう, koutsuu] (n) การคมนาคม,จราจร

German-Thai: Longdo Dictionary
Straßenverkehr(n) |der, nur Sg.| การคมนาคมบนถนน, See also: R. der Luftverkehr,
Luftverkehr(n) |der, nur Sg.| การคมนาคมทางอากาศ, See also: R. der Strassensverkehr,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top